Vinn Vinn.. Samarbeid om messer, kultur-idrettsaktiviteter og handelsdager i Rakkestad

Heldigvis skjer det mye i bygda vår. Vi har mange ildsjeler og aktive pådrivere for arrangement. Kan vi planlegge og samarbeide enda bedre, til alles beste?

Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd 27 juli 2017

Sommermarkeder, julemarkeder, forskjellige kulturarrangement, Markens Grøde, Jakt og friluftsmesse, eventet Barskingen,- er bare noen av de mange tingene som skjer i Rakkestad. Vi skulle gjerne vært med på det meste alle sammen, og det er selvsagt flott når arrangement i kolliderer med hverandre.

Når det er sagt…Det kan faktisk hende at du burde tenke på om det kan lønne seg å samarbeide med noen som har arrangement også.

Kan en tenke seg at alle som med på Barskingen – og alt i alt er det noen hundre, kunne tenke seg å gå på Jakt og Friluftsmesse? Eller kanskje noen ekstra gode tilbud fra  handelsstanden når det er  når det er Retro- og antikk marked i Rakkestadhallen, eller i oktober når Østfoldkatten går av stabelen? Og hva kan en få til den dagen store stjerner som Odd Nordstoga skal opp på Linnekleppen, eller når det er Gatebil?

På siden vår vil det fra august ligge en oversikt over de aktiviteter som blir fanget opp, eller tipset om av oss. Send oss gjerne noen ord, gjerne bilder eller filmsnutter om arrangementet- så skal vi forsøke å legge det inn og hjelpe til med å markedsføre.

 AnjaHelene Guerrera
AnjaHelene Guerrera

Til byggebransjen: Her er de mest sentrale endringene i TEK17

 Ny byggteknisk forskrift, TEK17, trer i kraft 1. juli. Gjennom å fjerne, lempe på og forenkle krav skal forskriften bli enklere å bruke og bidra til å redusere byggekostnadene, primært for boliger.

Publisert 01.07.2017 av; Direktoratet for byggkvalitet
Byggteknisk forskrift angir minimumskravene til byggverk. I TEK17 er forskriftskravene gjort tydeligere og det er lempet på flere krav. Lempingene gir økt fleksibilitet og gir større rom for å lage de løsningene som markedet etterspør.

Fjerning av enkelte krav gir større muligheter for individuelle tilpasninger. Blant annet er kravet til innvendig bod fjernet. Dermed kan arealet i en bolig disponeres på alternative måter. Begrepet snuareal er innført for boliger. Dette åpner for et alternativ til den tradisjonelle snusirkelen for personer i rullestol.

Flere utbyggere velger å bygge med høyere kvalitet enn minimumskravene i byggteknisk forskrift. Dette gir mer attraktive boliger og bygg. Det er opp til utbyggerne å lage løsninger ut over minimumskravene.

Her er de mest sentrale endringer i TEK17:

Ikke lenger krav om innvendig bod i bolig

Boliger som prosjekteres etter TEK17 trenger ikke lenger bygges med innvendig bod. Boligene må fortsatt ha oppbevaringsplass eller bod på 5 kvadratmeter for oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende. For boenheter som er under 50 kvadratmeter er det tilstrekkelig at en slik bod er på minst 2,5 kvadratmeter.

Valgfritt snuareal

TEK17 innfører snurektangel som et alternativ til snusirkel i boliger som har krav om tilgjengelighet. Snurektangelet skal minst ha målene 1,3 meter x 1,8 meter. Dette er et snuareal som kan brukes på lik linje med snusirkel på minst 1,5 meter. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Lempeligere krav til studentboliger

I studentboliger er det ikke lenger krav om at det skal bygges bod til oppbevaring av sportsutstyr, barnevogner og lignende (sportsbod). Det er også reduserte krav til lydisolering mellom en boenhet og ut til trapperom og fellesgang.

For studentboliger som har krav om tilgjengelighet, er det nå tilstrekkelig med en snusirkel på 1,3 meter.

Enkel håndløper i trapp

I publikumsbygninger og arbeidsbygninger er kravet til håndløper i trapp blitt mer fleksibelt. Med de nye reglene kan du velge om du vil ha én håndløper i 80 cm høyde, eller to håndløpere i henholdsvis 70 og 90 cm høyde. Kravet gjelder også for hovedtrapp i boligbygninger.

Kommunal regulering framfor sentral regulering

Noen krav er moderert i forskriften der det anses mer hensiktsmessig med lokal regulering og tilpasning. Dette gjelder krav til parkering, kjøreatkomst og tilstrekkelig uteoppholdsareal. Kommunene har best forutsetninger for å håndtere slike krav og hensyn lokalt, når de lager nye eller reviderer kommune- og reguleringsplaner.

Bestemmelsen som regulerer plassering av byggverk vil bli stående i TEK17 fram til 1. juli 2021. Bestemmelsen beholdes i TEK17 i fire år for at kommunene skal ha tilstrekkelig tid til å regulere dette slik de ønsker i sine lokale arealplaner.

Overgangsordning ut 2018

For å sikre en smidig overgang mellom TEK10 og TEK17 vil det være en overgangsperiode fram til 31. desember 2018. Overgangsordningen gir utbyggere valgmuligheten mellom å prosjektere enten etter nytt eller gammelt regelverk. Hele byggteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. Merk at prosjekterende må angi i søknaden om det prosjekteres etter TEK10 eller TEK17.

Artikkelen er fra

https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/her-er-de-mest-sentrale-endringene-i-tek17/

 

Det starter og slutter med ledelse

Når du tenker; dette går av seg selv!
Da gjør det sannsynligvis det, men feil vei!

Av: Geir Aune GODT ARBEIDSMILJØ - www.godtarbeidsmiljo.no

Det starter og slutter med ledelse

3 former for ledelse:

  • ”La det skure” ledelse
  • Kontrollorientert-ledelse
  • Forpliktelsesbasert-ledelse

 

Endringene kommer fort 

 AnjaHelene Guerrera
AnjaHelene Guerrera

Det meste blir likere og likere. Produkter og tjenester. Nesten uansett hva du selger, kan det samme kjøpes hos konkurrenten. Vi gå inn i et digitalt skille. Noen sier en digital revolusjon. For mange vil dette innebære store, kanskje overraskende endringer. For andre kan det kommet til å bety en avslutning med hva du driver med i dag.

 

Konkurransen dreier seg om å ha de aller beste medarbeiderne 

 

 

(Foto: www.kinejensen.com)

I mange bransjer vil det uansett handle om å tiltrekke seg de aller beste medarbeiderne. De medarbeiderne som kan være med på å gjøre en forskjell for kunden. Bevisstheten i det faktum at vi i mange tilfeller kjøper opplevelser og ikke produkter, gjør at opplevelsen må være det som skiller din bedrift fra konkurrentene.

 

Bevisst eller ubevisst?

  • Hvorfor skal noen ville jobbe hos deg?
  • Hvorfor skal noen ønske å bli ledet av deg?
  • Hvilken forskjell gjør du for resultatet?

Disse spørsmålene er det viktig å stille seg selv. Disse spørsmålene er det nødvendig at du også finner svar på.

 

Du har naturlig nok reflektert over disse spørsmålene i mer eller mindre bevisst grad.

Det er sikkert ikke noe overraskelse at La det skure-ledelse sjeldent fører frem i det lange løp.

Enten du velger kontrollorientert eller forpliktelsesbasert ledelse, vil du oppleve langt bedre resultater. Forskning innen området, og det er faktisk ganske godt belegg for å kunne si, viser i korthet:

Kontrollorientering gir deg omtrentlige og middelmådige resultater

Forpliktelsesbasert ledelse kan føre deg og din bedrift opp til fantastiske resultater.

95% av alle medarbeidere er naturlig motivert for å gjøre en god jobb.

Dette er et fantastisk utgangspunkt! Bruk det og benytt det for alt hva det er verdt! I forbindelse med ansettelsen gjøres det noen avtaler.

Hva er god ledelse?

En god leder bidrar til å skape trivsel og engasjement blant sine medarbeidere. Engasjement på en god måte. Ikke alltid full enighet, men opplevelsen av at det er rom for å kunne ytre sin mening. En god leder ser, hører og forstår sine medarbeidere. Medarbeidere opplever å bli involvert, tatt med på råd og kjenner tillit i forhold til å være med på å skape verdier.

Når ting går godt sørger lederen for å skyve sine medarbeidere foran seg, gi dem ære og opplevelsen av å lykkes! Der det er grunn til kritikk stiller en god sjef seg foran og tar kritikken. Sånt blir det respekt av.

 Når leder og når sjef?

 En leder ”holder lykta og viser vei” En sjef tar de nødvendige og upopulære avgjørelsene. Når du skal være leder og når du skal være sjef er en balansekunst. Ikke alle er født til det, men heldigvis kan dette læres.

Velkommen til nytt medlem i Rakkestad Næringsråd – «Godt Arbeidsmiljø»

Vi ønsker et nytt medlem hjertelig velkommen til Rakkestad Næringsråd.

Geir Aune har vært leder i Gjensidige i nesten 30 år. Nå har tiden kommet for å følge en drøm.

Copyright © Hasselblad H3D

Min historie – GodtArbeidsmiljø

Min drøm: Jeg ønsket å utvikle meg til mitt fulle potensiale.
Mitt mål: Være med på å gjøre en forskjell i selskapet.
Min visjon: Bidra til at også andre lykkes.Hvordan jeg skulle komme til å oppfylle dette hadde jeg ingen anelse om. Jeg var innstilt på å jobbe hardt for å få det til. Dette indre bildet har hjulpet meg til å ta de veivalgene og mulighetene som har dukket opp underveis. I en spennende, viktig og krevende bransje har jeg hatt ansvar for å lede medarbeidere i ulike utfordringer. Jeg stolt av å kunne si: ”Jeg fikk det til!”.Mine ledere har trodd på meg, vist meg tillit og gitt meg muligheter. Jeg har lykkes sammen med mange gode kollegaer og medansvarlige i Gjensidige Forsikring. Jeg har fått kunnskap og erfaring. Dette vil jeg dele.

Godt Arbeidsmiljø,
Geir Aune

Under er en oversikt over «Godt Arbeidsmiljø» tjenester (klikk på bildet)

 AnjaHelene Guerrera
AnjaHelene Guerrera