Omstilling og utvikling

Vi har den siste tiden opplevd uro i næringslivet med fallende oljepriser, svak kronekurs, permisjoner, økt arbeidsledighet,og en flyktningestrøm inn i Norge. Alt dette til sammen utgjør noen store utfordringer de neste årene. Daglig hører vi om ukjent framtid med mye snakk om robotisering og ny teknologi.

Mange av oss tenker; hvor går vi nå?

Autmatisering skjer også i Rakkestadbedrifter. Sentralvaskeriet satser på ny og nødvendig teknologi. Større produksjon, men hva med arbeidsplasser?

Av Anja Aa Guerrera, Rakkestad Næringsråd.

I mange generasjoner har vi bygget vårt næringsliv og vårt levebrød på hardt arbeid, en streben etter trygghet, arbeidsplasser og gode levevilkår, og kunnet glede oss over et engasjert , trygt og kompetent næringsliv.

Vi er nå mer enn 8000 innbyggere i Rakkestad og mange bedrifter, 120 medlemsbedrifter i næringsrådet,  som står foran ukjente og nye utfordringer. For at vi skal lykkes i å fortsatt bygge og livnære oss i Rakkestad må vi ha samme mål for øye. Vi skal jobbe for  å skape flere arbeidsplasser og bevare og utvikle de vi har, til beste for hele regionen. Dette krever et felles eierskap og en felles plan som vi alle er med på og som vi forstår. Næringsrådet jobber i disse dager hardt med næringsplanen og det er fortsatt mulig å komme med innspill.

Planen vil komme ut på høring til alle medlemmene slik at dere har mulighet til å komme med ytterligere tilføyelser i tillegg til det som allerede er spilt inn.

Hva ønsker vi som er innbyggere, og hva kreves av oss? Hva kan vi gjøre for at våre barn og barnebarn skal arve et godt bosted? Hvordan skal vi være en lokalkraft i det regionale arbeidet med å skape og ivareta arbeidsplasser? Vi har alt vi trenger for å kunne bygge videre. Jord, skog, vann og et kompetent landbruk med muligheter for nyskaping og vekst. Et handelsentrum av unik karakter er hjertet som slår. Teknologi, industri og byggebransjer med rykte på seg for å være solide. Og det finnes bransjer som signaliserer et behov for arbeidskraft, særlig innenfor bygg og anlegg.

Ifølge en kartlegging gjennomført i sommer, initiert av Kunnskapdepartementet, vil en av tre jobber i Norge trolig bli utsatt for automatisering i løpet av de neste tyve årene. I tillegg kommer de digitale endringene, delingsøkonomien og teknologi som skaper helt nye næringer og arbeidsrutiner. Teknologien finnes. Og mange av løsningene er allerede i bruk. Kanskje er dette endringer vi ikke vil se påvirke oss alvorlig de neste fire årene, men det vil i aller høyeste grad påvirke oss de neste 10 til 20 årene.

Den yngste generasjonen vil oppleve en helt annerledes måte å jobbe på enn i dag, et helt annerledes nærmiljø, andre handlevaner og andre sosiale vaner.Vi står foran en kommunereform som vil påvirke oss på en eller annen måte. Mange er redde for at vårt handelssentrum skal legges ned som en følge av dette, men er det slik at det i realiteten er folks endrede handlevaner de neste årene som er den egentlige årsaken til at de lokale butikkene og handelen utfordres?

– Den teknologiske utviklingen er global, og stiller enorme krav til kompetanse. Det er ikke et kretsmesterskap vi deltar i nå, det er heller ikke et norgesmesterskap. Det er et verdensmesterskap, og det stiller helt andre krav til hva vi kan og hvordan vi bruker den kunnskapen, sa Kristin Skogen Lund i et intervju med Aftenposten i desember 2015.

Hva kan vi gjøre sammen for å møte disse utfordringene og ikke minst for å flere til å bosette seg og arbeide her?

 I en undersøkelse gjort av Rakkestad Næringsråd svarer en del bedrifter at de trenger hjelp til omstilling, utvikling og innsikt i alt som skjer. For en bedriftsleder er ikke mulig å ha innsikt i alt som skjer og må vi trekke til oss kompetanse fra de som besitter denne innsikten.

Det er kanskje første skritt på veien for å fatte de beslutninger som fører bedriften videre, samtidig vil de som har innsikt være delaktige og dermed få mulighet til å se sin kunnskap og sine løsninger omsatt i arbeidslivet.

Rakkestad Næringsråd skal jobbe hardt for å konkret komme ut til bedrifter og samtale, tenke og se på mulige løsninger, hjelpe til med virkemiddelapparatet og plukke opp behovene.

Fremdriftsplan for Strategisk Næringsplan Rakkestad

 AnjaHelene Guerrera

15 april KURS «Tjen mer penger med facebook»

 Grunnleggende FACE BOOK-KURS FOR NÆRINGSDRIVENDE

15 april 2016

 Lær hva som må til for å lykkes og få grunnleggende kjennskap til Facebook som en spennende markedsføringskanal.

Rakkestad Næringsråd

Fredag 15 april 2016 inviterer Rakkestad Næringsråd til et praktisk kurs sammen med kommunikasjons-rådgiver Roy Hovdan i Hovdan.Com AS. Kurset har hatt stor suksess andre steder, og Roy Hovdan har mer enn 20 års medieerfaring som journalist og rådgiver på området.

KURSET ER ÅPENT FOR ALLE!

Deltagerne bør ha opprettet en personlig FB-profil på forhånd, og ha PC/Mac med seg til kurset.

PRIS: Seminaret er åpnet for alle.
Prisen er kr 1250.- for medlemmer i Rakkestad Næringsråd og kr.1750.- for ikke-medlem, enkel servering inkludert.

BINDENE PÅMELDING: Sendes til: anja@rakkestadnaringsrad.no

Dersom det blir færre enn fem (5) påmeldte avlyses kurset. Maks antall deltakere er 15.

PÅ KURSET LÆRER DU:

 • Hvordan du etablerer en side på Facebook for din virksomhet
 • Hva fører det med seg av muligheter og utfordringer
 • Hvordan bruke Facebook til dialog med dine målgrupper
 • Hvordan generere mer trafikk til din nettside/nettbutikk
 • Hvordan man effektivt og rimelig kan annonsere på Facebook

 

 

Noen FAKTA: (kilde: https://metronet.no/statistikk-sosiale-medier-2014/)

Over 3,2 millioner nordmenn er registrert på Facebook, de fleste bruker den daglig. Facebook er kongen og flaggskipet av alle sosiale plattformer. Facebook vokste fra å være et Harvard studentmedlemskap på nett i 2004, til å bli et sosialt felleskap på verdensbasis med 1,32 milliarder aktive brukere i 2014. Norge stiller seg høyt oppe på listen over størst brukermasse. Mediekanalen er en effektiv annonseplattform, med svært avanserte segmenteringsmuligheter. Dette legger til rette for målrettede og kostnadsbesparende kampanjer.

 Nøkkeltall for 2014:

 • 80 prosent av Facebook trafikk går via mobil.
 • Det er over 3 millioner nordmenn på Facebook.
 • 2,4 millioner sjekker Facebook daglig der 1,9 millioner av dem gjør det via mobil.
 • 2,9 millioner er aktive i måneden – det tilsvarer 70% av Internett brukere i Norge.
 • 82 prosent av brukere som er aktive, sjekker Facebook hver dag.
 • Det største segmentet på Facebook er brukere i alderen 25 – 34 år etterfulgt av 35 -44 år.

Det betyr at alle næringsdrivende kan treffe mange nåværende og potensielle kunder der.Rakkestad Næringsråd gir deg denne muligheten til å lære hvordan du skal bruke Facebook for å nå dine salgsmål.

 

 

 

 

Medlemsmøte  – IA verksted – sykefraværsoppfølging

Vertskap: Metacon

Gå ikke glipp av dette. Sist vi møttes var til stor nytte for de fremmøtte. Du kan gjerne «ta med» deg saker eller tilfeller du konkret trenger veiledning og hjelp til .

Tenk over hva er viktig for deg/dere og har du en konkret problemstilling/utfordring ta den med så kan vi bruke den som” Case” i gruppen

Spørsmål i forhold til opplegget kan rettes til rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Gro Momrak mob: 913 01 283 eller mail: gro.momrak@nav.no

Målgruppe: Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud

Praktisk informasjon:
14 april 2016

kl. 1400 – 1600

Sted: METACON

Her har du muligheten til å drøfte case og utfordringer, få svar på spørsmål i all sykefraværsoppfølging, sykemeldinger, lover og rettigheter.

Påmelding: Rakkestad Næringsråd ved daglig leder Anja Guerrera: Anja@rakkestadnaringsrad.no

Mange virksomheter har behov for mer kompetanse for å løse enkeltsaker tilknyttet sykefraværsoppfølging. I vanskelige situasjoner er det hensyn å ta både til menneskene som er involvert, men også til lover og regler. Et viktig område er også det forebyggende arbeidet. NAV Arbeidslivssenter ved Gro Momrak, NAV Rakkestad og Næringsrådet i Rakkestad har lyst til å gi bedrifter i Rakkestad et tilbud i forhold til oppfølging av sykmeldte.

Gjennom involvering hos bedriftene vil NAV Rakkestad yte en service til bedriftene. Det første tiltaket vil være å etablere et IA – verksted med Pernilles kjøkken som vertskap. Siden vil vertsrollen rullere mellom bedriftene og på den måten skaper vi sammen en møteplass hvor bedriftene treffes, sammen med rådgivere som har god kompetanse på dette området.

Mål:

Gjøre den enkelte leder /HR ansatte bedre i stand til å løse egne saker i egen virksomhet på en hensiktsmessig måte før det blir et fravær og hva gjør vi når fraværet er et faktum.

Eksempel på temaer vi kan ta opp kan være:

 • Kjennskap til inkluderende arbeidsliv, og hva det innebærer å være en IA-virksomhet for leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
 • Hvordan lykkes med systemrettet sykefraværsoppfølging
 • Viktige tidspunkt i sykefraværsoppfølgingen
 • Veiledning i forhold til enkeltsaker ute i virksomheten
 • Rettigheter og plikter for arbeidsgivere og ansatte
 • Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 • Gradert sykmelding
 • Det DU brenner for akkurat nå i forhold til dette emnet

 

VELKOMMEN