15000,- + arbeid i bidrag fra kommune i skiltprosjekt

Vi har i løpet av det siste året arbeidet med et konkret prosjekt for å få bedre og penere skilting på næringsområdene sentrum og Rudskogen.
I den forbindelse søkte Rakkestad Næringsråd på vegne av bedriftene om et økonomisk bidrag og vi vil med dette rette en stor takk til Rakkestad kommune og teknisk etat for velvillighet i denne saken.

 AnjaKommunen har gitt 15000 kroner til å dekke kostnadene rundt skiltingen i Rakkestad Næringspark Sentrum, og de vil ta seg av grunnarbeidene når skiltet på Rudskogen er klart til oppsetting. Det er ikke helt enighet rundt skiltets utseende på Rudskogen enda, men dette går sin gang og vi tror at vi våren 2016 har en avklaring og arbeidene i gang der også.

Rakkestad Næringsråd vil takke Karianne Hauge som prosjektleder, Steinar Levernes for grunnarbeider, TB Jern og blikk for spesiallaget skiltplater og skilt, og Flexidekor for den grafiske produksjonen. Ikke minst – takk til alle bedriftene som har jobbet sammen om å enes om denne løsningen og finansieringen. Nå skal det gamle store skiltet ned og vi skal i næringsrådet gå på statens vegvesen for å se hva vi kan få av nye skilt ved veien/ innkjøringen – særlig til sentrum.

Anja Guerrera – Rakkestad Næringsråd
23 september 2015

Next Post

Rakkestad Næringsnytt september 2015 - utg 1

fre sep 25 , 2015
Arbeid mot svart arbeid og sosial dumping Næringsrådet har siden […]