Til bygg&anleggsbransjen – Under planlegging

 Rakkestad Næringsråd var i dag på kommunens «fast Byggemøte» som avholdes jevnlig med medlemmer fra de politiske partiene, kommunalsjefen/ teknisk etat.

Anja Guerrera, daglig leder Rakkestad Næringsråd

Byggekomiteen har en litt annen form enn for eksempel formannskapsmøtene da det her ikke er så mange saker som skal vedtas i hvert møte, det er mer av orientering og informasjon. På denne måten holdes politikere og andre ( det er åpne møter) orientert om planer og prosesser.

 AnjaHelene Guerrera

UNDER PLANLEGGING

Omsorgsboliger Lundborg
Os ny skole
Kulturskolen
VA ledninger (vann – avløp) Rudskogen
Skautun – nytt sykehjem

Litt om Kulturskolen

I dagens møte ble det bestemt med fem mot to stemmer at spørsmålet rundt valg av plassering av Kulturskolen skulle sendes tilbake til kommunestyresalen som skal ta stilling til ett alternativ og deretter be om at det lages et forprosjekt på dette. Grunnen til dette synes å være at det i lang tid har vært drøftet mange muligheter rundt beliggenhet av kulturskolen, men at mange forslag er uaktuelle og ikke skal utredes eller «mulighets» studeres ytterligere. Nå ønsker altså komiteen at det landes på ett av de alternativ som er aktuelle.

Litt om Os skole

Østre Linje arkitektkontor informerte og viste frem første skisse av hvordan en tenker seg OS skole bygget. Dette ser ut til at blir en flott skole der hensynet er tatt til både kulturminner, naturen, barn og ansatte.

INVITASJONER

KLIKK HER : ANBUDSINVITASJON RIVEARBEIDER

 

TILBUDSINNBYDELSE – Rivearbeider

 Rakkestad Kommune

TILBUDSINNBYDELSE

RIVEARBEIDER

Totalentreprise

KIRKENG SKOLE – BYGG B OG C 2

TILBUDSGRUNNLAG – RIVING AV BYGG B OG C

KIRKENG SKOLE – Rakkestad kommune

Oppdragets navn: Riving av skolebygg Kirkeng

 

 

INNHOLD

 1. TILBUDSINNBYDELSE
 2. ALMINNELIGE REGLER FOR KONKURRANSEN
 3. ORIENTERING OM PROSJEKTET
 4. KVALIFIKASJONSKRAV
 5. TILDELINGSKRITERIER
 6. KONTRAKT
 7. TILBUDSSKJEMA
 8. VEDLEGG
 9. Miljøsaneringsbeskrivelse
 10. Bilder av bygningene

 

 1. TILBUDSINNBYDELSE

1.1 Innledning

Rakkestad Kommune innbyr herved til åpen anbudskonkurranse, jfr Forskrift om offentlige anskaffelser § 4-2, bokstav a i forbindelse med riving av 2 eldre bygninger, bygg B og C på Kirkeng i Degernes, Rakkestad kommune.

Bygg B er en eldre trebygning i 2 etasjer oppført i 1958 med noe påbygging av nyere dato. Bygget består av kontordel og en undervisningsdel. Bygningen har full kjelleretasje hvor det er lagerrom, toaletter og tekniske rom. Bygget er i hovedsak oppført i reisverk med trepanel på yttervegger. Byggets størrelse er på ca 1000 m2.

Bygg C – gymbygget er oppført i 1969 med underetasje og 1. etasje og inneholder ordinære undervisningsrom, gymsal og sanitæranlegg med dusj og garderober. Yttervegger er forblendet med murstein og taket er belagt med tjærepapp. Ventilasjonsanlegget er også fra 1969 med aggregat som er plassert i eget rom i 1.etasje. Byggets størrelse er på ca 860 m2.

 

Bygningene er i all hovedsak tømt for innbo.

 

Rakkestad kommune er eier av byggematerialene og innbo og disponerer disse fritt inntil rivearbeidene starter.

 

Miljøsaneringsbeskrivelse, datert 18.11.2013 fra Cowi beskriver rivearbeidene av de 2 skolebygningene og gir samtidig veiledning om behandling av de ulike materialer som finnes i bygningene.

3

 

Tilbudsforespørselen er underlagt Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Kriterier for evaluering og valg av entreprenør er beskrevet i kapittel 4 og 5.

1.2 Oppdragsgiver

Oppdragsgiver er Rakkestad kommune v/ kommunalsjef Jon Ådalen

1.4 Konkurranseform og gjennomføring

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) av 7. april 2006 nr. 402. del I og del II. Valgt prosedyre for denne anbudskonkurransen er ”Åpen anbudskonkurranse”, jfr. FOA § 5-1

Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene vil få sine tilbud evaluert.

I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder avvik, forbehold, feil, uklarheter, ufullstendigheter mv. som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes sammenliknet med de øvrige tilbudene, skal avvises etter FOA § 11-10 og 11.

1.5 Kunngjøring

Konkurransen er kunngjort i DOFFIN- databasen – Se www.doffin.no

1.6 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsramme for prosessen: Aktivitet Tidspunkt
Kunngjøring i DOFFIN/TED 10.12.2015
Tilbudsbefaring – oppmøte på skolen 4.01.2016, kl 13:00
Referat fra tilbudsbefaring 06.01.2016
Frist for å levere tilbud 18.01.2016,kl 12:00
Tilbudsåpning 18.01.2016,kl 15:00
Tilbudets vedståelsesfrist 11.04.2016,kl 12.00
Evaluering 22.01.2016
Meddelelse om valg av leverandør 22.01.2016
Klagefrist 05.02.2016,kl 12:00
Kontraktsinngåelse 12.02.2016

 

Selger butikken

 AnjaHelene Guerrera
Bjørn og Kjersti Glosli anno 2015 og 1983

 Kjersti og Bjørn Glosli har etter 34 år i sportsbutikken takket for seg som drivere av G Sport. I januar tar nye eiere over og det skal fortsatt være sportsbutikk.

Pub:7.12.2015 Anja G, Rakkestad Næringsråd
Bildet var publisert i Rakkestad Avis på slutten av 90-tallet, anledningen var Nattåpent med tema Hollandsk aften og tittelen på bildet var «Tulipanene inntar Rakkestad»

– Det har vært fine år, men arbeidsomt. Det er på tide å gjøre noe annet før jeg gir meg i arbeidslivet, sier Kjersti som ble butikkeier og daglig leder som 21-åring.

– Vi visste nok ikke hva vi gikk til, vi syntes begge det var morsomt med sport, men det holder jo egentlig ikke. Men det holdt for ekteparet Bjørn og Kjersti i 34 år.

De kjøpte butikken, eller varelageret, i 1981 for 500 000 kroner, mesteparten var ski og vinterutstyr, så ble de godkjent av Intersport som butikk for kjeden. Det toppet de med en knallvinter og nådde de en omsetning på en million det første året.

– Allikevel, hadde det vært en fordel med litt utdannelse innenfor markedsføring og økonomi, jeg hadde handelsgym, men har merket at en enda lengre utdannelse kunne ha kommet godt med, sier Kjersti.

 

 

 

 

Hva skal til for å lykkes med butikkdrift?

Storgata 15 slutten av 80-tallet ,forretningen var medlem av Intersport fram til 1990

– De vanskeligste med å drive er å ha det riktige vareutvalget, etter hvert riktige varer til riktig pris. Det var ikke det samme fokuset på det i «gamle dager», da forholdt man seg til de faste salgsperiodene med gode tilbud. I dag er det viktig å vite hva som er god varemiks skal du lykkes.

Fra Storgata 6. Hele familien, Bjørn, Kjersti, Heine, Magnus og Ida Karine , Elisabeth(Dahl) Langsholt tok bilde ved 20års jubileumet i 2001

I dag er Glosli sport en del av G-sport kjeden som har et enormt nettverk av leverandører.
– Kjøper en ca 94 prosent gjennom Gresvigportalen får butikken en bonus, den er vi avhengig av. Været har også mye å si for et godt resultat i en sportsbutikk. Det er årene med gode vintre som blir de økonomisk beste. For fem år siden hadde vi en omsetning på en million i desember, det var vel sikkert snø. Forventningene om vinter er viktig skal salget gå bra, sier Kjersti

 Noen gode råd.

Mange går med en drøm om å starte opp og drive egen butikk. I Rakkestad har vi enda et levende handelssentrum med mange butikker i gata, og vi vil helst ikke se tomme utstillingsvinduer.

Det er noen faktorer som må være på plass. For det første må du vite om markedet vil ha det du har tenkt å selge. Deretter må du være innstilt på å jobbe mye, særlig i startfasen, og du må være glad i å ha en jobb der du treffer nye mennesker hver dag. Du må virkelig kunne gi god service og hjelp, god kundebehandling er kjempeviktig skal en lykkes. Det er viktig at kunden får service på stedet, alt fra sykkelreparasjoner til skismøring. Det er det som skiller faghandel  fra en sportsbutikk i et varehus, sier hun.

Det er en del fordeler med å være i en kjede. Gode innkjøpsavtaler og en bredere markedsføring er noen av dem. Når netthandelen kom for fullt og andre kjeder gjorde sine innpass svarte G sport opp med G MAX og G-sport.no, og våre produkter fra butikken kan også kjøpes på nett.
– Men vi følger de prisene som ligger på nettet, sier Kjersti, som også forteller at de har merket en liten nedgang i omsetningen etter at netthandelen kom, men de har fortsatt mange lojale kunder.

– Det er viktige å bruke lokalbutikkene skal vi beholde dem. Vi bør også opprettholde de forskjellige bransjene. Det hadde for eksempel vært fint med en butikk for hvitevarer og elektriske artikler. Vi finner jo ellers det meste i Rakkestad. Og så må man minst opprettholde servicen her, kanskje bli enda flinkere, skal vi beholde et levende sentrum med alle bransjer. Vi må også jobbe for å beholde det gode samarbeidet i handelsstanden, samholdet og lojaliteten, dette vet jeg at andre misunner oss.

Det gode samarbeidet kommer av det gode hjertet for Rakkestad, og den følelsen kan man arve, mener Kjersti.

Kjersti har vært daglig leder i 34 år og vil absolutt ut i annet arbeid igjen.

Veiledning og informasjonsarbeid er noe som virker nærliggende og fristende for Kjersti. Kjersti har erfaring med logistikk, vareinnkjøp og selvsagt butikkarbeid.

Kjersti har en unik og personlig CV!

 

Vil du ha en med 34 års erfaring og kunnskap fra å være bedriftens «Ansikt utad», og å få folk til å føle seg velkomne og ivaretatt, i tillegg til å være daglig leder i opp og nedgangstider, er det vel bare først til mølla prinsippet som gjelder…

 

 

 

 

100 millioners kontrakt til Mjørud

Mjørud har fått kontrakt på 100 millioner.

100 millioners kontrakt tildeles teknologiselskapet Mjørud as

Statoil har, på vegne av operatør Gassco, tildelt Mjørud as, Rakkestad, en 100 millioners kontrakt for engineering, produksjon og installasjon av utstyr for oppgradering av gassprosessanlegget på Kårstø.

Engineering og produksjon vil bli utført ved Mjørud, Rakkestad og arbeidet vil starte opp umiddelbart. Prosjektet vil gi arbeid til 5-10 personer i perioden frem til høsten 2018 med en topp belastning på 50 personer.

– Vi er meget fornøyd med at Statoil har vist oss denne tilliten og valgt å benytte seg av vårt tilbud på dette prosjektet og at Mjørud har klart å vinne frem i dagens marked, uttaler daglig leder Ole E. Torp.

Vedlikehold og modifikasjoner innen olje og gass er et marked som vil bestå i mange år fremover. Det har imidlertid vært nødvendig med forandring av gjennomføringsfilosofi, standardisering og kostnader i denne type oppdrag, noe Mjørud as har arbeidet med i de siste 2 år.

Mjørud as er en teknologibedrift beliggende i 20.000m2 moderne lokaler på Rudskogen Næringspark i Rakkestad kommune i Østfold. Bedriften har prosjekt- og engineering / produktutviklingsavdeling samt eget mekanisk verksted.

I tillegg til egne ansatte, har bedriften et solid nettverk av samarbeidspartnere og leverandører.

Mjørud as’ kjernevirksomhet er innenfor miljø utstyr for offshore- og landbaserte gassturbinapplikasjoner med varmegjennvinningsenheter basert på væske og damp.

Mjørud utfører design, engineering, fabrikasjon, testing og installasjon hos kunde. Typiske kunder er norske- og utenlandske energiselskaper. Mjørud as har en rekke egne produkter som leveres world-wide.

 

Februar 2015 - stort fokus på krisen i oljebransjen
Februar 2015 – stort fokus på krisen i oljebransjen

Tidligere i år var det stor fokus rundt permitteringer. Mjørud var en av bedriftene som fikk merke nedgangen i oljesektoren, men allerede da uttalte næringsrådet, og bransjen selv, at dette var midlertidig. Rakkestad Næringsråd uttalte blant annet dette til presse:

Investeringsbrems i bransjen har Rakkestad Næringsråd i Østfold opplevd før. Bruk lærdommen av tiltakene man gjorde sist, mener næringsrådet.

– Dette er en bransje som alltid har vært sårbar for svingninger. Man kan ikke gå rundt å være redd for at det blir permitteringer eller oppsigelser. Permitteringer er å sette ting på vent, sier daglig leder i Rakkestad Næringsråd, Anja Aarsrud Guerrera, til Rakkestad Avis.

 AnjaHelene Guerrera
Utklipp fra artikkel i PETRO, 11 februar 2015

Hun understreker at leverandørbedriftene i Rakkestad har bedriftsledere som har vært gjennom vekst og nedgang før, og som har ryggrad til å stå imot en urolig periode.

– De leverer til energibransjen. De følger med på det som skjer innen nye teknologier og er endringsvillige og endringsdyktige.

Guerrera henviser til foredraget til oljeanalytikeren Hans Henrik Ramm som bransjen i Rakkestad hadde invitert inn sammen med Rotary. Ramm mente i sitt foredrag at prisen på olje skal opp og sa: «Alle analytikere er enige om at prisen skal opp igjen forholdsvis raskt, men ikke til fordums høyder.» Han påpekte at det er grenser for hvor lenge oljeselskapene kan utsette V&M. Ramm var sikker på at bransjen skal tilbake til et høyt aktivitetsnivå. Det vil være et sterkt marked for energiprodusenter innen olje- og gass i mange tiår til påpekte han.

– Flere av bedriftene i Rakkestad er rettet inn mot oljeindustrien og det er flere som samarbeider med dem. Bransjen selv har hatt fokus på situasjonen gjennom fagmøter og dialog i bransjen, sier Guerrera.