Av næringslivet, for næringslivet . Arbeidet med næringsplanen i Rakkestad er i gang

I dag hadde vi dag nummer to i det innledende arbeidet i prosessen med næringsplanarbeidet for Rakkestad Kommune. Allerede er det mange som har involvert og engasjert seg. Tusen takk til dere.

Dette er bare begynnelsen.

Rakkestad skal blomstre
Rakkestad skal blomstre

Å lage en næringsplan som skal gagne, styrke næringslivet krever innsats, tro, mot og engasjement. Og det har vi i Rakkestad!

Å skape vekst i Rakkestad, stabilitet og ny utvikling krever nærhet til næringslivet, samarbeid, kommunikasjon mellom næringsliv og det politiske/administrasjon og fagfolk, samt åpenhet. Det vil vi i næringsrådet bidra til å skape.

Å skape Rakkestad til et naturlig handelssentrum og sterkt næringssentrum i Østfold krever at vi løfter blikket og slår oss på brystet (beskjedent men med stolthet). Det er ingen grunn til Rakkestad ikke kan utvikle seg til et sterkt område i vår region. Vi må våge å ha visjoner.

Du kan følge utviklingen i næringsplanarbeidet her. Vil du vite mer, eller vil DU delta så ikke nøl med å kontakte oss.

 

Hilsen Anja Guerrera

Daglig Leder Rakkestad Næringsråd

Planlagte møter februar og mars – sett av dato

PLANLAGTE TEMAMØTER NÆRINGSPLAN

Åpent hus – alle som vil er velkommen til å snakke løst og fast om næringsplan!

Torsdag 29 januar 14-16 – RNR – Storgata 3
Fredag 30 januar 9-11 RNR – Storgata 3

PLANLAGT TEMAMØTE «FOKUS RAKKESTAD»

Festsalen i kommunen

4 mars. Endringstid. Hva skjer i denne tiden med så mye oppmerksomhet og debatt rundt kommunesammenslåing. Hva er situasjonen, hva er bekymringene og tankene? Et inkluderende og opplysende «folkemøte» med næringsliv, politikere og befolkning.

* Rådmannen forteller oss litt om kommunehistorikk
* Foredrag med snert og humor
* Hyggelig og styrkende samvær
* Panel for fag og politikk

Invitasjon og annonse kommer

PLANLAGTE FROKOSTMØTER:

27 februar: Varslingsregler i standardavtaler. Ved advokatfirmaet Ytterbøl. Festsalen i Rakkestad kommune

Invitasjon og annonse kommer

PLANLAGT ÅRSMØTE:

24 FEBRUAR kl 19.00.

Invitasjon og annonse kommer

Frokostmøter og medlems/temamøter vil annonseres forløpene.

Med ønske om et spennende og positivt år

Anja Guerrera
Daglig leder

Husk at du når som helst kan kontakte oss på telefon: 90162516

Mail: Anja@rakkestadnaringsrad.no

 

Rakkestad Næringsråd med årsplan 2015

Vår årsplan så langt for  2015 er laget og du kan lese  i sin helhet ved å følge linken nederst i denne artikkelen.

Forside stort web  årsplan
Medlemmene er essensen i alt vårt arbeide

Rakkestad Næringsråd står foran et svært spennende år.

Vi har fått en spesielt viktig oppgave, og det er å lage en strategisk næringsplan som skal inngå i kommunens totale plan for de neste årene fremover.

I dette arbeidet er svært viktig å få konkrete innspill og tanker fra næringslivet. Næringsplanen skal være håndgripelig, realistisk og jordnær. Vårt næringsliv styres etter andre og større forhold som vi i lille Rakkestad ikke rår over. Det vi kan gjøre noe med er imidlertid å forberede  oss, være endringsvillige, ha tålmodighet og ryggrad. Hvis vi sammen arbeider med en felles plan der alle bransjer er hørt og sett, ja da har både vi, og våre ledere noe å handle og styre etter.

Rakkestad Næringsråd håper på bredt engasjement, la oss ta det fatt på dette arbeidet med målsetning om vi skal komme ut med en felles visjon, kunnskap om vårt næringsliv og mye pågangsmot!

HER – er årsplanen, og du må gjerne komme med kommentarer, ønsker og innspill!

Hilsen Anja

Daglig leder, Rakkestad Næringsråd

 

Tirsdag den 3 februar skal styret gjennomgå årsrapporten, og den 27 februar skal den endelig godkjennes i Rakkestad Næringsråds medlemsmøte.

NAV Rakkestad og Rakkestad Næringsråd i samarbeid for Rakkestadbedrifter

NAV – en viktig partner for ledere og HR ledere

Timer 2
0 sykemelding?

Mange bedrifter synes det er vanskelig å følge opp sykemeldte, håndtere permitteringer, oppsigelser, ansettelser og samtidig følge et regelverk. I vanskelige situasjoner er det hensyn å ta både til menneskene som er involvert, men også til lover og regler.

IMAG3599
Godt humør, glede og samhold er forebyggende, her et glimrende bidrag fra JHS ansatte i Rakkestad.

I 2015 skal Rakkestad Næringsråd foresette samarbeidet vi sådde en spire til i 2014. Gjennom involvering hos bedriftene vil NAV Rakkestad yte en direkte service. Vi arbeider i disse dager sammen med Gro Momrak i NAV, hun er ansvarlig for IA. Vi skal nå finne med konseptet for den praktiske gjennomføringen. I hovedsak vil det si at du som arbeidsgiver får en tettere kontakt, for å både forebygge fravær, avklare behov, og håndtere rollen som arbeidsgiver.

grønn gate 2014 155NAV arbeider også for å få unge ut i arbeidslivet, og med å gi veiledning for forebyggende arbeid i IA bedrifter. Her er et eksempel som er verdt å lese: (Klikk på linken under)
På Rema 1000 Røros har de hatt nok et år med rekordlavt sykefravær. IA-bedriftens tolv fast ansatte er så å si aldri borte fra jobb

Anja Guerrera 28.1.2015

Prosjekt nye skilter på industriområdene går fremover

Nå har vi kommet et stykke videre i prosjektet oppgradering av skilt på Industriområdet. Vi har mottatt konkurransedyktige priser fra to Rakkestadbedrifter, og vi er nå i ferd med å ta de siste beslutningene før vi setter en bestilling.

IMAG3360
Karianne Hauge er en av de bedriftslederne som har tatt ansvar i dette prosjektet. Fra Rudskogen har vi med oss Ole E.Torp fra Mjørud AS

 Prosjektet har tatt utgangspunkt i at skiltingen til og på Industriområdet kan være litt bortgjemt, mangelfull og i flere tilfeller ha behov for en oppgradering. Hovedskiltet ved innkjøringen til Industriområdet som står i Industriveien 1 er et godt skilt men det trenger et ansiktsløft. I tillegg ønsker vi å se om vi kan finne en alternativ plass til skiltet da det i dag kan skape trafikkproblemer når stortransportører stopper ved skiltet for å oppdatere seg ved innkjøringen til industriområdet.

IMAG3228
I dag ligger Mjørud, Slåttland, Glacio, Offshore Design, Noble, Rudskogen Motorsenter, NAF glattkjøring på Rudskogen.

Rudskogen.


Det er ønskelig med finere og bedre skilting, evt noe forskjønning akkurat i innkjøringen/ delet vet Slåttland/Rudskogen Motorsenter.

 

Dette er et initiativ som har kommet først og fremst i fra Rakkestad Næringsråd da Rudskogen Næringspark også er i en tilsvarende situasjon. Vi ønsker å se på muligheten til å få til en felles oppgradering slik at vi kan få lik skiltfasade på begge industriområdene. Ved å samkjøre dette kan vi sammen ha en søknad mot Rakkestad kommune og vi kan kanskje få bedre priser på skiltene. Vi ser for oss at dette prosjektet blir delfinansiert mellom bedriftene og kommunen og det blir Rakkestad Næringsråd ved Anja som er prosjekteier og Karianne som er prosjektleder. Prosjektet er godt i gang og vi håper på nye skilt på plass allerede til sommeren.  Når prosjektet er ferdig vil eierskapet ligge hos Rakkestad Næringsråd slik at vi sikrer jevnlig vedlikehold og rengjøring av skiltene.

Navn

Det er hensiktsmessig å finne gode og forklarende navn til begge feltene. Dette er noe som bedriftene bør enes om. Bedriftene kan for eksempel foreslå navn til områdene og det vil så bli lagt ut til høring.  Ved riksveien er det i dag et skilt inn til Rudskogen. Det er noe uoversiktlig og det er en prosess på gang for å få belysning ved innkjøringen til Rudskogen Næringspark. Dette må tas med veivesenet og er en sak som teknisk etat tar seg av. Dette er nesten i mål ved utgangen av 2014. Det står nå på de som skal utføre jobben med å få opp lysmastene.  Det er lagt ned kabler i forbindelse med graving  i vinter, disse kan vi lett koble oss på hvis vil vil ha lys på skiltene i innkjøringspunktet/ delet Rudskogen.

Er dette en gylden sjanse til å skape økt tilhørighet mellom Rudskogen og Rakkestad? Vi har lenge ønsket at Rudskogen-anlegget (motorsenteret) skal hete «Rudskogen Rakkestad» eller lignende.

Bør vi kanskje benytte muligheten til å vurdere å bygge Rakkestads identitet/tilhørighet ved å bruke stedsnavnet i sammenheng med områdenavnene? F.eks. Rakkestad Næringspark Rudskogen, Rakkestad Næringspark Sentrum, Rakkestad Næringspark Bergenhus. Dette er kun forslag for å vise et eksempel. Hva mener du?

 

 Sikkerhet Industrifeltene: Tilbud innhentet til kameraovervåkning begge felt – etter befaring. 

  • Forskjønning av innkjøring til Rakkestad øst og nord; dette ønsker vi også er en del av skiltprosjektet

Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

 

 

__________________________________________________________________

Til bedrifter på Industriområdet i Rakkestad                                                                                 11.09.2014

 

 

Oppdatering og oppgradering av skilt på Industriområdet

I dag ser vi at skiltingen til og på Industriområdet kan være litt bortgjemt, mangelfull og i flere tilfeller ha behov for en oppgradering. Hovedskiltet ved innkjøringen til Industriområdet som står i Industriveien 1 er et godt skilt men det trenger et ansiktsløft. I tillegg ønsker vi å se om vi kan finne en alternativ plass til skiltet da det i dag kan skape trafikkproblemer når stortransportører stopper ved skiltet for å oppdatere seg ved innkjøringen til industriområdet.

Bildet nedenfor viser hvordan innkjøringen til Industriområdet er i dag og for besøkende fremstår ikke innkjøringen veldig attraktiv og innbydende. Med sirkEtter en runde rundt på Industriområdet har vi lagt merke til at det er mange skiltvarianter av forskjellig utseende. I dette prosjektet kan vi samtidig se på en løsning hvor vi kan få til en lik skilting til bedrifter på området. Dette tror jeg kan være med på å heve førsteinntrykket av industriområdet slik at det fremstår ryddig og attraktivt.

 Initiativ / prosjektledere

Dette er et initiativ som har kommet først og fremst i fra Rakkestad Næringsråd da Rudskogen Næringspark også er i en tilsvarende situasjon. Vi ønsker å se på muligheten til å få til en felles oppgradering slik at vi kan få lik skiltfasade på begge industriområdene. Ved å samkjøre dette kan vi sammen ha en søknad mot Rakkestad kommune og vi kan kanskje få bedre priser på skiltene.

Vi ser for oss at dette prosjektet blir delfinansiert mellom bedriftene og kommunen og det blir Rakkestad Næringsråd ved Anja som er prosjekteier og Karianne som er prosjektleder. Dersom det er interesse for dette starter vi arbeidet omgående og forhåpentligvis har vi nye skilt på plass allerede til sommeren.

I første omgang ønsker vi å undersøke om dette er noe bedrifter på industriområdet støtter. Jeg ønsker at dere i så fall gir meg en tilbakemelding enten pr. mail eller telefon innen 23.september.

Når prosjektet er ferdig vil eierskapet ligge hos Rakkestad Næringsråd slik at vi sikrer jevnlig vedlikehold og rengjøring av skiltene.

 

Eksempler
Eksempler på skilt ved Industriområdet:

Med vennlig hilsen

Karianne Hauge ,  Industriveien Utvikling AS    og

Anja Guerra                         Rakkestad Næringsråd

karianne@khauge.com                      anja@rakkestadnaringsrad.no

 

 

 LES MER HER

 

Landets fremste petroleumsstrateg i kulturhuset i kveld

HUSK I KVELD

INVITASJON TIL ALLE VÅRE MEDLEMMER
«Leverandørenes fremtid
innen olje og gassindustrien»

 

Rakkestad Rotary og bygdas ledende offshorebedrifter ønsker å invitere deg til fagmøte.
På grunn av servering bes det om PÅMELDING til Anja@rakkestadnaringsrad.no eller 90162516 (gjerne sms)Inngang: 100.-

Landets fremste petroleumsstrateg Hans Henrik Ramm skal holde foredrag med tema:Foredraget vil være i Kulturhusets festsal tirsdag 27.01.2015 kl: 19.30. Varighet 1,5-2 timer
Inngang:kr. 100,-
Målet for møtet er å gi deltagerne en generell oppdatering om bransjens fremtid.

Foredraget vil bli en gjennomgang av dagens situasjon for olje- og gassindustriens og hva som kan bli scenarier i fremtiden. Hvordan vil endring i etterspørselen av olje og gass som energibærer påvirke næringa, Norge som energileverandør sett i
sammenheng med FN`s klimamål. Foredraget vil også gi vurderinger om bransjens rammevilkår og påvirkning for leverandørindustrien vilkår i nære fremtid. Med stor reduksjon av olje- og gasspris, ustabilitet i øst og økt produksjon av alternative energikilder, vil han gi historiske perspektiv og se dette i sammenheng til dagens endringer og utfordringer. Hans Henrik Ramm vil holde en times foredrag og svare på spørsmål etter dette. Hans Henrik Rammer en av landets fremste petroleumsstrateger og rådgiver for
olje- og gassbransjen. Han har tidligere blitt omtalt som Kåre Willochs kalkulator og har i sin politiske karriere jobbet som statssekretær, gruppesekretær og ansatt i finansdepartementet. Han er i dag utgiver av kommentartjenesten «Behind The News» som produserer analyser for petroleumsbransjen. Han er ettertraktet
foredragsholder og fast kommentator i bransjemedier.

Møtet er mulig pga. velvilje fra Mjørud, Slåttland, Noble Installation, WIDE Industrier og Offshore Design.
TAKK FOR POSITIVE TILBAKEMELDINGER OG STØTTE FOR DETTE ARRANGEMENT

Sett deg ned og slapp av!

Visste du at det faktisk er viktig å ha et byrom, eller la oss kalle det «Landsbyrom» der vi kan sitte ned, eller stå og slå av en prat, bare nyte synet av forbipasserende i alle fasonger og farger, eller rett og slett hvile seg litt i handlestria. Ja, det visste du sikkert.

Men, visste du at det faktisk er noen som på alvor bryr seg om å finne ut hvor folk trives best? På den måten kan en tilrettelegge og utvikle de stedene der det ser ut til at folk trives. Samtidig får vi et livlig sentrum, noe som selvsagt er bra for handelen. Dette kaller vi for attraktivitetsbygging, for øvrig et veldig moderne ord blant oss som jobber med samfunns, sted og næringsutvikling. Ikke noe rart at vi kaller det trivelige Rakkestad.

Rakkestad har også en helt egen landskapsarkitekt. I tillegg til at han kan faget sitt, brenner han for landsbyen og bygda si. Nils Skaarer har tatt folks sitte/skravle/hvile/møtes, eller for de som vil;  «bare sitte og glo»-vaner på alvor. Her kan du lese en rapport han har laget over studiet «Hvem slapper av hvor», eller på fagspråket; «Registrering av oppholdsaktivitet i Rakkestad sommeren 2014.» i Rakkestad.

Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

RAPPORT 

REGISTRERING AV

OPPHOLDSAKTIVITET RAKKESTAD

SENTRUM SOMMER 2014

 

Landskapsarkitekt Nils Skaarer

Innledning
I forbindelse med Signalprosjektet som jobber med økt forskjønning og bruk av sentrum,  har gruppa vært opptatt av hvor mange som oppholder seg sentrum.   Sommeren 2014 er det gjort tellinger for å undersøke dette nærmere.

Metode (Hva ble registrert)

Det er brukt en helt enkel metodikk for å finne ut hvor mange som oppholder seg i sentrum.  Det ble telt hvor mange som sto og hvor mange som satt på 7 ulike steder midt i sentrum. Tellingen foregikk 1 dag midt i hver måned fra april til og med september, med unntak av juli. Tellingene ble gjort kl 12, 13, 14, 15 og 16 på den dagen  registreringene ble gjort.

Stedene som ble registrert var

1 Liensgården, med to sitteplasser foran bygget på sydsiden

2 Kong Oscars hage og plass foran Mariannes lunsjbar (Mellom Storgt 3 og Storgt 5)

3 Jernbaneparken

4 Myrvolds plass

5 Vinmonopolet og plassen foran

6 Velhaven (hele parken)

7 Torget (mellom byggene og mot gata)

Alle tellingene ble utført i nydelig vær med sol og dels meget gode temperaturer.

 

 

Situasjonen på de ulike sitteplassene sommeren 2014  

1Liensgården har to små sitteplasser mot syd.
Den som ligger på
vestsiden av inngangen kalles for  Ficastället og har en fast benk med bord.
På den
siden som vender mot øst, er det en liten plass uten sitteplasser og en benk på østsiden.
Etter at undersøkelsen var over,  settes det nå ut stoler på plassene.

2Kong Oscars hage er ikke satt i stand og har dels ujevn pukk med litt plen.
Et bord med sitteplass rundt har stått her hele sommeren.

3Jernbaneparken ble satt i stand for 2 år siden og er nå i god skikk.
Det står 3 benker fast i denne parken.
Fra august var det mye gravearbeider på grunn av framføring av fjernvarme. Dette gjorde parken mindre attraktiv og tilgjengelig.

4Myrvolds plass er en stor treterrasse hvor det finnes mulighet for å sitte på dels formelle, dels uformelle sitteplasser rundt kanten.
Det har vært 4 bord med sitteplasser på plattingen hele sommeren. I juni ble hele plattingen revet og bygd
på nytt med flere  benker langs bakkanten. Det er totalt ca. 70 lm benker i sittehøyde

5Vinmonopolet har faste benker som står i forbindelse med to trær med plantinger. Anleggene ble nyplantet med stauder i 2013.

6Velhaven har tre sitteplasser med faste benker og bord, i tillegg to benker.
Det er mange uformelle sitteplasser på kanten av sandkassa  og på steinkanter/trapp.
Denne  lekeparken har fått fjernet en del av utstyret sitt i sommer.
Noe er blitt reparert. Det  betyr at parken ikke
har vært så attraktiv som den vanligvis er.

7Sommeren 2014 pågikk det byggearbeider ved Torget slik at her
var det ikke så attraktivt å sitte.
Det er to store, runde benker med et tre i midten som man kan sitte rundt (med plass til inntil 12 personer per benk). Det finnes uformelle sitteplasser i form av trapper rundt torvet. Delvis var disse sitteplassene ikke tilgjengelige sommeren 2014.

 

9En interessant ting som skjedde sommeren 2014, var innkjøp av 203 fargerike stoler. Disse blir satt ut næringsdrivende langs gata,
slik at det er mulig å sette seg ned langt flere steder.
Stolene ble satt ut i slutten av mai 2014 og ble brukt litt forsiktig til å begynne med. Stolene var ikke med i undersøkelsen før fra juni. Det er i dag flest formelle sitteplasser. Dette har økt betraktelig etter at de 203 stolene ble tatt aktivt i bruk langs gata.
Av uformelle sitteplasser er flest knyttet til området rundt Torvet og mot Storgata.

 Resultater (Hva fant vi ut?)

Totalt ble det registrert 189 personer som enten satt eller sto på de ulike registreringstidspunktene. Det betyr at
det i gjennomsnitt var litt mer enn en person  som sto eller satt på hvert registreringspunkt når alle registreringer er tatt med. Kl 12 var det flest personer som satt eller sto. (totalt 86 personer) Kl 13 og 16 var det halvparten så mange som satt eller sto (31-32 personer) Kl 15 var det færrest med bare 17 personer. Ser vi på totalt antall sittende og stående for de ulike plassene får vi følgende rangering:

Velhaven          51
Kong Oscars hage og Mariannes lunsjbar  50
Myhrvolls plass        35
Vinmonopolet        18
Liensgården mot syd      15
Torget           11
Jernbaneparken          9

Været under registreringene 

Alle registreringene ble gjort på flotte solskinnsdager. Temperaturen var fra 18-24 grader C i mai juni og august på registreringsdagene. I april var det 12 grader og september 15 grader. Mer detaljer kan sees på vedlagt skjema over tellinger.

Diskusjon (Hva forteller dette oss?)
Det er opplagt en sammenheng mellom hvor mange som oppholder seg i sentrum og muligheter for å kunne sette seg ned. Dette har man sett klart i målinger gjort i København og på Aker Brygge. Flere sitteplasser gir flere mennesker som setter seg ned. God temperatur og lite vind er også avgjørende for om man setter seg ned. På dager med nedbør vil man ikke se at noen sitter i sentrumsområdet, da det i dag ikke finnes sitteplasser under tak.

Rangering av plassene

Velhaven hadde flest sittende og stående (51) med Kong Oscars hage hakk i hæl (50).

Det er interessant å registrere at Velhaven er et sted som brukes mye, til tross for at parkens situasjon sommeren 2014 ikke var optimal.Selv med forholdsvis få sitteplasser både i Velhaven og Kong Oscars hage, var disse stedene mest brukt. Begge stedene har mange kvaliteter som folk setter pris på. Rommene er klart definert. Det finnes både sol og skygge, og man opplever å sitte skjermet med god kontakt til aktiviteten i området. Det er grunn til å ha disse plassene i fokus
med tanke på hvor man bør oppgradere og holde høy standard.

Myhrvolds plass kommer noe dårligere ut. Her er det ganske godt med sitteplasser,men da registreringene
ble gjort var det færre sitteplasser enn i dag. Grunner til at denne plassen, som ligger meget sentralt til , ikke har flere brukere,
henger mest sannsynlig sammen med at plassen oppleves ganske åpen og man blir sittende litt for mye i «glaninga». Rommet som dannes rundt plassen er litt for stort og delvis utflytende.
Det mangler vegg bak, og det mangler takvirkning. Dessuten er plassen etter ombygging   høyere enn gatenivå.
Dette bidrar til å forsterke virkningen av å sitte åpent til. Plassen skulle være meget attraktiv når ser en ser på plassering i forhold til aktiviteter i  sentrum. Den har potensiale til langt flere sittende,
men trenger små oppgraderinger for å  gjøre den mer attraktiv som oppholdssted

Vinmonopolet har noen få sitteplasser som ligger ganske attraktivt til mellom gata og polet. Plassen er litt utflytende mot vest hvor det mangler bygg og trær. Man sitter litt på utstilling, men det kan være en god hvileplass på veien gjennom stasjonsbyen. Plassen er en god sitteplass for en kort rast, men ikke et sted man sitter lenger.

Liensgården mot syd har to små, godt skjermede og hyggelig tilplantede sitteplasser. Man opplever ikke så mye av gatelivet, men det er gode plasser å trekke seg tilbake til. Dette er plasser som med noen flere stoler kan utnyttes mer. Torget er en godt definert plass,  med unntak av mot øst hvor det er litt åpent. Plassen har vært byggeplass i sommer og derfor mindre brukt enn vanlig. Denne plassen har absolutt potensial til å bli mye mer brukt ved å gjøre noen grep som kan bidra til å skape mer skjermede sitteplasser.     Jernbaneparken har minst bruk av alle plassene som ble registrert. Denne parken ligger litt i utkant av det sentrale sentrum. Dessuten var det gravearbeider langs kanten av parken på ettersommeren. Det kan være noe av grunnen til at den ikke var så flittig i brukt på dagtid. Som utfluktssted for familier i sentrum er den attraktiv. Den har en flott beliggenhet for de som ønsker å se på gatelivet fra en hyggelig og godt skjermet plass. Her er det potensial til økt bruk ved å se på mulighet for flere sitteplasser.

Flere som sitter enn står 
De fleste som stopper opp i sentrum sitter. Det betyr at godt med sitteplasser vil ha stor betydning for å få enda flere til å sitte litt, når de er i sentrum.

Konklusjon

8Kan man oppnå at noen bruker sentrum i 10 minutter, i stedet for å gå gjennom på 5 minutter, vil det forsterke opplevelsen av at det er mange mennesker i sentrum. Opplevelsen av at det er mye folk, er attraktivt. Mange mennesker et sted får enda flere til å stoppe opp. Både stoler, benker og uformelle sitteplasser vil bidra til at flere kan sitte ned og bruke mer tid i sentrum.   Man bør klargjøre så mange sitteplasser i sentrum, at mange fristes til å sette seg ned.   Noen tomme, fristende fargeklatter av sitteplasser som ikke er i bruk, vil ikke oppfattes   som negativt.

Det er viktig at sitteplassene er godt fordelt på ulike typer plasser og steder. Da kan man  velge om man vil sitte eksponert og følge med på trafikken, eller om man ønsker å trekke seg tilbake til en mer stille sone. Sentrum i Rakkestad er i ferd med å gå fra å være litt kjedelig, til å bli en lite oase med økende antall sitteplasser.

03.12.2014 Nils Skaarer           

Nyhetsbrev 16 januar 2015

Næringsplan under arbeid
Næringsplan under arbeid

2015 er endelig i gang og Rakkestad Næringsråd står foran et nytt år. Vi er fulle av optimisme og pågangsmot. Østfoldkonferansen de siste to dagene har absolutt fylt på med inspirasjon og kunnskap.

I disse dager det arbeidet med årsrapporten som står på agendaen. Det er viktig at vi synliggjør for alle, både medlemmer og ikke medlemmer, det arbeidet vi har gjort og de erfaringer vi har fått i løpet av 2014. Årsrapporten vil legges frem i sin helhet til det kommende årsmøtet i slutten av februar.

Årsmøtet er berammet til den 24 februar. Innkalling kommer med nærmere agenda, tid og sted.

FormålI tillegg er vi godt i gang med næringsplanen. Men, det viktigste mangler, nemlig innspill og tanker fra våre medlemmer. Det er dere som skal være med å utforme ønsker, behov og strategier. RNR har allerede vært i dialog med enkelte. Dette arbeidet fortsetter og bedrifter vil bli kontaktet for både gruppemøter, og enkeltmøter.

Vi planlegger også et større dialogmøte med politikere/rådmann og ordfører – og næringslivet. Tema blir sammenslåing med de muligheter og konsekvenser det kan få. Har kan vi møte politikere som skal arbeide med prosessen. Dette kan bli et spennende møte i en viktig tid da forandring og nytenking er viktig.

I tillegg er vi fortsatt involverte i møter og prosjekter rundt nyetableringer og utvikling. Dette vil bli nærmere redegjort for i både årsrapport og næringsplan, samt selvsagt på medlemsmøtene fremover.

Aktivitetsplan og møteplan vil bli offentliggjort her på våre hjemmesider i løpet av januar måned.

Under Østfoldkonferansen arbeidet alle deltakere i grupper for å finne konkrete virkemidler for framsnakking, samarbeid og vekst. Sammen skal vi bygge Østfold.
Under Østfoldkonferansen arbeidet alle deltakere i grupper for å finne konkrete virkemidler for framsnakking, samarbeid og vekst. Sammen skal vi bygge Østfold.

Under Østfoldkonferansen knyttet vi mange spennende kontakter som blir retningsgivere og inspiratorer, samarbeidspartnere og kunnskapsbasseng for oss i 2015.  Vi har fått direkte kontakt og samtale med både Kristin Skogen Lund, NHO, samt Østfold NHO ass.direktør Kristin Heinrich som har invitert oss til møte i Sarpsborg. Vi har opprettet kontakt med ny leder i Visit Østfold, avtalt å møte adm.direktør Yngvar Trandem i Mosseregionen Næringsutvikling og skal møte Indre Østfold Utvikling for å samle oss som arbeider med næringslivsspørsmål. På den måten øker vi innsikt, samarbeide og kompetanse i regionen vår, til beste for Rakkestad.

2015 året for muligheter og fremtidsrettet planlegging.

Rakkestad kommune faller litt i NHOs nærings NM,2014. Det betyr ikke vi er «dårlige» på næring i Rakkestad. Suksess handler ikke bare om rangering i Nærings-NM, men om attraktivitet og oppmerksomhet utenfra som kan gi hjelp til vekst

I 2013 var det nyetableringer som var utslagsgivende, og da var det Rakkestad og Spydeberg som var de beste Østfoldkommunene, og som trakk Indre Østfold opp til 46. plass. I 2014 har nyetableringene vært få, og på oversikten kommer vi som nest dårligst på nyetableringer i Østfold, sammen med Eidsberg og Spydeberg. Totalt sett havner vi midt på treet i fylkesoversikten, men Rakkestad topper lista på lønnsomhet og størrelse.

Rakkestad topper lista på lønnsomhet og størrelse i NHOs Nærings NM
Rakkestad topper lista på lønnsomhet og størrelse i NHOs Nærings NM

Det er vanskelig å si akkurat hva som har gjort at vi har færre nyetableringer. Rakkestad hadde sterk vekst i 2013, og da er det ikke unaturlig at det daler litt året etterpå. Samtidig har byene, særlig Fredrikstad hatt veldig stor økning i nyetableringene. Det er heller ikke utenkelig at det er en psykologisk effekt av Norturas flytting ut av Rakkestad som kan ha påvirket etableringslysten. I tillegg har det vært stillstand på utviklingen av spesielt Rudskogen Industriområde. Det blir det en endring på. Kommunen har nå budsjettert både med vann og avløputbedringer i de neste tre årene for dette området. Det betyr at et av Rakkestads viktigste industriområde står i startgropen for ny vekst, og vil være et av de mest attraktive stedene å etablere og utvikle i årene fremover.

Tenke regionalt, handle lokalt

Vekst og lønnsomhet er grunnleggende forutsetninger for økt sysselsetting, og styrking av næringslivet lokalt. Nå er det viktig at Rakkestad slår seg på brystet og hever selvtilliten. Rakkestad Næringsråd deltok i forrige uke på Østfoldkonferansen som hadde omdømme som ett av sine gjennomgående tema. Bedriftene må bli flinkere til å skryte både av seg selv, og ikke minst av nabobedriftene. Det gir positive signaler som smitter, og som er viktige. Vi må tørre å snakke om suksess, og vi må samarbeide med andre kommuner for å dra hele regionen fremover. Lokale rammebetingelser som eiendomsskatt, og det å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft er viktige forutsetninger for videre vekst i Rakkestad, og dermed for hele regionen.

Realisering av større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner må være sentrale byggeklosser frem mot 2040. Det gir grunnlag for:

  • Kompetente regioner: Økt tilfang av kompetent arbeidskraft og mer varierte jobbmuligheter.
  • Effektive regioner: Mer helhetstenkning og større forutsigbarhet for næringsliv og befolkning.
  • Innovative og omstillingsdyktige regioner: Bedre muligheter for innovasjon og omstilling, blant annet ved sammenkobling av ulike næringsmiljøer og kunnskapsklynger.

2 anja.jpgMed ønske om en fin helg, en inspirerende ny uke og et flott 2015!

Anja Guerrera
Daglig leder Rakkestad Næringsråd