11 nye arbeidsplasser på Mjørud – MjørudGruppen AS

Mjørud
Mjørud Gruppen AS kjøper Moss Varmeteknikk – 11 flere ansatte.

Mjørud Gruppen as, Rakkestad, har kjøpt Moss Varmeteknikk med 11 ansatte. Den videre driften av Moss Varmeteknikk flyttes til Mjøruds produksjonsanlegg på Rudskogen. Med sine 85 ansatte bidrar Mjørud til å styrke en klynge av vellykkede offshore bedrifter i Indre Østfold.
Moss Varmeteknikk har hovedsakelig arbeidet for kunder innen olje- og gassindustrien, shipping og kommunale avfallsanlegg, med hovedvekt på service på ulike typer kjelanlegg og varmevekslere. Driften vil bli videreført under navnet Mjørud Moss Varmeteknikk og utgjøre en egen økonomisk enhet under Mjørud Gruppen.
– Vi ser store muligheter for synergier innen flere av de områdene Mjørud nå arbeider. Kompetansen til de nye medarbeiderne passer godt inn i Mjøruds produksjonsmiljø på Rudskogen. Kjøpet av Moss Varmeteknikk gir oss flere ben å stå på og gjør oss dermed mer robuste i møte med et meget krevede marked», sier daglig leder i Mjørud as, Ole E. Torp
Mjørud Gruppen består av Mjørud Moss Varmeteknikk og Mjørud as og er en teknologibedrift beliggende i 20.000m2 moderne lokaler på Rudskogen Næringspark i Rakkestad kommune i Østfold. Bedriften har prosjekt- og engineering / produktutviklingsavdeling samt eget mekanisk verksted. I tillegg til egne ansatte, har bedriften et solid nettverk av samarbeidspartnere og leverandører. Mjørud Gruppen as’ kjernevirksomhet er innenfor miljø utstyr for offshore- og landbaserte applikasjoner med varmegjennvinningsenheter basert på væske og damp. De utfører design, engineering, fabrikasjon, testing og installasjon hos kunde. Kundene er norske- og utenlandske energiselskaper. Mjørud Gruppen as har en rekke egne produkter som leveres world-wide.

 

Next Post

Teknologiparken med viktig avtale:

tir jun 7 , 2016
Teknologiparken som er under etablering på Rudskogen Næringspark har signert […]