Hvor mange nye arbeidsplasser kan vi skape?

Det er flere ting som tyder på at den største utfordringen i Østfolds Næringsliv er knyttet til å skape attraktive arbeidsplasser. Vi er inne i en tid der innovasjon, endring, tilpasning, omstilling og vekst i både nye, men ikke minst i etablerte bedrifter vil være av betydning. (Normann, S., mfl 2013)

I forslag til et handlingsprogram for næringsutvikling i Østfold baseres strategien der en vil skape 6000 nye arbeidsplasser de neste fire årene, på Telemarksforskning løsning (en av dem), nemlig å skape ny vekst i næringslivet.

Rakkestad Næringsråd ønsker å være involvert i dette arbeidet ved å skape bevissthet, debatt og tanker rundt utfordringene i å skape flere arbeidsplasser. I den forbindelse har vi laget en liten spørreundersøkelse (Du blir omdirigert til undersøkelsen som ligger på næringsrådets facebooksider), som tar deg bare noen minutter å svare på. På forhånd tusen takk for at du tar deg tid.

Med vennlig hilsen

Anja Guerrera
Daglig Leder
Rakkestad Næringsråd

 

Et kompliment til sentrum

 AnjaHelene Guerrera
R-A skrev i dag om firmaet KM BYGG og Rakkestad Næringsråds byggeskikkpris. I dag sender næringsrådet inn forslag til Statens Byggeskikkpris og håper på nominasjon og hederlig omtale. (Faksimile Rakkestad Avis 8/2)

Rakkestad Næringsråd har i et enstemmig styre besluttet å gjøre stas på byggherre KM BYGG for det ferdigstilte prosjektet i Storgata, Rakkestad Torg.

Navn på bygg: Rakkestad Torg

Sted/adresse: Storgata 11, 1890 Rakkestad

Byggeår: 1926, totalrenovert 2015

Byggherre ved renovering: KM-Eiendom

Arkitekt ved renovering: Arkama v/Skule Marstein

Derfor mener styret i Rakkestad Næringsråd at dette bygget skal få byggeskikkpris:

Bygget komplementerer i høyeste grad den originale og historiske arkitektur og stil som preger Rakkestad.

Det er lagt vekt på estetisk utførelse for moderne bruksområder for bolig, handel og næring. Det er laget god løsninger for leiligheter i de to øverste etasjene som passer inn med kommunens planer om fortetting av sentrum. Etter rehabiliteringen er mye av det originale særpreget bevart i leilighetene i 3 etasje. En perle og et blikkfang for sentrum.

 Etter renoveringen fremstår bygget som elegant, smart og det imøtekommer  også kommunens ønske om fortetting av boliger og et attraktivt nærings og handelsentrum. 

Over næringslokalene ligger det leiligheter i moderne utførelse som bidrar til flere bosettinger i sentrum.

 

Boareal/ Leiligheter

 

I tredje etasje kommer det frem en særpreget og rustikk stil.

Moderne leiligheter på toppen

 

Slik så det ut før renovering i oktober 2013

Slik så bygget ut i oktober 2013
Oktober 2013

 

 

 

 

 

 

 

 AnjaHelene Guerrera