NYE JOBBER – sist oppdatert 29/10-2014

Tilførselsansvarlig/Rådgiver
NorturaRakkestad

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer?
Nortura Råvare og Medlem søker:
Tilførselsansvarlig/Rådgiver
storfe i Østfold
Nortura ønsker å styrke sin tilførsels- og fagaktivitet på storfe ytterligere, og søker med dette tilførselsansvarlig/rådgiver med primærområde Østfold.

Stillingens hovedoppgaver
• tilførselsarbeid og faglig rådgiving innen storfekjøttproduksjon og livdyr
• stimulere til økt produksjon og nyetableringer, og sikre oppfølging av nye produsenter
• bidra til å utvikle husdyrmiljøet ved å ta initiativ til og gjennomføre faglige tiltak som møter, kurs, fagturer osv.
• foredragsvirksomhet
• annet organisasjons- og produsentrettet arbeid

Ønskede kvalifikasjoner
• formell landbruksfaglig utdannelse eller annen relevant bakgrunn
• generell husdyrfaglig kunnskap, spesielt om kjøttproduksjon av storfe
• kunnskap om og forståelse for samvirke
• kunnskap om og erfaring i bruk av dataverktøy
• god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi søker en faglig dyktig og samarbeidsorientert person. Du er utadvendt og en god relasjons- og teambygger. Du har en utpreget serviceinnstilling, er initiativrik og kan jobbe selvstendig. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. Det må påregnes betydelig reisevirksomhet «på bygda».

Vi kan tilby
• lønn etter avtale
• gode forsikrings- og pensjonsordninger
• varierte oppgaver
• uformelt og godt arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Asgeir Svendsen, mob: 918 44 935
Heidi Engeset, mob: 951 84 632

Søknader mottas kun elektronisk – her er link til stillingen på NORTURA sin hjemmeside.

 

Er norsk olje og gassleverandørindustri en fremtidsrettet næring? Invitasjon til nettverksmøte

Viken invitasjonNettverksmøtet er åpent:

Runar Rugtvedt, Norsk Industri; – (Director Oil&Gas Technology Suppliers): – gir innsyn i markedet på kort og lang sikt.

Bandak Group, Per Gunnar Borhaug, (Konsersjef):
– forteller hvorfor en østlandsbedrift lykkes i olje og gassmarkedet

Per Silsand, adm.direktør, Andsten:
-Informerer om muligheter og fallgruber i det Brasilianske markedet

Henning Kloster-Jensen, Innovasjon Norge.:
– Belyser hvilke virkemidler som stilles til disposisjon.
(Gi beskjed om du ønsker møte)

– Erfaringer fra OTD

– INTSOK

Påmelding sendes til
Mosseregionen Utvikling AS

paamelding@mnu-as.no

innen 10.11

 

 

Ledig stilling – Østfold Traktor søker verksmester

Klikk her for å komme til våre jobbsider

 • Klikk på :ØSTFOLD TRAKTOR for å komme til hjemmesiden/ verksted
 • Medlem i Rakkestad Næringsråd

Erik og Anders Holm er far og sønn og driver til daglig Østfold Traktor AS. Bedriften ble startet for 26 år siden. Den gang var det Johan Sikkeland sammen med Erik Holm som startet opp, og de to er fortsatt eiere. Nå er det 10 år siden de bygde nytt bygg og butikk ved Mysenveien.

Ledig jobb som veileder NAV- Rakkestad

Veileder – Nav Rakkestad

NAV Rakkestad har ledig 100 % fast stilling som veileder – kommunal ansettelse. Den ledige stillingen ligger i enhet arbeid og aktivitet.

Arbeids- og ansvarsområder:

 • veiledning og saksbehandling innenfor NAV sine tjenesteområder, spesielt Lov om sosiale tjenester i NAV, NAV-loven, Introduksjonsloven og Folketrygdloven
 • oppfølging og veiledning av brukere med fokus på arbeid og aktivitet
 • 50 % flyktningkonsulent
 • kartlegge og vurdere brukers behov
 • motivere og tilrettelegge for at brukere skal komme i arbeid og aktivitet
 • etablere god kontakt med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere
 • ved behov, bidra i publikumsmottak
 • ajourhold av egen portefølje i NAVs fagsystemer
 • medvirke til resultatoppnåelse i avdelingen og kontoret.
 • NAV er en organisasjon i stadig endring, det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver, og andre arbeidsoppgaver må påregnes

For stillingen kreves:

 • minimum 3-årig bachelorgrad fra høyskole eller universitet. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere noe for utdanningskravet
 • generelt god IKT kompetanse
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig 

Vi ønsker at du har/er:

 • selvstendig med solid gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • erfaring fra å jobbe med mennesker, gjerne veilednings- og motivasjonsarbeid
 • god arbeidslivskompetanse og kjennskap til arbeidsmarkedet
 • god kunnskap om veiledningsmetodikk
 • evnen til å yte god og riktig service i en hektisk hverdag
 • evnen til å håndtere flere datasystemer
 • evnen til å skape gode relasjoner til brukere, kollegaer, samarbeidspartnere og arbeidsgivere
 • mål- og løsningsorientert, og får oppgavene unna (effektiv)
 • brennende engasjement og et ønske om å oppnå gode resultater
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • et arbeidsmiljø preget av dyktige og engasjerte medarbeidere
 • gode offentlige pensjons- og forsikringsvilkår
 • fleksibel arbeidstid og et aktivt, engasjert og trivelig arbeidsmiljø

 • lønn i h.h.t. sentrale og lokale avtaler

Øvrige arbeidsvilkår, rettigheter og plikter er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Henvendelser vedrørende stillingen kan gjøres til enhetslederAnita Hansen tlf. 92856415 eller Navleder Rune Kyrdalen tlf. 47296711

Søknad skrives på flg. elektroniske skjema: 

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i fremtidens Norge

Klikk her for : Utviklingsprosjekter for verdiskaping i fremtidens Norge

Oslo, Akershus og Østfold

Vil du starte eller driver du allerede virksomhet i Oslo, Akershus eller Østfold. Innovasjon Norge tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig for deg å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

INNOVASJON NNORGE

Sentralbord

TLF: 69 13 91 40
FAX: 69 13 91 41

ostfold@innovasjonnorge.no

Besøksadresse

Rådmann Sirasvei 2

1712Grålum

 

Tid for Gaselle

Gaselle ØstfoldHer kan du få inspirasjon og kanskje nye ideer.

Gasellekonferansene arrangeres over hele landet. Klikk her for mere informasjon

Noen bedrifter er verdt å se nærmere på fordi de evner å skyte fart i både gode og dårlige tider. Gasellekonferansene handler om dem som har klart det aller best, og ikke minst hvordan de har klart det.

Gründer- og entreprenørskapsuka Østfold og Follo 2014

Gründeruka er Norges svar på Global Entrepreneurship Week, som arrangeres samtidig i 120 land. Gründeruka er en uke for å synliggjøre og inspirere gründere, innovasjon og entreprenørskap.

Mandag 17. november – fredag 21. november, over hele Østfold og Follo

Alt er mulig – enkelte ting tar bare litt lenger tid!

I denne uken skal vi vekke nysgjerrighet for nyskaping og verdiskaping, fylle på med kunnskap og spre erfaring. Det blir arrangementer for deg som bare er litt nysgjerrig, og for deg som går med en gründer i magen.

Her kan du lese om vår grundercafe – Rakkestad Næringsråd og Navet Næringshage

Klikk her for hjemmesiden til Innovasjon Norge og les mer om arrangementet