Lyst på FIBERNETT?

Lei av å ule i måneskinn ?Ønsker du deg fibernett?

En generell sammenligning til deg som ønsker å koble deg på fibernett i Rakkestad.

Det er mange bedrifter som allerede har lagt om til fiber i Rakkestad. På grunnlag av problemer hos et par av bedriftene som enda har vanlig bredbånd, har vi undersøkt muligheten for de som ikke er tilsluttet fiber enda.  Det er ikke mange tilbydere å velge i mellom enda men Næringsrådet har gjort henvendelse til Telenor (1), Viken (2), BroadNet(3) og Dataservice(4), som representerer et utvalg av både store og små, lokalt og nasjonalt.

Telenor: tilbyr fiber
Viken: tilbyr ikke enda her i området
BroadNet: Tilbyr SHDSL som skal være et godt alternativ til fiber. De kan levere fiber til Industrifeltet men sier til næringsrådet at det vil bli veldig mye dyrere på grunn av at det koster mye å grave og legge fiber der. De har i dag kunder på sentrumsiden av jernbanen som bruker fiber.
Dataservice (tidl. Halden Dataservice): tilbyr fiber og har flere kunder i Rakkestad allerede – tilbyr fibernett på Industrifeltet, Storgata, Televeien og i Isenområdet.

 

Først litt fakta om fiber og bredbånd. Hva er forskjellen: (Kilde: https://www.altibox.no/omaltibox/om-fiber/forskjell)

Bredbånd er definert som toveis kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som tekst, lyd og levende bilder, og som må kunne bære nye tjenester og tillate at mange bruker nettet samtidig. Dette betyr at bredbånd kan være både kabel, kobber og fiber, så fiber er en type bredbånd, ikke et forskjellig produkt.

  • Via fiberoptikk fraktes data som lys som gir høye hastigheter og minimal motstand
  • Fiber gir deg det raskeste bredbåndet.
  • Fiber gir deg symmetrisk bredbånd, det betyr at du får den samme opp- og nedlastningshastigheten
  • Har en bredbånd gjennom kobberkabelen er det linjen som setter kapasiteten for hva som kan leveres av båndbredde. Med fiber har kabelen ingen begrensning
  • -Med fiber kan du få bredbånd, tv og telefoni levert i én og samme linje. Alle får en dedikert linje som ikke vil bli påvirket av andres nettbruk – Fiber er klar til å ta i bruk morgendagens nettjenester

 Sammenstillingen etter å ha fått priseksempler fra tre leverandører er slik

NB: Kartleggingen er gjort 17 november 2015 og noen av prisene er basert på kampanjer akkurat nå – (og i Industriveien), slik at allerede eksisterende kunder, og fremtidige kunder kan oppleve forskjeller. Broadnett har fiberkunder i sentrum.

 Eks: Industrifelt/Ind.veien Tilbyder 1 Tilbyder 2 SHDSL Tilbyder 3   Differanse rimeligste to pr mnd
8 til 10 Mbit 1590 2509 990 600
20 Mbit 1790 1449 341
50 til 60 Mbit 1990 1949 41
 
Bindingstid 3 år 3 år 3 år  
Bruddgebyr 10000 JA -beregnes 10000  
Etablering 0 0 0  

 

Oppsummering:

Næringsrådet ønsker med dette å lette vurderingen for de bedriftene som gjenstår og ønsker seg fiber. Vi har for øvrig ikke ansvar eller forpliktelser i videre oppfølging eller avtaler og de undersøkelser som er gjort er på et generelt grunnlag, ei heller for de priser eller betingelser som her er oppgitt. Det står det helt fritt til bedriftene selv å avgjøre. Næringsrådet uttaler seg heller ikke om hvem som er den beste partneren men har forsøkt å kartlegge tilbydere for å gjøre det enklere for våre medlemmer å gå videre i prosessen. Vi garanterer heller ikke for priser eller avtaler. Ønskes nærmere informasjon om noen av tilbyderne som er Telenor, BroadNET og Dataservice, eller kontaktpersoner – ta kontakt med anja@rakkestadnaringsrad.no

Vi kan gjerne stå for videreformidling hvis det ønskes å gjøre ytterligere bestilling. Bare meld inn til meg om dere ønsker mer informasjon om fibernett – og evt fra hvem.

Med vennlig hilsen

Anja Aa Guerrera

Rakkestad Næringsråd

NB: Prisene er forslag innhentet med utgangspunkt i en adresse i Industriveien og er ikke å regne som et tilbud til alle adresses – bare som en pekepinn på hva prisene ligger på i dag (m. evt kampanjepriser mv)

Enstemming formannskap: Eiendomsskatten på næringseiendom senkes

Eiendomsskatt på næringseiendom skal nedover.

Eiendomsskatt på næringsbygg ned fra 5,25 til 4.75 promille

Rakkestad Næringsråd er fornøyde med at retningen på eiendomsbeskatningen på næringsbygg går i riktig retning. Formannskapet behandlet i går torsdag 12.11 rådmannens forslag til budsjett, med innstillinger fra råd og utvalg.

Der ble Lars Kristian Holøs Pettersen (KRF) sitt forslag om å senke eiendomsskatt  enstemmig vedtatt.

 AnjaHelene Guerrera
Næringsrådet er fornøyde med at eiendomsskatt på næring går ned.

 

 AnjaHelene Guerrera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapets behandling, og innstillingen kan leses i dette dokumentet: Formannskapets innstilling – Budsjett 2016 og Handlings- og økonomiplan 2016-2019.pdf

150000 til forskjønning i sentrum

Formannskapet vedtok også enstemmig forslaget om å bevilge 150 000 kroner til Signalprosjektet. Signalprosjektet skal forskjønne sentrum og handelsområdene. Blant annet er den nye parken, de fargerike stolene i sentrum og veggmaleriet er den del av denne satsingen som skal være med å gjøre Rakkestad til et attraktivt handelssentrum og en god møteplass for våre innbyggere.

 AnjaHelene Guerrera
150000 til Signalprosjektet. Dette veggmaleriet er en del av Signalprosjektets arbeid.

 AnjaHelene Guerrera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÆRINGSSATNING PÅ LANDBUK

 AnjaHelene Guerrera

KILDE: Samlet saksfremstilling BUDSJETT 2016 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

BAKGRUNN EIENDOMSSKATT

I 2012 vedtok kommunestyret å innføre eiendomsskatt i Rakkestad kommune for å opprettholde og styrke kommunens tjenester. Eiendomsskatten skrives ut for alle faste eiendommer, samt næring, verk og bruk. For å kunne opprettholde og styrke kommunes tjenester i tiden framover har kommunestyret innsett at eiendomsskatt er nødvendig for å møte kommunens økonomiske utfordringer. Samtidig er det en målsetning fortsatt å utføre de kommunale tjenester så økonomisk effektivt som mulig, slik at belastningen for de som må svare eiendomsskatt kan holdes på et så lavt nivå som mulig.

 

EIERSKIFTE – Kjøp og salg av bedrift. GRATIS FOREDRAG 20 NOV.

Kulturhuset i Rakkestad, Festsalen: 20 november 08.00 – 10.00- GRATISFOREDRAG! Vi minner om temamøte/kunnskapsmøte 20 november.

FOREDRAG

Kulturhuset i Rakkestad, Festsalen: 20 november 08.00 – 10.00- GRATISFOREDRAG!

Det er ikke sikkert at du skal selge eller kjøpe en bedrift akkurat nå- men gå ikke klipp av denne sjansen

 

 

 

 

Om bedriftssalg /EIERSKIFTE
En helhetlig eierskifteprosess begynner med en forberedelsesfase som strekker seg over 3- 18 måneder. Heri ligger betydelig verdiutvikling for eiere men er også viktig for selskapet som skal selges og for ledere og ansatte.

Foredraget vil berøre mange av de ulike delene i prosessen, men med vekt på forberedelsesfasen:

• Generasjonsskifte
• Eierskifte
• Oversikt og analyse av selskapet
• Vurdering av selskapets virkelige verdi bestående av avkastningsverdi og substansverdi
• Organisering av balansen og verdier
• Identifisere potensial for forbedring
• Planlegge eventuelle verdiutviklingstiltak
• Intern due diligence – sjekke ut og dokumentere nødvendige forhold
• Lage salgsprospekt som inneholder verdivurderingen og potensial som ikke er utnyttet
• Finne frem til mulige kjøpere, sortere og prioritere
• Kontakte potensielle kjøpere – skape et marked
• Presentere selskapet i beste mulige lys
• Kontakt, forhandling og avtaleinngåelse
• Avtaler og dokumenter
• Due Diligence
• Overlevering, avvikshåndtering og resultatsikring
• Eierskapsrådet

 

 

Bright Performance  AS ble etablert i 1987 og er et rådgivermiljø innen strategi, optimalisering av prosesser og restrukturering. Vi holder til på Tollboden i Fredrikstad og jobber med mellomstore og store bedrifter innen industri, energisektoren, bygg- og anlegg, kapitalvarer og tjenesteytende næring.