Åpning av nytt kjølelager på Nortura Rakkestad Eggpakkeri

Hjørnestensbedriften Nortura Rakkestad åpnet i dag det nye lageret i Industriveien 3 i Rakkestad. Med 1 million egg inn om dagen, og 16 tonn egg egg i året, forstår en det at dette var kjærkomment.
Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd 22 september 2017

Daglig leder Roger Dramstad var glad for å kunne åpne de nye lokalene. Nortura har i dag 22 årsverk og må gå like knirkefritt som en klokke. Med 1 million egg som skal inn eller ut av lageret hver dag, og med 110 produsenter i 11 fylker i Sør-Norge som skal ha eggene sine ut til kundene kreves det en logistikk og plass nok.

RSH Eiendom kunne i dag den 22 september overlevere til utleier et helt nytt og moderne kjølelager, med tilhørende rom for trucker, lading og andre oppgaver. Det er utleier Ole Anders Holmsen som i dag kan overlevere nybygget, på avtalt dato. Det siste kjøleaggregatet kom fra utlandet denne uka, og asfalten på utsiden ble lagt ferdig i går.

Honnør til arbeiderne

Arbeidere og representanter fra firmaene som har vært med å bygge var invitert til åpningen, alle stolte og glade over ferdigstilt bygg. Metacon har stått for stålkonstruksjonene, og flere andre Rakkestadfirma har vært med på byggingen, Rakkestad Tre og Betong har utført betongarbeidene, BT Røsrsystem for montering av kjølesystementet levert fra et Mossefirma. Caverion har hatt det elektriske og Messa har stått for taktekking og isolering.

Flere Rakkestadfirma har levert varer og tjenester til bygget.
Arild Husefjell – innkjøpssjef i Nortura kan nå glede seg sammen med Ole A Holmsen i RSH Eiendom over fortsatt mange år som leietakere. (Alle foto: Rakkestad Næringsråd/Anja)
Ordfører Ellen Solbrække var selvsagt også på åpningen. Hun er glad for at bedrifter utvikler seg og vokser i Rakkestad. Her i samtale med Norturas representant Arild Husefjell.
Roger Dramstad, fabrikksjef og Jon Ådalen, kommunalsjef i samtale om nybygg og utvikling.

–Vi har hatt en flott vekst, sier fabrikksjef Roger Dramstad i Nortura Eggpakkeri Rakkestad som er kåret til Nordens mest effektive eggpakkeri.

Her står vii kaldlageret og ser inn på den neste avdelingen av bygget. I dag ble det brukt til en åpnningsfest, og arbeidere, kommunerepresentanter ved ordfører og kommunalsjef, ansatte og Norturarepresentant var tilstede.

Effektiv bygging

Arbeidene på det nye bygget startet i begynnelsen av april og står altså nå ferdig 22 september.

– Jeg er veldig stolt av at vi har satt opp et så fint bygg på så kort tid, sier Ole Anders Holmsen i RSH Eiendom.

– Det er takket være de gode firmaene og håndtverkerne vi har hatt med oss, sier han til næringsrådet.

FAKTA: NORTURA EGGPAKKERI RAKKESTAD

 AnjaHelene Guerrera

Nortura har 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker rundt om i landet. På enkelte av produksjonsstedene har vi spesialisert oss på én type kjøtt, på andre tar vi hånd om flere.

Slakting, skjæring, videreforedling og pakking for distribusjon er kjernen i det som skjer. I tillegg gjør vi pakking av egg og videreforedling av egg til eggprodukter. Hvor mye av alt dette som skjer på ett og samme produksjonsanlegg varierer. I de senere årene har vi samlet like prosesser på samme anlegg, slik at driften blir mer lønnsom.
Felles for produksjonsstedene er gode rutiner for å sikre dyrevelferd, mattrygghet og optimale arbeidsforhold for de ansatte. Og sist, men ikke minst, fagfolk som er stolte av håndverket sitt.

RAKKESTAD EGGPAKKERI HJEMMESIDER

Boligsalget på «Nye Fladstad» i gang i dag

I dag gikk startskuddet for salget av boligene på Fladstadjordet i Rakkstad sentrum. Odd Arvid Bjørnstad, daglig leder i Bjørnstad Bygg har rigget utstilling og materialprøver i lokalene sine og er spent på interessen.
Anja Guerrera/Rakkestad Næringsråd

Oppkjøpet av Fladstadjordet har muliggjort bedriftens hittil største boligbyggingsprosjekt.

30 mål

 AnjaHelene Guerrera
AnjaHelene Guerrera

Totalt er det cirka 30 mål totalt som det er satt i gang en bebyggelse av over en åtteårs periode.

Prosjektet er delt opp i to trinn. Det første trinnet er å bygge ut 16 mål i trinn en. Her er det planlagt 34 boenheter og det er disse boligene som det i dag ble satt startskudd for salget av.

Variert bebyggelse

Det er lagt opp til blandet bebyggelse med frittliggende eneboliger og tomannsboliger, rekkehus på ett plan, kjedede eneboliger og firemannsboliger. Noen av boligene vil være på en flate. Tanken er å treffe et bredt publikum fra barnefamilier, yngre uten barn til pensjonister.

– Det som er så fint med Fladstadjordet er at det er et område for alle. Det er det utbyggingsområdet som er nærmest sentrum som gjør at det passer for seniorene. Men det er også til de grader midt i for småbarnsfamilier i forhold til barnehage, skole og idrettshall, uttaler Bjørnstad.

 AnjaHelene Guerrera
Allerede på dette stadiet kan du være med å bestemme hvilke farger og materialer du ønsker i boligen
 AnjaHelene Guerrera
Flere kom for å få informasjon og prospekt

– Vi ligger perfekt strategisk til i forhold til det feltet, sier Bjørnstad som kan titte opp til området fra kontorlokalene i Storgata 34 der salget allerede nå er i gang . At ungdomsskole og barnehage ligger i umiddelbar nærhet samt den generelt sentrumsnære beliggenheten er et av ankepunktene for at de tror det vil bli den fremdriften de ønsker.

Fortetting av sentrum

Dette er et flott løft for bosettingsmulighetene i sentrum av Rakkestad.  Det er satt av en høy utnyttelsesgrad fra kommunen. Alle felter bygges maks ut for å treffe den fortettingen som det er lagt opp til. Prosjektet er i tråd med næringsplanen og Rakkestad kommunes ønsker om fortetting, som igjen er et viktig ledd i stedsutviklingen, som igjen er bra for næringsutviklingen.

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN-LOKALPRODUKTER/TJENESTER – VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE 19 oktober kl 19.00

 Til deg som er, eller ønsker å bli produsent eller tilbyder av mat-, drikkeprodukter, tjenester eller andre produkter fra gården / småbruket.

Anja Guerrera- Rakkestad Næringsråd - Invitasjon

Rakkestad Næringsråd ønsker å invitere til åpent møte den 19 oktober klokken 19:00 i Næringshuset (gamle banken) i Johs C Liens gate 5, Rakkestad.

Gjester:

*Karoline Fjeldstad, Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen

*Bård Kollerud, landbrukssjef i Rakkestad Kommune

*Vertskap/prosjekt: Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

Vi er inne i en tid da lokalt produserte varer og tjenester fra landbruket er i høysetet som aldri før.
Næringsutvikling er viktig og aktuelt i landbruket. Vi bor i en landbrukskommune der både matproduksjon, det «gode liv», håndverkstradisjoner og turisme har mulighet for utvikling.

Mål for «prosjektet» er:

·         Å inspirere og hjelpe til med å løfte frem de som driver produksjon eller tjenesteyting fra landbruket/gårdsbruket sitt – liten eller stor

·         Å utvikle lokalprodusentene i Rakkestad slik at dette blir en næring i vekst, og en næring som gir de unge lyst til å komme tilbake og drive gårdsbrukene videre.

·         Å synliggjøre satsningen og produktene på Markens Grøde i 2018

Målet for kvelden er:

·         Kartlegging av lokalprodusenter – hvem er i gang og hvem ønsker å komme i gang?

·         Behov eller utfordringer hos lokalprodusentene – utvikling, salg, distribusjon?

·         Hvilke samarbeidsmuligheter ser vi for oss?

·         Finnes det utviklingsstøtte?

Vi håper nå at vi kan møtes og bli kjent, og at vi kan jobbe sammen om å løfte frem og jobbe med de tiltakene som skal til for å få utvikling, nyskaping og næringsveier hos de lokale landbruksprodusentene som ønsker det.

Det er viktig at også de erfarne, de som allerede står på egne ben kan delta, det er mye kunnskap og erfaring som vi andre kan ha stor nytte av.

Det er flott hvis jeg har en ide om hvor mange som kommer så send meg gjerne en e post med antall, navn etc:

anja@rakkestadnaringsrad.no

Dette står i vår næringsplan i Rakkestad:
Se verdiene.

Landbruket i Rakkestad skal produsere mat av høy kvalitet etter markedets ønske og behov. Næringen skal gi et mangfoldig kulturlandskap, bidra til levende bygder, ha miljøfokus og bidra til å sikre matforsyningen i Norge. (Fra Landbruksplanen)

Utvikling og nyskaping i landbruket
Det må være et mål å synliggjøre og utvikle de tjenester og produkter, samt den næring og de mulighetene for nyskaping som ligger i landbruket.

TILTAK

1.       Inspirere til samarbeid mellom næringsliv, festivaler, messer, landbruk, mat og turisme.

2.       Synliggjøre bruken av lokal mat og landbruksprodukter.

3.       Skape læringsarenaer og møteplasser der vi får kunnskap om landbruksbasert næringsutvikling

4.       Skape synergier mellom eksisterende næringsliv og landbruket

 

 AnjaHelene Guerrera
Kristine Andreassen: Å drive næring fra gården er en drøm som blir oppfylt..

Med vennlig hilsen
Anja Guerrera

Daglig leder i Rakkestad Næringsråd

Rakkestad 19 september 2017

 

NYTT EXCEL kurs for medlemsbedriftene17 November 2017

 AnjaHelene Guerrera
EXCEL

KURS FOR VÅRE MEDLEMMER.

17 november

TID: Kl 12-16

STED: Datarommet i Rakkestad Kommune, der er det maskiner til ca 10 stk.

Dette kurset passer for deg som trenger en oppfriskning, som knoter litt eller som har behov for å løse spesielle oppgaver i arbeidet. Skriv gjerne noen ord i påmeldingen hva du tror du har behov for.

PRIS; 950 .-                (ikke medlemmer 2250.-)

påmelding til anja@rakkestadnaringsrad.no

Instruktør: Anja Guerrera

EXCEL KURS

JOBB MER EFFEKTIVT

  • tall
  • budsjetter
  • lister
  • beregninger