Program for Jakt og friluftsmessa i Rakkestad

Rakkestad med Jakt og friluftsmesse

Nå braker det snart løs med den første jakt og friluftsmessa i Rakkestad.

Jakt,fiske og friluftsmesse 2015

 

I Rakkestadhallen blir det en jakt, fiske og friluftsmesse lørdag 5 og søndag 6. september 2015

Det vil være en messe med salg, aktiviteter og matopplevelser.

Her er programmet

 

Vi håper denne hallen kan bli brukt til både idrett og andre kulturaktiviteter. Vår intensjon er at hallen skal bli et samlingspunkt og at den skal være åpen for ALLE kommunens innbyggere. Rakkestadhallene eies av de 4  idrettslagene i Rakkestad kommune Oshaug IL, Østbygda IL, Degernes IL og Rakkestad IF.

Hallen inneholder, kafe, eget rom for Småturn/basisrom, amfi med 100 sitteplasser, 4 klassebaser + grupperom til bruk for Rakkestad Ungdomsskole.

Nøkkeltall for flerbrukshallen:

Hallflate 2 400 m2

Klassebaser 620 m2

Fellesarealer/garderober 1 080 m2
Totalareal for hallen 4 100 m2

 

Dette bør du få med deg

9 september – Sykefraværsoppfølging

Gjennom involvering hos bedriftene vil NAV Rakkestad yte en service til bedriftene. Det første tiltaket vil være å etablere et IA – verksted med Pernilles kjøkken som vertskap. Siden vil vertsrollen rullere mellom bedriftene og på den måten skaper vi sammen en møteplass hvor bedriftene treffes, sammen med rådgivere som har god kompetanse på dette området.

Mål:

Gjøre den enkelte leder /HR ansatte bedre i stand til å løse egne saker i egen virksomhet på en hensiktsmessig måte før det blir et fravær og hva gjør vi når fraværet er et faktum.

Eksempel på temaer vi kan ta opp kan være:

 • Kjennskap til inkluderende arbeidsliv, og hva det innebærer å være en IA-virksomhet for leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
 • Hvordan lykkes med systemrettet sykefraværsoppfølging
 • Viktige tidspunkt i sykefraværsoppfølgingen
 • Veiledning i forhold til enkeltsaker ute i virksomheten
 • Rettigheter og plikter for arbeidsgivere og ansatte
 • Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 • Gradert sykmelding
 • Det DU brenner for akkurat nå i forhold til dette emnet

første møte tenk over hva er viktig for deg/dere at vi bidrar med for at du skal ha nytte av å møte på dette, og har du en konkret problemstilling/utfordring ta den med så kan vi bruke den som” Case” i gruppen

Spørsmål i forhold til opplegget kan rettes til rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Gro Momrak mob: 913 01 283 eller mail: gro.momrak@nav.no

Målgruppe: Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud

 

Praktisk informasjon:
9 september 2015

kl. 1400 – 1600

Sted: Rakkestad Rådhus – kantina med Pernilles kjøkken som vertskap.

Frokostmøte ordførerkandidater – lærlingebudstikka overleveres NHO presidenten!

Lærlingeklausuler i offentlige anbud


Tid:
25. aug. kl. 08:30 – 10:30
Servering: Enkel frokost
Sted: Quality Hotel, Fredrikstad
PÅMELDING og mer informasjon  

PROGRAM

0830 – 0900   Frokost og mingling

0900 – 0925   Offentlig sektor og næringsutvikling
Tore Ulstein, NHO President

0925 – 0950   Offentlige innkjøp kan skape jobber og innovasjon
                        Per Harbø, Nasjonalt Program Leverandørutvikling

0950 – 1015  Kompetansebygging og lærlingeklausuler
Jon Sandnes
Adm.dir Byggenæringens Landsforening

1015 – 1030  Symbolsk siste signering av
                       budstikka og overlevering til NHO-presidenten

Løftet om å arbeide for lærlinger er signert. Foto; Anja, Rakkestad Næringsråd

Rakkestad; Her går det så det griner!

 Picasa
Grunn til å smile – det går så det suser. Foto: Anja, Rakkestad Næringsråd

Og det er SOL ute, sol inne!

Det bekreftes med dette flotte smilet fra Solsiden Cafè. Solsiden har siden oppstarten gått veldig bra kan eierne meddele. Det er stor etterspørsel etter catering, og flere og flere velger å ta med sine gjester til en lunsj.
Nå ønsker de seg enda en kokk, det er bygget ny uteterrasse og snart kommer det nye skilt som skal pynte opp vårt vakre sentrum enda mer.
FLOTT når noen som satser får det til.

Solsiden Cafe finner du i Storgata – midt i sentrum!

Næringsliv og politikk – valgkamp

 AnjaValgkampen er i gang og nå er tiden inne for politikerne å forplikte seg

Næringsrådet vil på vegne av næringslivet i Rakkestad i løpet av et par dager sende ut en invitasjon til alle de politiske partiene der vi ber om deres tanker for næringsliv og næringsutvikling. I den forbindelse kan du nå komme med de spørsmål du måtte ha – så skal vi sende spørsmålene, samle svarene og offentliggjøre dem.

Viktige tema kan for eksempel være * eiendomsskatten * varslingstid på (for eksempel økte) avgifter – hvor lang tid i forveien bør det varsles? For kort varslingstid kan ha store konsekvenser for økonomien * planer for sentrum * hvordan skal vi legge til rette for nye bedrifter osv. HVA er du opptatt av som bedriftsleder?

Gi meg innspill på Anja@rakkestadnaringsrad.no

innen 22/8 2015 Med vennlig hilsen Anja Aarsrud Guerrera Daglig leder, Rakkestad Næringsråd

Signerte for lærlinger!

Ordførerkandidater i Rakkestad overleverer signert budstikke til NHO og Kristin Heinrich

RAKKESTAD AKTUELT. I dag har de fleste ordførerkanditatene signert budstikka i denne landsomfattende stafetten som skal bygge opp rundt lærlinger og fagutdanning. Dette er et ledd i at NHO ønsker å styrke bevisstheten rundt bruk av lærlinger og ønsker at det i offentlige anbud etterspørres bedrifter med lærlinger.

Rakkestad Næringsråd har i samarbeid med NHO invitert kandidatene og oppslutningen var flott og oppmuntrende!

 

• Dette vil NHO gjøre i valgkampperioden til politikerne og kommer til å ta en runde til Østfoldsteder/byer og gjøre det samme.


• Den 12 august kl 13 var NHO i Rakkestad og traff alle kandidatene – og fikkoverlevert den signerte budstikka

Dette er viktig for en god næringsutvikling

Med
Kristin Heinrich
Ellen Solbrække Ordfører, Sølvi Brekklund Sæves, Rakkestad kommune, Peder Harlem,Hans Jørgen Fagereng, Knut Ruud(Knut Ruud fra Høyre var forhindret fra å komme, men signerer dokumentet senere) og Lars-Kristian Holøs Pettersen

2 oktober – Wordkurs i «Store dokumenter»

 Anja
Sliter du med store dokumenter og mye knoting?

I enhver bedrift er det av og til behov for å lage de store dokumenter, og da snakker vi om virkelig en av de store anledningene til å bruke tid på knoting, eller bare altfor MYE tid.

Det er bare små grep som skal til så har du årsplan, årsberetning, andre store beskrivelser ferdig – men innholdsfortegnelse, sidenummer, stikkord, fotnoter osv. En så liten men vel bevart hemmelighet som bruken av harde og mye linjeskift er løsningen. Blir du med?

 

For Rakkestad Næringsråds medlemmer den 2 oktober.

Pris 995.- pr hode (ikke medlemmer 1990. – )

10 plasser.

Klokkeslett: 9-14

Avhengig av antall deltakere blir vi enten i Næringsrådets lokaler i Storgata 3 – eller i Kommunens dataundervisningsrom.

 Påmelding til Anja@rakkestadnaringsrad.no

 • Planlegg dokumentet
 • Harde og myke linjeskift – en repetisjon
 • Avsnitt – repetisjon
 • Inndelinger
 • Topp og bunntekster
 • Sidenummeringer
 • Forskjellig forside
 • Definer overskrifter
 • Sett inn innholdsfortegnelse
 • Sett inn fotnote
 • Hvordan bruke – ? – funksjonen
 • Søk
 • Søk og erstatt
 • Bokmerker (hvis tid)
 • Beskytt dokument for redigering (hvis tid)

 

 

 

 

 

 

Ledig stilling som fagleder, regnskap. Snarlig tiltredelse!

Rakkestad kommune ligger midt i Østfold fylke med kort avstand til Østfoldbyene. Kommunen har ca 8000 innbyggere. Næringsgrunnlaget er jord-, skogbruk og industri. Kommunen har et godt utbygd tilbud på alle sine velferdsområder. Organisatorisk er kommunen f.t. inndelt i ni seksjoner og fire staber. Stabene er direkte koplet opp mot rådmannens team. Den tjenesteytende aktivitet er lagt til seksjonene. Stabsenhet økonomi er delt inn i 3 fagområder – regnskap, lønn og skatt – med hver sin fagleder.

Se informasjonsvideo eller bla i vår informasjonsbrosjyre på hjemmesiden vår så får du vite mere om den flotte bygda vår.

Fagleder regnskap

Rakkestad kommune har ledig fast 100 % stilling som Fagleder regnskap for snarlig tiltredelse.

 

Følgende oppgaver hører til stillingen:

 • Overordnet og faglig ansvar for kommunens regnskap
 • Løpende bilagsføring og avstemming
 • Gjennomføring av periode- og årsavslutning
 • Opplæring innen fagfeltet
 • Systemansvar for Visma Enterprise
 • Utvikling av rutiner og metoder for økonomisk internkontroll
 • Bistå økonomisjef i budsjettprosess
 • Andre oppgaver må kunne påregnes

Til stillingen kreves:

 • Relevant høyskole-/universitetsutdannelse. Lang erfaring fra kommunalt regnskapsarbeid og årsoppgjør vil kunne kompensere for manglende formell kompetanse.

Til stillingen ønskes:

 • Erfaring fra kommunalt regnskapsarbeid og årsoppgjør
 • God IKT-kompetanse og interesse for bruk av IT-baserte styringsverktøy
 • Kjennskap til Visma Enterprise
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • Spennende arbeidsoppgaver og et godt      arbeidsmiljø, som framover har et høyt fokus på å videreutvikle      organisasjonen og dens tjenesteytelser
 • Gode opplærings- og      utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Gode offentlige pensjons- og      forsikringsvilkår

Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som framgår av gjeldende lover, avtaler og reglementer.

Spørsmål om stillingen rettes til økonomisjef Anne-Grete Tollefsen tlf. 479 70 243 eller på

e-post Anne-Grete.Tollfesen@rakkestad.kommune.no .

 

Rakkestad kommune har elektronisk søknadsbehandling. Link til søknadsskjema finnes i stillingsannonsen. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene du gir i CVen i søknadsskjemaet danner grunnlaget for  utvidet søkerliste.

Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Tidligere arbeidsgivere kan bli kontaktet for referanser.

Det er en forventning om at søkere er tilgjengelig på oppgitt e-postadresse.

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere til stilling i Rakkestad kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om vurdering for ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jfr. Offentlighetsloven § 25. Anja

Bright Performance AS – nytt medlemsfordel med 15% rabatt til RNR medlemmer

Bright Performance kurs

Bright Performance AS ble etablert i 1987 og er et rådgivermiljø innen strategi, optimalisering av prosesser og restrukturering. De holder til på Tollboden i Fredrikstad og jobber med mellomstore og store bedrifter innen industri, energisektoren, bygg- og anlegg, kapitalvarer og tjenesteytende næring.

Bright Performance har hvert år en rekke åpne kurs. Medlemmer av Rakkestad Næringsforening får 15% rabatt. Vi er svært opptatt av å levere kvalitet og har 100% fornøydhetsgaranti. I høst er alle kurs satt opp på Royal Christiania og pris oppgitt er inkludert lunsj og materiell.

Strategisk salg

”Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon?”

Kurset ønsker å utfordre ledere på hvordan bedriften kontinuerlig og systematisk kan forbedre sitt salgsarbeid på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Dato: 24. september og 22. oktober Pris: 5.015,- medlem / 5.900,- andre.

Kundestrategier

 

Konkurranseintensiteten øker i de fleste markeder. Våre kunder angripes av våre konkurrenter i større grad enn tidligere. Likevel er vi avhengig av økt vekst. Hvor tydelige og gode er bedriftens strategier mot ulike kundesegmenter?

Kurset skal bidra til rendyrking og optimalisering av hvordan bedriften arbeider mot nye, eksisterende og tapte kunder. System, struktur og inspirasjon er viktige nøkkelord.

Dato: 29.-30. oktober Pris: 9.265,- medlem/10.900,- andre.

Nøkkelkundeutvikling

” Vi må aldri glemme at våre A-kunder står øverst på ønskelista til våre konkurrenter.”

Kurset tar for seg arbeidet med å utvikle bedriftens strategi for å sikre lojalitet og utvikling av de kundene som det forventes vil stå for den største verdiskapning i selskapet.

Dato: 26.-27. november Pris: 9.265,- medlem/10.900,- andre.

Strategisk Salg Program Alle overnevnte kurs + 1 dag konsulentstøtte under perioden til utvikling internt. Pris 49.900,- som inkluderer to personer fra bedriften.