Marker Sparebank støtter næringsutviklingen i Rakkestad – sponsorat til næringsrådet.

Banksjef Rune Iversen i Marker Sparebank og Daglig Leder i Rakkestad Næringsråd Anja Guerrera, signerer sponsoravtalen. Marker Sparebank skal støtte næringsrådets arbeid med nærings- og stedsutvikling.

Marker Sparebank het opprinnelig Aremark Præstegjelds Sparebank og ble etablert da 24 lokalt engasjerte, for det meste gårdbrukere, gikk inn for å starte sin egen lokalbank i 1851. Det var behov for nyskaping, investering og vekst.

Formålet var, i tillegg til å fungere som en sparekasse for innskyterne, først og fremst å låne ut penger til lokalbefolkningen.  Innskudd og utlån er fremdeles kjernevirksomheten til banken, men produkt- og tjenestespekteret er selvfølgelig blitt utviklet en del siden oppstarten for 166 år siden. I dag er bankens formål å utvikle, selge og betjene bank- og forsikringstjenester tilpasset kundenes situasjon og behov, slik at kundene skal oppleve å bli godt ivaretatt i alle faser av livet.

Banken har i dag 32 ansatte med kontorer i Ørje, Aremark, Rakkestad, Rømskog og Moss.

Banksjef Rune Iversen forteller at arbeidet rundt fornyelse av logo har vært en omfattende prosess med bred involvering internt i banken.  Det var viktig å få en naturlig fornyelse samtidig som den skal kjennetegne banken som en solid, robust og forutsigbar bank med dype røtter i lokalsamfunnet.

Basert på stor tillitt og med en filosofi om å fortsatt være en selvstendig lokal sparebank gikk banken inn i 2017 med over 16000 kunder.  Marker sparebank har også bidratt med betydelige gaver og sponsormidler til lokale lag og foreninger.  I perioden 2012 – 2016 har banken gitt hele 14,2 mill. til slike formål.  I 2016 ga banken 1 mill. i gave til den nye scenen (Sparebankscenen) på Bygdetunet i Rakkestad.

SPONSORAT TIL RAKKESTAD NÆRINGSRÅD

Hvorfor samarbeide med lokalbanken?

–          Vår tilstedeværelse lokalt bidrar til bedre kapitaltilgang for små- og mellomstore bedrifter i vårt distrikt.  Vi har korte beslutningsveier og er en fullservice-bank med alle løsninger på ett sted. Vi vil være her i gode og utfordrende tider sier Rune Iversen

Han sier videre at banken bruker tid på å forstå din bedrift, planer og mål for fremtiden, og ønsker å være en sparringspartner på helheten i din økonomi og hjelpe deg til å ta gode valg.

–          Målet er å finne løsninger som bidrar til at din bedrift oppnår sine behov, enten er finansiering eller effektive betalingsløsninger.

Ditt utstyr og dine eiendeler representerer store verdier og er viktig for driften, og også her finner man løsninger som sikrer deg om noe skulle skje. For virksomhetens viktigste ressurs, du og dine ansatte, tilbys gode løsninger som sikrer bedriften hvis noen blir syke eller uhellet er ute gjennom bankens tjenester.  Banken hjelper deg også med gode pensjonsløsninger, enten du er en liten eller stor bedrift.

Næring

–          Vi er en lokal sparebank hvor ca. 30% av alle våre utlån er finansieringer rettet mot næringslivet.  Dette utgjør en viktig del av bankens virksomhet.  For mange næringsdrivende er banken en viktig samarbeidspartner, sier Rune Iversen.

I 2017 startet Marker sparebank et sponsorat til næringsutviklingsarbeidet i Rakkestad næringsråd.  Dette viser at Marker sparebank, med filial i Rakkestad, støtter opp om næringsarbeid og stedsutvikling.

Dette er flott og nyttig for Rakkestad Næringsråd sitt arbeid.  Det betyr blant annet at vi har flere midler til å utvikle arbeidet med barn og unge mot arbeidslivet og utdanningsvalg.  Vi kan jobbe med tiltak for lærlinger og lærlingebedrifter og sist, men ikke minst få ressurser til å utvikle markedsførende tiltak som RNR Næringsnytt videre, sier Anja Guerrera, daglig leder i Rakkestad Næringsråd.

 

Elektronisk kjørebok – ny avtale til næringsrådets medlemmer

 AnjaHelene Guerrera

Rakkestad Næringsråd har fått en avtale med selskapet Autogear AS. Med denne avtalen låner du gratis GPS utstyret som du kan registrere kjøring med, enten det er kjøring i arbeid med privat bil, eller privat kjøring i firmabil.  Du betaler kun en månedlig leiesum på 179 kroner ( og sparer 120.-  pr mnd). Avtalen kan du si opp når som helst.

Autogears avtale med Rakkestad Næringsråd om medlemspris:

 • Autogear AS tilbyr en fast rabatt til Rakkestad Næringsråd sine ansatte og medlemmer på følgende:
 • Du låner Autogear Air: (Inkludert SIM-kort)
 • Du betaler altså 0,- eks mva for GPS, og 179,- eks mva pr mnd. (Veil butikkpris pr enhet(GPS): 2399,- eks mva og 299,- eks mva pr mnd) Dette betyr i praksis at selve GPS lånes gratis så lenge man er kunde, og produktet returneres etter endt kundeforhold.
 • Er du medlem i Rakkestad Næringsråd sparer du altså innkjøpet på 2399.- , samt at den månedlig avtaleprisen hos Autogear er betydelig lavere.
 • Bestilling skjer ved at medlemmet sender en epost til kontakt@autogear.no eller ringer på 21080260. Referer i begge tilfeller til avtalen med Rakkestad Næringsråd
 • Autogear AS registrerer så alt for kunden og sender ut produktet sammen med en faktura med 30 dager betalingsfrist. Det er full returrett og angrefrist for alle medlemmer. Det er ikke bindingstid på kjøreboken, og kan når som helst sies opp. Kunden velger selv om man ønsker å betale pr måned, kvartal, halvår eller årlig. Vi anbefaler at ønsket betalingsintervall gjøre ved bestilling.
 • Leveres ikke produktet/GPS tilbake etter endt kundeforhold (senest 14 dager etter avtaleperioden utgår), eller enheter blir mistet/stjålet ila kundeforholdet, faktureres det med en pris på 1590,- eks mva pr enhet
 • Hvis det eks er tyveri i bilen, så vil kunden selv ta dette med forsikringsselskapet sammen med eventuelle andre ting som er stjålet.
 • Er det noe teknisk galt med produktet så byttes dette selvsagt uten kostnader

Les mer om Autogear her: http://support.autogear.no/hc/no

 

HVORFOR ELEKTRONISK KJØREBOK?

Firmabil

Skatteetaten mistenker at en stor andel yrkesbilbrukere kjører svart på fritiden. Dersom man jukser med å oppgi bruken av firmabil på fritiden, står man i fare for en skattesmell på flere 100.000 kroner. Det er vanlig å sjekke ut hvorfor ansatte som det er registrert firmabiler på, ikke har innberettet dette i selvangivelsen. Disse må da sannsynliggjøre at de ikke bruker den privat. Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang, sier avdelingssjef Tone Lund i Skatt Midt Norge. Vi opplever at en del ikke er klar over at å kjøre til og fra jobben skal fordels beskattes. (Finansavisen)

60% tilleggsskatt!

Det kan bli dyrt å ikke melde fra om fri bil innen fristen. Blir det sannsynliggjort at en har brukt arbeidsgivers bil til privat bruk uten at dette er innrapportert, kan det bli ilagt tilleggsskatt på opptil 60 prosent, sier avdelingsdirektør Odd Woxholt i innkrevingsavdelingen i Skatt øst i denne artikkelen. (Finansavisen)

(kilde; (fra http://autogear.no/wp-content/uploads/2014/02/bruk-kjorebok.pdf)

Privat bil i næring.

Ansatte kan motta skattefri bilgodtgjørelse på visse vilkår. Selvstendig næringsdrivende og andre som bruker egen privatbil i virksomhet eller yrke, kan i inntektsåret 2014 trekke fra kr 4,05 for hver kjørte km.

 

Reglene om privatbil i næring gjelder der hvor bilen normalt ikke brukes mer enn 6000 km i næringen.

Brukes den mer enn dette, skal den vanligvis regnes som yrkesbil/næringsbil. I så fall anses bilen som et driftsmiddel i virksomhetens regnskap, med saldoavskrivning og fradrag for alle utgifter, men med en påplussing for innehaveren for fordel ved privat bruk.

Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse)

Her, som ved alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale hvordan bilgodtgjørelsen skal dekkes.

Men for at denne godtgjørelsen ikke skal bli trekk- og avgiftspliktig, må man følge skattereglene for reisegodtgjørelse. Reisen må være en yrkesreise, godtgjørelsen må ikke være større enn statens satser for bilgodtgjørelse og legitimasjonskravene må overholdes.

(Kilde: (fra https://regnskapsfører.no/fagstoff/bruk-av-privatbil-i-virksomhet/)

Kjøregodtgjørelsen er ment for å dekke inn verditap, drivstoff, slitasje, forsikring og andre kostnader du måtte ha på bilen. Statens sats for kjøregodtgjørelse er 4,10 kroner per kilometer, hvorav 3,50 kroner er skattefritt. Likevel er det ikke sikkert at satsene dekker de reelle utgiftene dine.

 • Det er få som er klar over at arbeidsgiver og ansatte kan avtale en egen sats for kjøregodtgjørelse. Det er kun den skattefrie delen på kr. 3,50 som er fastsatt fra statens side. Satsen på 4,10 kroner per km er kun veiledende. Man kan derfor avtale en høyere sats, men alt over 3,50 kroner per kilometer må man skatte av, sier Annar Bøhn, daglig leder i Autogear.
 • Merk at du allerede får én krone høyere kjøregodtgjørelse for kjøring på skogsvei, kjøring med tilhenger eller for å ha ekstra passasjer.
 • KAN FORHANDLES: Har du behov for en særlig dyr bil eller et kjøremønster som tilsier en høyere sats, er det derfor mulig å bli enig om en høyere sats. Økt skatt
 • I statsbudsjettet for 2017 reduseres den skattefrie andelen av kjøregodtgjørelsen med 30 øre.
 • I 2016 var skattefri andel av denne 3,80 kroner per kilometer, som vil si at du har betalt skatt på 30 øre av kjøregodtgjørelsen din dersom du har fått godtgjørelse etter statens satser.
 • I 2017 reduseres skattefriandel med ytterligere 30 øre, nå blir altså skattefri andel av kjøregodtgjørelsen 3,50 kroner per kilometer. Da betaler du skatt på 60 øre av kjøregodtgjørelsen din. Hvor mye du må betale i skatt avhenger av din egen marginalskatt.

(Kilde: Autogear)

Nedenfor ser du statens satser, men husk at disse kun er veiledende.

Statens satser i 2017 (kr/km.)

 • Inntil 10.000 km 4,10*
 • Over 10.000 km 3,45
 • El-Bil inntil 10.000 km 4,20*
 • El-Bil over 10.000 km 4,20*
 • Tillegg Ekstra passasjer 1,00
 • Tillegg Kjøring på skogs- og anleggsvei 1,00
 • Tillegg Tilhenger/frakt av utstyr og materiell i egen bil 1,00

Kilde; http://www.autogear.com/hubfs/pr/170415_Autogear_VG_-Kjoregodtgjorelse_paske.pdf

 

Et eksempel:

Sverre Martin Hagh fra Sandnessjøen er eiendomsmegler og fagansvarlig i DNB Eiendom, og daglig leder på avdelingen på Kolbotn. Han kjører sin private bil frem og tilbake til befaringer, kundemøter og visninger. Han skal ha kjøregodtgjørelse fra sin arbeidsgiver for dette. Etter at han skaffet seg elektronisk kjørebok har godtgjørelsen doblet seg. Førte manuelle lister etter hukommelsen Arbeidsdagene for eiendomsmegleren starter stort sett kl. 07.00 og varer til kl. 16.00. Deretter er det middag, visninger og befaringer på kveldstid, samt noe hjemmekontor.

– Vi må sende inn dokumentasjon på det vi kjører for å få utbetalt godtgjørelse, fortsetter Sverre Martin. Det er distansen, alle bompasseringer og parkeringsavgifter. Så jeg har sittet i mange timer og ført manuelle lister ut i fra hukommelse og Outlookalenderen En kompis foreslo at han skulle skaffe seg en elektronisk kjørebok og det har han ikke angret på. Det er en stor forenkling av arbeidsdagen og gjør det mye lettere å få med alt han har krav på.

– I kroner og øre er forskjellen på manuell føring kontra elektronisk dokumentasjon cirka en dobling. Og det er aldri noen diskusjon om hvor jeg har vært eller når jeg var der. Alt kan jo leses ut av rapportene fra applikasjonen, sier en fornøyd Hagh. Genialt enkelt å bruke elektronisk kjørebok Sverre Martin tenker ikke stort på GSPen der den sitter i diagnoseporten i bilen hans, men den sporer all kjøring helt automatisk.

Eiendomsmegleren avslutter: – Jeg ser frem til den dagen min arbeidsgiver åpner opp for å laste ned kjøredataene mine. Slik at jeg slipper å sende inn de månedlige rapportene. Dette hadde vært ytterligere en forenkling, men utfordringen ligger hos min arbeidsgiver og det økonomisystemet de har. Kilde: Autogear