Brev/Klage til Jernbaneverket

Rakkestad Næringsråd
Storgata 3
1890 RAKKESTAD

www.rakkestadnæringsråd.no

 

 Til Jernbaneverket
Kundesenteret kundesenter@jbv.no                                                             Rakkestad 20.10.2016

(cc: Rakkestad Kommune v E.Jordet)

 

Henvendelsen gjelder: Området ved jernbaneovergangen i Rakkestad sentrum.


Rakkestad Næringspark Sentrum.

 

Anmodning om opprydning.

Vi ønsker med dette å gjøre oppmerksom på at området ved bommene i Rakkestad Sentrum bærer sterkt preg av
forfall, forsøpling og ustelt vegetasjon.
Dette er svært uheldig da området ligger akkurat i innkjøringen til både til sentrum, og til Rakkestad Næringspark
Sentrum.

Vi ønsker at vår bygd, innkjøringen til sentrum, handelsgate og industriområder skal fremstå som pent og velstelt. Det er viktig for Rakkestads attraktivitet og trivsel.

Vi ber om en avklaring og en plan for opprydning av dette området som så vidt oss bekjent er Jernbaneverkets
eiendom.

Se vedlagte bilder.

Ta gjerne kontakt med undertegnede ved spørsmål. Jeg imøteser Deres svar.

 

Med vennlig hilsen

Anja Guerrera
Daglig leder

Rakkestad Næringsråd

Tlf: 90162516

 

RAKKESTAD NÆRINGSRÅD har siden oppstarten i 2012 jobbet for å skape et sterkt nettverk blant bedriftene og
samtidig fungere som et talerør mellom næringslivet og kommunen. Vi jobber også for å styrke
samhandling og samarbeid på tvers av kommunegrenser. Vi jobber for saker som skal gagne vekst og utvikling av våre handels og
industriområder. Næringsrådet har i dag 125 medlemmer.

Stor mulighet for kremmerånd

Mulighet for kremmer åpner seg i Rakkestad.

En elektronikkforretning er nok det eneste vi mangler i vår rikholdige handlegate, og nå har Odd Arvid Bjørnstad og Vidar Mellegård åpnet opp for muligheten til å få en av de store kjedebutikkene inn i lokalene i Storgata.

For at de skal lykkes i å få en etablering her er det viktig å få en egnet driver, sier Odd Arvid Bjørnstad til Rakkestad Næringsråd.
Han forteller at det i følge kjeden selv, basert på innbyggertall i Rakkestad, er det definitiv liv laga for den rette
personer med god kremmerånd.

I følge beregninger brukes det hvert år 5100.- kroner pr innbygger på elektroniske varer.

Regnestykket kan du jo ta selv, Rakkestad har nesten 8100 innbyggere. Alt fra babycallapparater til
husholdningsapparater , data- og spilleutstyr, samt mobiltelefoner kjøper vi altså i ganske store mengder hvert år.
For rakstinger vil det være flott å kunne handle også dette lokalt.

 AnjaHelene Guerrera
Hjørnebutikk i Rakkestad. Den flotte sentrumsgården har mulighet til å se en elektronikkbutikk flytte inn. Alt som mangler er den rette driveren.

Det er lokalene i Storgata, Sentrumsbygget, som Bjørnstad kjøpte tidligere i år som nå kan gjøres om til flotte og
moderne lokaler.
Leietakerne i dag, Retro og Liten og Stor flytter inn i nye, flotte lokaler i Rakkestad og Bjørnstad står klar til å tilrettelegge for ny drift.
I samarbeid med kjeden og en interessert driver kan lokalene klargjøres og pusses opp etter skreddersøm.

Nå vil de bare ha den rette driveren på plass.

– Jeg er sikker på at det finnes en riktig person til dette spennende konseptet, gjerne her fra Rakkestad, og som er den fødte kremmer, sier Bjørnstad.

Kanskje det er deg?

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte Odd Arvid Bjørnstad direkte på post@bjornstad-bygg.no

 

Ta lederskolen i Rakkestad

Rakkestad Næringsråd i samarbeid med AOF.

LEDERSKOLEN

i RAKKESTAD.

For første gang setter AOF  opp egen klasse i Indre Østfold – i samarbeid med Rakkestad Næringsråd
Lederskolen er en praktisk rettet utdanning med vekt på relasjons-ledelse

Nå er påmeldingene begynt å komme.

  • Start 16 januar
  • Studiet går mandager fra 1700-2100 
  • Studiet er på 80 timer og er ferdig høsten 2017
  • Undervisning 1 dag PR uke.

Forelesing legges ut på IT Learning  før hver gang og det er en individuell og en gruppe prosjekt oppgave i løpet av kurset 

Lederskolen er en praktisk rettet utdanning med vekt på relasjons-ledelse

Mål med studiet:

Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å * bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø * skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder * bidra til et inkluderende arbeidsliv * forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater Kurset tar for seg følgende: * Grunnleggende lederforståelse * Ledelse i et HMS perspektiv * Ledelse i endring * Ledelse og økonomi

UNDERVISNINGEN SKJER I RAKKESTAD PÅ KVELDSTID

NÅR: Mandager fra 16 JANUAR 2017

PRIS: Medlemmer av Rakkestad Næringsråd:  29.000 (normal pris:   30 900)

  • Ekstra rabatt kan tilbys ved flere deltakere fra samme bedrift  – ta kontakt for tilbud
    Enkelte LO medlemmer kan søke kr. 17.000,- i stipend i LOs utdanningsfond.
    Noen forbund har egne stipendordninger. Kontakt ditt forbund.

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring.

Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.
Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder.

Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

KONTAKT, PÅMELDING, SPØRSMÅL:

Anja@rakkestadnaringsrad.no
Tlf: 90 16 25 16

eller

Øistein Pettersen
Salgs og Markedsleder
AOF Østfold
00 47 90 12 53 68
00 47 69 13 04 10
e – post : oistein.pettersen@aof.no

 

 

Verdiskaping; Rundet 2 millioner i vareuttak

Fornøyde partnere; Kirkeng Bil og Mekonomen. Pål Strandli (tv) er stolt av at uttaket fra Kirkeng Bil har rundet 2 millioner hittil i år. Sånt blir det kake av. Foto Anja G/ RNR

Anja Guerrera, RNR – Rakkestad, Mekonomen – Kirkeng Bil. Fredag 7 oktober 2016

 

Det er bare en måned siden Mekonomen feiret med kake sist – da var det fem års jubileet som skulle markeres. I dag feirer de igjen. Denne gang at det er ny omsetningsrekord på varer som er tatt ut fra butikken i Rakkestad.
Bare Kirkeng Bil alene har tatt ut deler og tilbehør  for over 2 millioner kroner hittil i år, pr september.

Verdifull kake

–  Det letter vår hverdag veldig å ha så kort vei mellom vårt verksted og deleverandøren, samtidig betyr det vesentlig bedre service til våre kunder da det så godt som aldri er ventetid på deler og utstyr, forteller Tommy Kirkeng, daglig leder i Kirkeng Bil i Rakkestad.

-At Kirkeng Bil til nå i år har tatt ut over 2 millioner kroner fra avdelingen i Rakkestad gjør at vi havner ut på topp i Østfold, forteller Pål Strandli som er daglig leder for Mekonomen.

Rask omløpshastighet på varelageret er viktig. Pål Strandli, daglige leder Mekonomen Rakkestad. Foto: ANja G/RNR

Hva er så oppskriften på suksessen?

Det var jo ingen som visste hvordan dette ville bære av sted den gangen Kirkeng tok initiativet og satset på å hente inn Mekonomen butikk til Rakkestad.

– Å styre varelageret som pr i dag er på rundt 1,4 millioner, og å  vite hva som må være på lager til enhver tid er viktig, sier Strandli i Mekonomen Rakkestad.

–  Det er akkurat det samme som når vi selger over disk – har vi ikke det kunden spør etter der og da, mister vi salget, sier han.

Verdiskaping i praksis!

Kirkeng Bil i Rakkestad er et Mekonomen verksted  og det var de selv som tok et initiativ og kontaktet hovedkontoret til Mekonomen for noen år tilbake.

– Det var lang og unødig reisevei hver dag for å hente deler og det var ønskelig med en butikk og et delelager til Rakkestad. I tillegg er Rakkestad Bil-Service også et Mekonomenverksted som får levert deler to til tre ganger om dagen, derfor syntes det fornuftig, sier Tommy Kirkeng.

Bilverkstedbransjen som alle andre må oppdatere seg. Foto: Anja G. RNR

En bransje i forandring

At den daglige driften og rutinene fungerer godt, samt at det ikke brukes mye tid på lang transportvei for å hente deler kommer både kunder og bedrift til gode. Kundene i dag er kravstore og forventer at ting går effektivt, samtidig som bransjen står overfor en forandring. En forandring som også krever tid og ressurser.

Det er mye ny kunnskap som hentes inn for å sikre at de ansatte kjenner til både krav og regelverk i forbindelse med stadig nytt regelverk om utslipp, samt at bilparken forandrer seg fra diesel og bensin til elektrisk og hybriddrevne biler.

– Som kjedeverksted i Mekonomen har vi heldigvis god oppfølging på området, forteller Tommy Kirkeng.

Gjennom PROMeister akademiet i Mekonomenkjeden får de den nødvendige nye kunnskapen. Bilverkstedet har allerede vært igjennom kurs i Hybridteknikk og elektriske systemer.

Mekonomen i Rakkestad

Butikken i Jernbanegata. Foto; Anja G/RNR

 Mekonomen i Rakkestad ligger midt i Rakkestad og med enkel tilkomst i Jernbanegata. Her driver Pål fra Hafslundøy, sammen med ansatt Ole Martin som er fra Ise. Hovedlageret ligger i Sverige. Pål Strandli, daglig leder og Ole Martin Jensen, butikk og lager har det travelt i den sort/gule butikken i Jernbanegata.

Butikken ligger jo litt sånn på baksiden, men allikevel i sentrum. Hva tenker du om beliggenheten?

 – Det er klart at vi hadde hatt godt av å ligge ved veien. Vi får jo ikke impulskjøpene og 80 % av drifta er å betjene deler til bilverkstedene. Selv om vi ligger litt i bakevja har vi nå vært her så lenge at folk vet nå hvor de finner oss. Vi har hatt en ømsetningsøkning på 15 til 20 % økning hvert år og havner i år rundt 7 millioner. Med 2 årsverk er det bra, mener Pål.

Satser på kvalitet og service.

          Det er mange feller å gå i, utvalget av varer og produkter som vi handler fra til vår butikk og lager er enormt. Det kan være en utfordring å vite hvordan man skaffer de riktige delene. Noen ganger går vi til andre leverandører for å sikre at våre kunder får de beste produktene. Vi må også følge prisene som ligger på på nettet, så vår prispolitikk i butikken står ganske fast. Derimot har vi en ordning med kundemedlemskap. Når kundene handler her kan de registrere seg og da sender vi jevnlig ut sms og informerer om spesielle kampanjer og rabatter. De med medlemskort får også 10%.

Netthandel

          Kundelojalitet er noe vi jobber med, det er viktig i i disse tider hvor konkurransen er stor fra nettbutikker. Kundene våre kan også kjøpe reservedeler og tilbehør i fred og ro på nettet og hente de i sin lokale Mekonomen butikk. Bare plukk varene du ønsker, send bestilling til butikken og varene ligger klare når du kommer for å hente. Når du fyller inn bilens registreringsnummer på startsiden så filtreres alle valg til å passe din bil.

 

Vi gratulerer med både fem års jubileum og omsetningsrekord!