Vi er fremtidsrettede – om Glommabanen

Osmund Uelands innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad stempler vår region som lite fremtidsrettet.
Osmund Uelands innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad stempler vår region som lite fremtidsrettet.

 Skap en region for fremtiden, lyder overskriften i Osmund Uelands innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad for en tid tilbake.

Det er vi helt enige i.

Osmund Uelands leserinnlegg er både interessant og viktig. Ueland beskriver også i sitt leserinnlegg vår region som «en identitetsløs region, uten store tenkere, mangel på ydmykhet og uten en felles visjon»

 

Rakkestad kommune og næringsrådet har deltatt på flere av møtene rundt Glommabanen. I tillegg har Rakkestad Kommune og Rakkestadbedriften Mjørud AS, vært direkte bidragsytere til gjennomføringen av mulighetsstudiet for Glommabanen. Det ble også skrevet en uttalelse som skulle brukes videre i prosessen inn mot fylkeskommunen. Denne ble sendt til Osmund Ueland. Her gir vi et forkortet utdrag fra denne uttalelsen fra september.

 «Rakkestad Kommune, herunder Rakkestad Næringsråd, ønsker et tilbud for pendlere.  For at vi skal komme videre i arbeidet med å styrke vår kommune, og som kommune være med å styrke Østfold, ønsker vi å synliggjøre behovet for kommunikasjon/pendlemuligheter på den eksisterende skinnegangen mellom Sarpsborg og Rakkestad. (…) Rakkestad ønsker å forsøke å belyse de utfordringer og muligheter som ligger til grunn for høyere attraktivitet og dermed vekst både i Rakkestad og i resten av regionen.

(…) Det går nå i retning av at Østfolds kommuner må samhandle og knyttes sammen i sterkere grad enn noen gang skal vi kunne fortsette å vokse, og skal vi kunne avlaste hovedstaden. (…)

 

Kommunesammenslåing blir et viktig tema i tiden som kommer. Det er naturlig å se på hvordan alle de berørte kommuner i Indre og Nedre region av fylket kan samarbeide og samhandle på tvers, legge til rette for vekst i kunnskapsbasert næring, bruke hverandres attraksjoner, arbeidskraft og levekår for øvrig. Hvordan forandres arbeidssituasjonen i forbindelse med sammenslåing av kommuner, spesielt i offentlig sektor? Hvor avgjørende er det med en moderne og attraktiv infrastruktur i årene som kommer?»

 

«I Østfold har vi mulighet til å dele kultur og idrettstilbud. For eksempel har Askim attraksjoner som badeland, og et kulturhus som holder meget høy standard. Eidsberg har arenaer for både videregående skoler og høyskoler gjennom sitt samarbeide med Høyskolen i Østfold, og et hotell skal bygges på Brennemoen. Halden har blant annet festningen, høyskolen og et sterkt fagmiljø. Fredrikstad og Sarpsborg kan skilte med et rikt næringsliv, kyst og kulturliv. I Rakkestad har vi blant annet Rakkestadhallene, som brukes av omkringliggende kommuner til idrettsarrangement og treninger. Øst i vår egen kommune ligger Rudskogen Motorpark, midt i et forholdsvis nytt industrifelt der vekstpotensialet er tilstede. Rudskogen Motorsenter har passert 100 000 besøkere to år på rad, med toppnotering på 106 000 besøkere i 2013, og har befestet seg som en stor destinasjon i Østfold»

 

«Rakkestad er i dag en kommune med et rikt og solid næringsliv. Rakkestad har høy attraktivitet med tanke på gode boforhold, oppvekst- og omsorg/pleie/helsevilkår. Vi har flotte naturområder, idretts og kulturarenaer, et rikt handelssentrum, to industrifelt og solide næringer og klynger fra bedrifter som leverer til olje og offshore. I Rakkestad Næringsråd er det registrert pr i dag 110 medlemsbedrifter /enheter. For Rakkestad er det avgjørende at vi trekker til oss kompetent arbeidskraft og unge innflytterfamiler.  Skole og utdanningssituasjonen er i dag at etter ungdomsskole må ungdommen vår pendle ut av bygda til nabokommuner i flere retninger. Rakkestad ligger i hjertet av Østfold, men for å komme til utdanningsinstitusjoner og høyskoler må man pendle. Sykehuset på Kalnes vil også bidra til økt attraksjonskraft, ikke bare for områdene i umiddelbar nærhet, men også for de andre kommunene i Østfold. Allerede nå er innsøkingen av stillinger på helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, psykologer, bioingeniører, hjelpepleiere og spesialister i full gang. Uten et godt pendlersystem fra Indre Østfold og ned mot Sarpsborg vil det være mindre attraktivt å bosette seg i øvre deler av regionen.

 

Rakkestad Kommune ønsker at det skal arbeides for at vi for et bedre tilbud for pendling ved hjelp av den eksisterende skinnene som ligger mellom Rakkestad og Nedre Glommaregionen»

(Rakkestad Næringsråd og Rakkestad Kommune v Ellen Solbrække den 25 september 2014)

 VisjonDette er bare et utdrag fra vår innstilling som ble sendt til Ueland. Rakkestad har vært ubetinget positive til mulighetsstudiet. I en slik stor prosess er det ganske naturlig at spørsmål stilles, og flere ordførere uttalte seg om saken til media på en direkte henvendelse. Rakkestads ordfører Ellen Solbrække uttalte i media at spørsmålet er om hvordan og hvorvidt vi kan hente inn over fem milliarder til et slikt prosjekt. Det må da være et betimelig spørsmål, men Rakkestad fikk ganske kraftig refs i Rakkestad Avis som hadde laget en «omskrivning» av Uelands innlegg, med overskriften «Rakkestadordfører får refs»

 

Rakkestad synes selvfølgelig at det er bra med engasjement, planlegging og fremtidsrettet tenking for utvikling av vår region. Den uttalelsen tror jeg trygt kan stå for hele regionen.

 Anja Aarsrud Guerrera,

Daglig Leder i Rakkestad Næringsråd

 

 

 

 

 

 

Gladsaker før helgen

JulegateannonseI morgen ringes førjulstiden inn her i Rakkestad. Vårt hyggelige handelssentrum har mange gode tilbud og nå er det tid for å handle lokalt. Det er ikke mye du ikke får i din egen hjembygd.
Og med  tall fra statistikken i dag – der ledigheten i handel og butikk er størst – er det desto større grunn til å tenke langsiktig og handle lokalt.Ikke bare er det julegateåpning i morgen – nå kommer endelig den etterlengtede nye cafeen. Og ikke nok med det – det er en hjemflyttet degernesing som velger å satse og etablere bedrift i Rakkestad. Det ser lovende ut – RA skriver i dag at det blir en cafe med både god kaffe og lunsjretter. Cafeny

Vi gratulerer Anne Grethe Titterud Rydstrøm og ønsker lykke til. Håper hun får fult hus på åpningsdagen.

Rakkestad og Rygge med lavest arbeidsledighet nå

Ledigheten i Rakkestad i november var på 2,6 % av arbeidsstyrken, dette er en oppgang på 9 % fra samme periode i fjor og tilsvarer en økning i ledigheten på 9 personer.

Nedgang i ledigheten i Østfold

Ledigheten i Østfold er nå på 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Sesongjustert ledighet i Østfold har gått ned med 3 prosent fra oktober til november 2014. Sett i et østfoldperspektiv er det gledelig at ledigheten i Østfold synker mer enn i landet som helhet.

Tallene nedenfor er ikke sesongjusterte, og endringene som fremkommer er sammenlignet med samme måned i 2013.

Ved utgangen av november 2014 er det registrert 4 650 helt ledige østfoldinger, 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Fra november i fjor har ledigheten i fylket gått ned med 3 prosent, 149 personer. Landet har en ledighet på 2,6 prosent, en økning med 4 prosent fra november i fjor.

Bruttoledigheten

Ved utgangen av november deltok 1 281 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i Østfold. Sammen med de helt ledige er det 5 931 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 4,2 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med november 2013 har bruttoledigheten gått ned med 718 personer tilsvarende 10,8 prosent.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Blant de ledige er det 634 personer med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, 578 med erfaring fra industriarbeid og 506 med erfaring fra serviceyrker og annet arbeid. Størst nedgang i ledigheten er det blant de som har arbeidserfaring fra helse, pleie og omsorg, en nedgang med 14 prosent siden samme måned i fjor. Sterk nedgang i ledigheten har det også vært innen bygg og anlegg med 10 prosent sammenlignet med november 2013.

Ledigheten blant menn synker

Det er nå 2 083 helt ledige kvinner og 2 567 helt ledige menn. Mens ledigheten blant kvinner holder seg stabil med 1 prosent økning siden i fjor, går ledigheten blant menn ned med hele 6 % siden november 2013. Ledigheten blant menn går mest ned innen bygg- og anlegg, med 54 færre ledige menn.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 4,0 prosent, Fredrikstad på 3,9 prosent, Moss og Sarpsborg på 3,5 prosent, Eidsberg på 3,2 prosent, Halden på 3,0 prosent og Rygge 2,5 prosent.

Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagt statistikknotat.

Utlyste stillinger på nav.no i november

I november ble det lyst ut 496 stillinger i Østfold. Det er flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg med 163 stillinger i november.

For mer informasjon kontakt kommunikasjonssjef Britt Tunby mobil: 951 44 993.

 

Næringslokaler til leie i RAKKESTAD.

Næringslokaler til leie i RAKKESTAD.

(Norturabygget)
Lager-, produksjons- og kontorlokaler fra 500 kvm BTA til 10.630 kvm BTA til leie.
Kontakt: Metra Næringsmegling ved
Geir Hesselberg  901 82 425

Kort om eiendommen

Lager-, produksjons- og kontorlokaler fra 500 kvm BTA til 10.630 kvm BTA til leie.

Bebyggelse

Første byggetrinn er bygget i 1952, deretter er eiendommen påbygd og oppgradert ved mange anledninger, senest i 2008. Se vedlagte flyfoto med årstall på de forskjellige byggetrinnene.

Eiendommen er skreddersydd for Nortura til matproduksjon, og Nortura leier hele eiendommen frem til Q1 2015. Som produsent av mat imøtekommer bedriften strenge krav fra Mattilsynet. Dette gjør at lokalene egner seg spesielt godt til næringsmiddelindustri, da tak, vegger og gulv er i hht. disse kravene. I tillegg har bygget et godt garderobeanlegg, kantine og kontorlokaler.

Lokalene har store kjøle- og fryserom, men lokalene kan også bygges om og konverteres til ordinære produksjons- og lagerlokaler. Dagens oppdeling kan gjøres om og tilpasses nye leietakere, da mange av veggene er lettvegger.

Det er rikelig med kjøreporter og lasteramper.

Eiendommen er i det vesentligste oppført med tegl forblending i fasadene. For øvrig betong og stålkonstruksjoner.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget godt eksponert i et etablert næringsområde rett ved Rakkestad sentrum.

På området er etablert bedrifter innenfor handel, transport, lettere industri, produksjon og lager/logistikk.

Adkomst

Kjør ut av Rakkestad sentrum, over jernbanen og ta rett til venstre, inn Industriveien. Eiendommen ligger rett frem.

Parkering

Meget gode parkeringsforhold for ansatte og kunder på eiendommen.

Det er for øvrig også god plass for parkering av vogntog etc på tomten.

Tomt

Arealene rundt bygget er opparbeidet og asfaltert. Det er god plass for lasting og lossing med store kjøretøy.

Inneholder

Eiendommen er på totalt 10.630 kvm BTA fordelt som følger:

Kjeller 2.880 kvm BTA bestående av kantine, garderober, tekniske rom og 2 lagerlokaler med nedkjøring fra bakkeplan.

1. etasje 6.985 kvm BTA. Diverse lager og produskjonslokaler med takhøyde fra 3,0 – 7,5 meter. Anlegget er skreddersydd for Nortura og har store kjøle- og frysearealer, samt stor tetthet med sluk og spylerenner.

2. etasje 765 kvm BTA kontorer. Det er direkte adkomst fra kontorene til produksjonslokalene.

Diverse

Anlegget har også industrielt renseanlegg fra 2007 med nedgravd 30.000 l ståltank.

LEDIG STILLING; Produksjonssjef Slåttland Mek.Ind.As

Slåttland Mekaniske Industri As

1890 RAKKESTAD

Together for the best solution.Slåttland Mekaniske Industri AS ble etablert i 1987. Vårt hovedkontor i Norge ligger på Rudskogen i Rakkestad, Østfold ca 100 km fra Oslo.
Slåttland Mek. Industri er en del av Slåttland Gruppen. Gjennom de siste 20 årene har Slåttland Mek. Industri vært en leverandør av mekaniske konstruksjoner til olje og gass industrien for krevende kunder. Slåttland Gruppen har gjennom mange år utviklet en nødvendig kjerne aktivitet for å betjene et krevende marked. Med et godt forhold til både kunder og leverandører samt motiverte medarbeidere på alle nivåer, kan vi leve opp til de krav som forventes i markedet

Produksjonssjef

Vi ønsker å styrke oss og søker derfor etter dyktig erfaren sveiser med lederegenskaper, som Produksjonssjef til vår mekaniske avdeling.STILLINGENS ARBEIDSOPPGAVER:
– Ansvar at sin avdeling tilrettelegges slik at produksjonen gjennomføres på en effektiv og hensiktsmessig måte
– Ha oversikt over kapasitet og arbeidsbelastning i avdelingen
– Planlegge og gjennomføre DIM kontroller og tester
– Bistå produksjonsmedarbeidere slik at de på best mulig måte kan utføre sitt arbeid
– Overordnet ansvar for at HMS blir ivaretatt i sin avdelingKVALIFIKASJONER:
– Utdanning / god kompetanse innen sveis
– Tung fagarbeider med erfaring, god på å lese / forstå tegninger
– Erfaring innen rørsveis
– Erfaring med arbeidsledelse
– Relevant erfaring fra tilsvarende oppgaver
– Språk: Norsk/Engelsk, skriftlig/muntligPERSONLIGE EGENSKAPER:
– Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
– Evne til å takle uforutsette situasjoner og «ligge litt foran»
– Strukturert og ryddig

VI KAN TILBY:
– Fast ansettelse i 100% stilling
– Konkurransedyktige betingelser, Bonusordning, Telefon og Pc ordning
– Et trivelig arbeidsmiljø i nye lokaler med hyggelige medarbeidere

Nærmere opplysninger om stilling, kontakt Håvard Larsson, tlf. 45953846. Søknad og CV sendes: havard@slattland.no

Stillingsnummer: 0128-2014-11-4 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: NAV Servicesenter

Gründeruke med næringscafe i Rakkestad

Grunderuka på Facebook –

Grunderuka hjemmesider / Innovasjon Norge

NæringscafeNæringscafe i Navet Næringshage – Storgata 3, Rakkestad, ONSDAG den 19 november kl 18-20.

Gründeruka er Norges svar på Global Entrepreneurship Week, som arrangeres samtidig i 120 land.

Gründeruka er en uke for å synliggjøre og inspirere gründere, innovasjon og entreprenørskap

Initiativtagere i Østfold og Follo er Innovasjon Norge og Østfold Fylkes kommune, og med på laget har vi næringsliv, kommuner og lokale næringsselskaper og foreninger.

Marit
Fru Timian, matblogger med suksess

Her kan du lese om en av våre grûnderbedrifter i Rakkestad, August Norge AS, Enmira, Fru Blom Design, Fru Timian, og  RHJ AS

Velkommen!

Rakkestad, der alle skulle tru at nokon kunne bu…

grønn gate 2014 155
Rakkestad har stolte mattradisjoner, hyggelige markeder og et rikt handels og næringsliv

Nesten daglig legges det ut ledige stillinger i Rakkestad. Aktiviteten i næringslivet er stor og vi har bare innenfor olje og offshore over 200 ansatte. Vi er til sammen 8000 innbyggere, vår primærnæring og stolthet er fortsatt landbruket og maten. Brødrene Ringstad er et eksempel på våre stolte mattradisjoner.

Rakkestad er et godt sted å bo, med mange spennende bedrifter. Vi har et spenn fra alt innenfor olje og offshore leverandører Mjørud, Slåttland Industrier, Noble Installasjon og Offshore Design , til mekaniske verksteder, stål og betong, matprodusenter, kalesjemakere, transportfirmaer og landbruksbedrifter / leverandører til landbruk, maskin og verktøy. Du finner alle våre 110 medlemsbedrifter med link til hjemmesidene deres HER

IMAG3226
Vi har store bedrifter som leverer til olje og offshore. Mjørud, Slåttland Industrier, Noble og Offshore Design ligger alle på Rudskogen Industriomrdåde.

I tillegg ligger vi midt i Østfold og veien er kort til omkringliggende byer og kommuner som også har et stort engasjement på næringsutvikling og skoler/utdannelse.

Rakkestad kommune scoret nettopp høyest på en statistikk over grûndebedrifter som overlever og vokser godt. August Norge, Enmira , RHJ, Fru Blom møbler og matblogger Fru Timian er gode eksempler. Du kan også lese saken fra Rakkestad Avis HER.

IMAG2187
Rudskogen trekker over 100 000 mennesker til bygda hvert år.
Stine Bjørnstad er grunder og har suksess med sine egenproduserte møbler i Fru Blom
Stine Bjørnstad er grunder og har suksess med sine egenproduserte møbler i Fru Blom

Rakkestad har gode skoler og barnehager, eldresenter, apotek, tannleger og legesenter, kino, bibliotek, en flott idrettshall og store turområder både sommer og vinter. Vi har også skandinavias og en av Europas flotteste bilbaner. Her arrangeres hvert år store bil og mc stevner, treningssamlinger og kurs. Rudskogen Motorsenter ligger midt i et av Rakkestad to næringsfelt.

 

 

IMAG2206
Bye Kroa tilbyr nydelig mat og veldig hyggelige lokaler, både til hverdags og fest

Handelsgaten vår er innholdsrik og spennende og flere ganger i året stenges hovedgaten for aktiviteter som hele familien har glede av. God service og veldig god parkeringsordning, gratis og nært, kjennetegner Rakkestad.

Bye Kroa, Pernilles Kjøkken, Mariannes Lunsjbar og snart en helt ny cafe i sentrum har sunn og god mat. Du kan bestille til fest, eller bare hente en salat til lunsj om du ønsker.

1
Mariannes Lunsjbar er bare en av flere som lager sunn og god mat. De ligger midt i sentrum og du parkerer rett utenfor.

Innenfor bygg og anlegg har vi Rakkestadbedrifter med stolte og lange tradisjoner. Hvert år settes det opp nye boliger av høy standard, både i og utenfor sentrum. Boger Bygg, Bjørnstad Bygg, Brd Nyborg, Byggservice, Bøhn Anlegg, KM Bygg, Rakkestad Tre og Betong i tillegg til solide bedrifter innenfor malere (Sigdestad), rørleggere (Bygderørleggeren og Steinar Levernes samt Rørtec) til elektrikere (Petteren Installasjon og Lien Elektro) og murere (Murmester R Haugen), for å nevne noen. Dette vitner om høy aktivitet. Vi har også vårt eget energiverk, Rakkestad Energi.

 

IMAG3744
Ringsby Gartneri, en generasjonsbedrift i Rakkestad

Vi har helt spesielle bedrifter som leverer blant torv. Tjerbo Torvfabrikk henter ut og produserer torvprodukter til strø for husdyr, og jord/torvprodukter til hage, jord og gartneribruk.  Rakkestad har forresten et eget gartneri, Ringsby Gartneri og blomsterbutikk- som drives videre av andre generasjon gartnerfamilie i dag.

 

Er du «utabygds» og nysgjerrig på oss? Vi ønsker deg velkommen til Rakkestad. Du kan gjerne ta kontakt med oss i næringsrådet dersom du har spørsmål rundt etablering og næringsliv. Vi hjelper deg videre. Hold deg oppdatert om ledige stillinger HER

IMAG3239
Netto Maling er bare en av de mange butikkene du finner i sentrum. God service og blide «Rakstinger»

Olje & gass sektor genererer over 200 arbeidsplasser i Rakkestad

Media er flinke til å svartmale situasjonen og skape usikkerhet,  men det er helt riktig å sette på litt brems i denne sektoren. Dette blir merkbart for mange. Bransjen må tenke nytt, være innovative og ha fokus på litt andre områder innenfor markedet. Nå gjelder det å være i forkant mht kompetansenivå og  hele tiden kunne endre seg etter behovet i markedet. «De største mulighetene kommer i krisetider», sies det 

Visse du at Olje & gass sektor genererer over 200 arbeidsplasser i Rakkestad som vi for øvrig skal vi være stolte av.

Her er en fin liten film fra en av våre egne bedrifter: Slåttland

 

Dette må du vite om fleksitid

Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg?

KILDE INFOTJENESTER

Fleksitid er en ordning som brukes mye i stillinger der det ikke er avgjørende at arbeidet gjøres på et bestemt tidspunkt. En avtale om fleksitid innebærer at daglig og ukentlig arbeidstid kan variere innenfor en nærmere bestemt ramme, men slik at gjennomsnittet blir det antall timer som følger av arbeidsmiljøloven eller avtale.

I tillegg avtales det en kjernetid hvor alle arbeidstakere som omfattes av ordningen må være tilstede. Det er også en ytre arbeidstid som angir tidspunktet for når arbeidstaker kan velge å starte og avslutte arbeidsdagen.

Her har vi samlet 8 punkter du bør kjenne til om bruk av fleksitid.

 

  1. Avtale om fleksitid skal gjøres skriftlig, men det er tilstrekkelig at det lages et vedlegg til arbeidsavtalen. Avtalen må underskrives av arbeidsgiver og arbeidstaker.
  2. Når avtalen om fleksitid er inngått mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker kan det ikke jobbes mer enn 9 timer den enkelte dag og ikke mer enn 48 timer i uken. Det er nok at en av grensene overskrides. Dersom arbeidstaker jobber 10 timer på en dag vil dermed én time være overtid.
  3. Der det avtales fleksitid med tillitsvalgt i en tariffbundet bedrift kan avtalen åpne for inntil 10 timer om dagen og inntil 54 timer i uken. Det kan imidlertid ikke arbeides mer enn 48 timer i gjennomsnitt i uken over en periode på 8 uker.
  4. Dersom arbeidstaker jobber utover disse grensene, utløser det rett til et overtidstillegg på minimum 40 % av den lønn arbeidstakeren har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. (Gjennom avtaler/praksis kan arbeidstakeren ha krav på et høyere tillegg)
  5. Selv om arbeidstaker har en avtale om fleksitid, kan det ikke jobbes om natten, med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Med natten menes tidspunktet mellom klokka 21 og 06. (Gjennom avtale med lokal tillitsvalgt kan det fastsettes et annet tidspunkt på minst 8 timer som omfatter tiden fra midnatt til 06:00)
  6. Selv om arbeidstaker har en avtale om fleksitid, er det ikke tillatt med søn- og helgedagsarbeid, med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Med søn- og helgedagsarbeid menes arbeid mellom klokka 18 dagen før en søn- eller helgedag og frem til klokka 22 dagen før neste virkedag.
  7. Dersom arbeidsgiver krever at arbeidstaker jobber ekstra en dag, faller dette ikke inn under avtalen om fleksitid. Da er det snakk om pålagt overtid, og det må betales overtidstillegg på minimum 40 %.
  8. Selv om det er gjort avtale om fleksitid, må arbeidstaker forholde seg til lovens maksimalgrenser for overtid. Det innebærer at arbeidstaker ikke kan jobbe mer enn 13 timer i løpet av 24 timer. I tillegg er det grenser for hvor mye overtid som kan jobbes i løpet av en periode på 7 dager (10 timer), 4 uker (25 timer) og et år (200 timer). Noen av disse grensene kan imidlertid utvides gjennom avtaler med lokal tillitsvalgt eller tillatelse fra arbeidstilsynet.

Artikkelen er skrevet av Knut Arild Vold i infotjenester