Ny inspirasjon i dag?

Vi har lagt til 3 nye videoer på våre hjemmesider. Du ser dem litt lenger ned på siden.  Hent kaffekoppen, og fyll opp deg selv med noen nye taker og ideer.

Blant annet: Asking the right questions – Simon Sinek «Start With Why»

The Harvard Business School professor hvordan forutsi den fremtidige kundens adferd?

Skilting av Industriområdet – invitasjon

Til bedrifter på Industriområdet i Rakkestad                                                                                 11.09.2014

 

2Oppdatering og oppgradering av skilt på Industriområdet

I dag ser vi at skiltingen til og på Industriområdet kan være litt bortgjemt, mangelfull og i flere tilfeller ha behov for en oppgradering. Hovedskiltet ved innkjøringen til Industriområdet som står i Industriveien 1 er et godt skilt men det trenger et ansiktsløft. I tillegg ønsker vi å se om vi kan finne en alternativ plass til skiltet da det i dag kan skape trafikkproblemer når stortransportører stopper ved skiltet for å oppdatere seg ved innkjøringen til industriområdet. Bildet nedenfor viser hvordan innkjøringen til Industriområdet er i dag og for besøkende fremstår ikke innkjøringen veldig attraktiv og innbydende.

Etter en runde rundt på Industriområdet har vi lagt merke til at det er mange skiltvarianter av forskjellig utseende. I dette prosjektet kan vi samtidig se på en løsning hvor vi kan få til en lik skilting til bedrifter på området. Dette tror jeg kan være med på å heve førsteinntrykket av industriområdet slik at det fremstår ryddig og attraktivt.

Initiativ / prosjektledere

Dette er et initiativ som har kommet først og fremst i fra Rakkestad Næringsråd da Rudskogen Næringspark også er i en tilsvarende situasjon. Vi ønsker å se på muligheten til å få til en felles oppgradering slik at vi kan få lik skiltfasade på begge industriområdene. Ved å samkjøre dette kan vi sammen ha en søknad mot Rakkestad kommune og vi kan kanskje få bedre priser på skiltene.

Vi ser for oss at dette prosjektet blir delfinansiert mellom bedriftene og kommunen og det blir Rakkestad Næringsråd ved Anja som er prosjekteier og Karianne som er prosjektleder. Dersom det er interesse for dette starter vi arbeidet omgående og forhåpentligvis har vi nye skilt på plass allerede til sommeren.

I første omgang ønsker vi å undersøke om dette er noe bedrifter på industriområdet støtter. Jeg ønsker at dere i så fall gir meg en tilbakemelding enten pr. mail eller telefon innen 23.september.

Når prosjektet er ferdig vil eierskapet ligge hos Rakkestad Næringsråd slik at vi sikrer jevnlig vedlikehold og rengjøring av skiltene.

 

Med vennlig hilsen

Karianne Hauge
Industriveien Utvikling AS           
Tlf: 951 33 618
karianne@khauge.com

Anja Aarsrud Guerrera
Rakkestad Næringsråd
Tlf: 90162516
Anja@rakkestadnaringrad.no

 

 

 

 

 

Parkveien utbedres

IMG_7906

Trærne langs Parkveien, nedenfor administrasjons-bygget ved ungdomsskolen, er fjernet da veien skal oppgraderes og utvides.

Breddeutvidelsen vil gjøres inn på kommunal grunn opp mot Ungdomsskolen. Trærne var så store at de ikke lot seg flytte, og måtte tas ned. Det vil bli vurdert planting av nye trær når anlegget er ferdigstilt. Oppgraderingen av veibanen skjer i forbindelse med legging av nye kommunale vannledninger og fremføring av fjernvarme i Parkveien (hentet fra Rakkestad Kommune)

Rakkstadgründere gjestet åpningen av kontor nummer 45

Åpning av JOB ZONE i AskimVi gratulerer JOB-ZONE med åpning av kontor nummer 45. Nummer 46 åpnes i Alta i morgen. Jobzone ble grunnlagt i 2002 av rakstingene Tom Rune Graarud og Øyvind Henriksen og er i dag det største norskeide bemanningsselskapet. Jobzone er landsdekkende og har mer enn 150 medarbeidere. I 2013 bisto Jobzone ca 2000 kunder med over 8000 medarbeidere. Rakkestad Næringsråd var invitert til åpningen av kontoret i Askim. Medarbeidere fra Fredrikstadkontoret, presse og næringslivsrepresentanter fra Askim var tilstede. Eldin Franco David er ny partner og ansvarlig for Askimkontoret. Han kommer fra mediehuset SPORTMEDIA. Leder og eier av JobZone Askim og Fredrikstad Per Kristian Johansen kunne stolt bivåne at ordfører Thor Hals klippet snoren. Til venstre ser vi to av gründerne; Jan Håvar Graarud og Tom Rune Graarud. Og Rakkestad Næringsråd ytret selvsagt ønske om et lokalkontor her i Rakkestad neste gang.