Næringsforeningen er viktig for bedriftene

Daglig leder i Nordkapp Boats, Hans Petter Slang, slår fast at solidaritet og dugnadsånd kun er utgangspunktet for sitt engasjement i Sarpsborg Næringsforening.

– Det var kanskje solidaritetstanken som først trigget oss. Men vi opplever det faktisk ikke som dugnadsarbeid. Vi deltar også fordi vi opplever egennytte av engasjementet. Kall oss gjerne kyniske, men vi er opptatt av at vi skal få noe tilbake. Det vi betaler i medlemskontingent lønner seg, understreker Slang.

Sarpsborg Næringsforening teller i dag 129 medlemsbedrifter, hvorav 17 er såkalte satsningsbedrifter. Foreningen har som mål å øke til 300 medlemsbedrifter i løpet av 2016. Slang mener at medlemsmassen er av stor betydning for foreningens tyngde og gjennomslagskraft.

– Stine Nygaard og foreningen danner fortroppen, men et betydelig næringsliv må støtte oppunder og sørge for at ballen ruller. Vekst og næringsutvikling gagner alle og man kan velge å  være gratisrytter – eller være med å bidra. Vi velger naturligvis det siste, poengterer han.

Verdifulle kontakter
Nordkapp Boats er en internasjonal aktør med få konkurrenter nasjonalt. Allikevel opplever de det som svært hyggelig med lokal oppmerksomhet. Byens næringsforening er båtprodusentens foretrukne arena og møteplass med andre næringsdrivende i regionen. De opplever nettverket som nyttig.


– Gjennom frokostmøtene og andre aktiviteter, har jeg møtt mange ansikter jeg nå kan sette navn på. Vi opplever helt klart at vi høster verdifulle business to business-fordeler. Selv om vi ikke selger båter direkte til forbruker, bygger vi merkevare og lokalt nettverk, forteller Slang.
Selv i en travel hverdag, understreker Slang at han er opptatt av å sette av tiden til lokalt engasjement og næringsforeningens medlemsaktiviteter.    
– Vi er nødt til å bidra til arbeidet for vekst og spennende arbeidsplasser i regionen. Synergieffekten vil være nyetableringer og en levende by med et rikt kulturliv. Men næringsutvikling må komme først, avslutter Hans Petter Slang engasjert.

LES MER

Rakkestad Sogneselskap fikk mer enn 100 sveisere på besøk

 

 Sogneselskapet
Baastad Mekaniske

Torsdag denne uka var det duket for sveisent treff hos Rakkestad Sogneselskap.
135 påmeldte sveisere som var invitert til sveisekveld, strømmet til Rakkestad for et skikkelig bransjetreff.

Av Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

Ulike leverandører til Rakkestad Sogneselskap hadde møtt opp med stands, og var tilgjengelig for informasjon og oppdatering. Og med grillmiddag fra Brødr.Ringstad var det selvsagt lange køer foran grillen.

Kjell Otto Larsen fra Rakkestad Sogneselskap var primus motor bak arrangementet. Han er positivt overrasket og svært glad for den store interessen og oppmøtet.

– For oss er det  er viktig å treffe «gutta på gulvet»! Vi snakker jo hele tiden med selgere, leverandører og innkjøpere, men dette er jo brukerne av produktene. Dessuten er vi en bedrift som satser på industrien og da er dette et viktig ledd i kundebehandlingen.

Det var sveisere fra hele Østfold til stede, men brede ryggtavler med både Mjørud, Slåttand og Metacon var å se i stort antall.

Brdr. Ringstad leverte skikkelig kost til sultne arbeidere og stemningen var god.

– Dette er veldig viktig for oss sier en ansatt fra Baastad Mekaniske som mener det var et flott tiltak. Helena Jonsdottir Steinsen, Application Technician hos Fronius Norge AS, (Hokksund) stilte opp med stand. De er leverandører til Rakkestad Sogneselskap.

– Dette er kjempeflott for oss som leverandører, vi kommer gjerne til slike arrangement, sier hun.

Næringsrådet synes dette er et flott eksempel på hvordan en bedrift skaper både relasjoner til kunder, styrker sin egen bedrift og ikke minst bringer mange mennesker til Rakkestad. En da en grunn til at våre næringsområder må fremstå som skikkelige

 

 

 

Inne i butikken var det rigget stands og sveisere fikk treffe utstyrsleverandørene fra blant annet Fronius og Bøhler Welding

 

 

 

Helena Jonsdottir Steinsen fra Fronius

 

 

 

 

 

 

 

Smart butikksamarbeid!

Smart samarbeid med helse og skjønnhet for både mennesker og hjem.

Helsekosten og Gamle Dahl Håndverksstue og interiør er nå samboere.
Det var helt naturlig å handle begge steder når jeg først var innom.

Ikke bare gir det damene mersalg, men de deler husleia, de kan avlaste og hjelpe hverandre uten ekstra lønnskostnader, og de kan dele kunnskap, inpirasjon og selskap.

En ide for mange flere! Bra tenkt og bra for handelssentrum og utvikling.

Her er en link til en nyttig side for deg som skal leie eller leie ut lokaler

 AnjaHelene Guerrera

Lærlinger for fremtiden!

: Stian Aannestad Industrimontør, Even Marius Lunde, og Espen Høyås Platearbeiderfag, og Håvard Larsson, HR manager

Lærlinger

En yrkesopplæring og utdannelse for fremtiden

Hos Slåttland satser man på lærlinger for rekruttering, og har for tiden 3 personer i bedriften som er tilknyttet lærling-ordning.

Det vil bli store muligheter og høy etterspørsel for fag og teknisk personell for den kommende generasjon, og de som har fagkompetanse med fagbrev, vil stille sterkt i jobbsammenheng. Fag og teknisk personell vil også ha større og høyere status enn noen gang, og vi må gjøre alt vi kan for å beholde lærlingene og den kompetansen vi har tilført i læreperioden.

Slåttland er godkjent lærebedrift og alle kandidater er innom de ulike disiplinene innen sitt fagfelt. De skaffer seg dermed verdifull og høy faglig kompetanse i læretiden. Ungdommene vil med dette, selv kunne ha muligheter til å velge sin egen fremtid mot spesialområder

– Det er en høy anerkjennelse og en god ballast å kunne ha fagbrev i sitt fag for en ungdom som skal se muligheter i framtiden, sier Håvard Larsson, HR manager hos Slåttland.

Her kan du lese om hvordan din bedrift kan få inn lærlinger, om økonomien og det praktiske.

1. Bli godkjent lærebedrift

Før du kan inngå lærekontrakt for første gang, må virksomheten din godkjennes. Godkjenningen forutsetter at virksomheten har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen for lærlingen. Virksomheten må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret i samsvar med opplæringsloven. Ta kontakt med fagopplæringsenheten i fylkeskommunen eller nærmeste opplæringskontor. Når virksomheten er godkjent, får du en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

 2. Finn den lærlingen du ønsker

Når virksomheten din er godkjent som lærebedrift, bestemmer du selv hvordan lærlingen skal rekrutteres. Du kan finne lærling ved å utlyse en lærlingplass eller ved at interesserte lærlinger selv tar kontakt. Du kan også kontakte fylkeskommunen eller evt. bransjens opplæringskontor og be om liste over aktuelle kandidater.

3. Inngå kontrakt med lærlingen

Når du har funnet den rette lærlingen, må virksomheten tegne en lærekontrakt og arbeidsavtale med lærlingen. I noen tilfeller er det opplæringskontoret som inngår arbeidsavtalen med lærlingen, mens virksomheten ansetter lærlingen og tar lønns- og arbeidsgiveransvaret. For noen virksomheter er lønnsnivå og lønnsutvikling fastsatt i tariffavtalen.

Last ned kontraktskjema og les mer.

4. Sett i gang

Det finnes ulike måter å være lærebedrift på:

Virksomheten kan

  • være selvstendig lærebedrift gjennom å ha en faglig leder som sørger for den daglige opplæringen og å melde lærlingen opp tilfag- eller svenneprøve ved læretidens slutt
  • samarbeide med et opplæringskontor som tar ansvar for å følge opp opplæringen og bidra til at den blir best mulig, samt å melde lærlingene opp til fag- eller svenneprøven.

Les mer om opplæringen av lærlinger her!

 

Økonomisk støtte:

Lærebedrifter som har tegnet lærekontrakt med lærlinger mottar tilskudd for opplæringen.

Basistilskudd I utbetales til lærebedriften for lærlinger med rett til videregående opplæring. Tilskuddet utbetales for opplæringsåret, ikke verdiskapningsåret, men siden opplæring i bedrift går vanligvis over to år, der det ett år er verdiskaping og skal lønnes av bedriften.  Tilskuddet til opplæring fordeles over hele perioden. Det vil si at et tilskudd for tolv måneders opplæring fordeles over tjuefire måneder. For lærlinger med annen læretid i bedriften enn tjuefire måneder gjelder samme prinsipp som over.

Basistilskudd II utbetales til bedrifter som ansetter lærlinger som er over tjueen år, og som har all opplæringstid i bedrift. Ordningen gjelder også for lærlinger som tidligere har fått oppfylt retten til videregående opplæring. Et eksempel på dette er en lærling som har gått tre år på et studiespesialiserende utdanningsprogram, og som senere tegner lærekontrakt med sikte på fag- eller svennebrev. Lengden på læretiden vil bli beregnet i henhold til regelverket. I motsetning til basistilskudd I utbetales basistilskudd II for både opplærings- og verdiskapningstid.

Ekstraordinært tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilt behov. Denne tilskuddsordningen har til hensikt å stimulere bedrifter til å ta inn lærlinger og lærekandidater som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet i lærebedriften. Ofte vil dette gjelde lærlinger og lærekandidater som har hatt spesialundervisning i skolen, men det er ikke noe krav for å kunne søke om ekstraordinært tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder også for kandidater som har opplæringskontrakt og sikter mot praksisbrev. Det kan søkes støtte til ekstra personellressurser for å følge opp lærlingen eller lærekandidaten.

Lærebedriften sender søknaden til fylkeskommunen, som så kvalitetssikrer og videresender den til Utdanningsdirektoratet.