NY VERKSTEDLEDER HOS RAKKESTAD SOGNESELSKAP

Lars Petter er nyansatt som verksleder i Rakkestad Sogneselskap. Foto: Anja Guerrera/ RNR

Lars Petter Didrichsen (39 år) fra Rakkestad er fra 1. januar ansatt som ny verkstedleder og kundemottaker hos Rakkestad Sogneselskap. Lars Petter er samboer, har 2 barn og er bosatt i Rakkestad. Han har lang og bred bakgrunn fra bilbransjen, og var ettermarkedssjef hos Bergerkrysset Auto i Mysen før han kom til oss.

Rakkestad Sogneselskap har det siste året vært gjennom en butikkfornying. Lars Petter Didrichsen får ansvaret for en videreføring, fornyelse og forbedring av vårt verksted og alle tjenestene vi fortsatt skal tilby på alle fagområder.

Til daglig vil du møte Lars Petter i kundemottaket hvor han tar i mot alle henvendelser og forespørsler, samt at han vil arbeide med å forbedre vår kommunikasjon med dere kunder.

Velkommen til Lars Petter .

Ordfører på bedriftsbesøk; Rakkestad Sogneselskap, HR Maskin og Olje og Gass senteret

Butikken som på folkemunne kalles «Sognesuper´n» ligger inne på industriområdet i Rakkestad Næringspark, Sentrum. At bedriften med sine to datterselskaper har et budsjett i 2018 på nesten 150 millioner, og sysselsetter ca 40 mennesker, er det kanskje ikke så mange som vet.

 

Av Anja Guerrea- Rakkestad Næringsråd

Rakkestad Sogneselskap engasjerer i dag rundt 24 mennesker , datterselskapet Olje og Gassenteret AS har åtte ansatte og HR Maskin (det andre datterselskapet), har fem i arbeid. Alle bedriftene drives fra lokalene som for de fleste er kjent som Rakkestad Sogneselskap butikkutsalg.
Men bak inngangsdørene der motorsag, verktøy og utstyr selges, skjuler det seg big business og markedsledende produkter.

Aage Solbrække, Magne Solbrekke og ordfører Ellen Solbrekke i HR Maskin sine lagerlokaler

Nye lokaler i 2017

-2017 har vært et hektisk år, vi har hatt en oppgang på mellom 10 og 12% etter at vi pusset opp og utvidet lokalene i butikken, forteller daglig leder Magne Solbrække. Økningen tror han kommer av flere ting, både at folk er interessert i å se nye lokaler og produkter, og også at sortimentet særlig på verktøy er supplert med nye leverandører.

Se FILM fra åpningen.

Det er full fart hele tiden og mange samtaler tas i forbifarten

 

Faghandel

Rakkestad Sogneselskap har siden 1823 vært leverandør til landbruket. I dag er de også en stor leverandør til industrien, landbruket og privatmarkedet i Østfold. De er også stor leverandør til privatpersoner som trenger produkter til hus, hage og fritid. Produktspekteret omfatter alt innen elektroverktøy, luftverktøy. handverktøy, sveisemaskiner, bilrekvisita, smøreoljer, arbeidstøy, verneutstyr, skogsutstyr, hageprodukter, bolter, skruer, elektriske artikler, bor, gjengetapper og spesialutstyr til industrien.

Kvalitetsverktøy fra flere verdensledende leverandører og merker.

Produktkvalitet, fagkunnskap og service er tre kjerneomrader som er høyt prioritert hos bedriften, sier daglig leder Magne Solbrække.

-Vi vektelgger  kvalitet og produktkunnskap og tar inn høykvalitetsvarer som vi også kan utføre service på. Dette er en viktig grunn til at vi har kunder som vender til tilbake til oss gang på gang, sier Solbrække og tar oss med inn i lokalene der alt fra gressklippere til verktøy får vinterservice og reparasjon.

Her på verkstedet får ordfører Ellen Solbrække et innblikk i det som skjer bak butikkveggene.

Olje og Gassenteret AS 

Et av datterselskapene som har tilhold i lokalene er Olje og Gassenteret som  er leverandør av diesel, fyringsprodukter, propan og smøreoljer til store deler av Østfold, Oslo og Akershus.

Olje og Gassenterets utelager i Rakkestad

Olje og Gassenteret AS ble etablert i 2001, og er et heleid datterselskap av Rakkestad Sogneselskap SA. De leverer fyringsolje, parafin, diesel og smøreolje til privat- og næringskunder hovedsaklig i Østfold. I tillegg leverer de LPG på bulk til kunder på Østlandet. På kontoret hos Anne er det hektisk aktivitet og det skal holdes styr på kunder, bestillinger, leveranser og fakturering. Årsbudsjettet er ca 80 millioner og det er åtte i staben som hver dag sørger for den daglige driften.

Anne i Olje og Gassenteret holder effektivt styr på bestillinger, leveringslogistikk og fakturering.

 

HR MASKIN – markedsleder på kjernebor

HR Maskin AS er markedsleder i Norge innen kjerneborutstyr til metallindustri og offshore i Norge. I lokalene sine i Rakkestad foregår det utprøving av forskjellige bor som skal brukes i industrien til ofte helt spesielle oppgaver. De er for eksempel den eneste leverandør i Norge som kan levere bor til boring i spesielt hardt materiale som for eksempel sliteståelet Hardox som er mye brukt i anleggs- og landbruksmaskiner. Aker Solutions er også en kunde som benytter seg av HR, for eksempel når et bor skal senkes 2500 meter under havoverflaten for å utføre en presisjonsjobb. I alt er det 338 forhandlere som represenerer HR Maskin.

Nøye testing er en del av det daglige arbeidet i HR Maskin

Bedriften har evnet å omstille seg fra å ha 70% av sitt marked i olje og offshore i 2014, til i dag å ha en tung posisjon i bygg/anlegg og landbruk. I dag har de også satset på rustfri borreprodukter som skal brukes blant annet i rustfrie vannstanker etc  i fiskeri/oppdrettsbransjen.

Noen ganger haster det – og da er rask service nødvendig

HR Maskin er i dag hovedleverandør til industributikkjeder  i Norge på sin produktgruppe. Igjen er det kunnskap og kvalitetbevissthet som har vært nøkkelen til bedriftens suksess.

-Vi er også opptatt av å bruke lokale samarbeidspartnere og håndverkere der vi kan. Vi mener det er å sende ut riktige signaler til bygda, skal vi alle ha en forventning om å handle lokalt må vi alle ta ansvar for å gå foran med et godt eksempel, sier Aage Solbrekke.

Ordfører Ellen Solbrække med selve grunnleggeren av HR Maskin som akkurat i dag tok seg av jobben med å veie hvert eneste borr for varedokumentasjonen.

FAKTA

Rakkestad Sogneselskap
Rakkestad Sogneselskap har siden 1823 vært leverandør til landbruket. Fra kun å være en landbruksleverandør i starten, er vi nå også en stor leverandør til industrien – landbruket og privat markedet i Østfold. 24 ansatte. Driftsinntekter 2016 42 362′ NOK 

WEB: http://rss.raso.one/

HR Maskin
Fra etableringen i 1994 har HR Maskin AS målrettet bygget opp kompetanse og erfaring innen vårt fagfelt, bearbeiding av stålrelaterte produkter. Opprinnelig var produkt porteføljen kjernebor og magnetbormaskiner fra Engelske Rotabroach, som i dag fortsatt er vårt viktigste produkt. Vi lagerfører et stort og bredt sortiment av maskiner, også for ATEX / EX områder, samt kjernebor fra Ø11 til Ø200mm.
Gjennom årene har vi også bygget opp et bredt utvalg av maskiner og utstyr innen metallbearbeiding, som bånd- og stikksager spesielt beregnet for ATEX / EX områder, mateverktøy for håndholdt boring, festeteknikk for boreløsninger i ikke magnetiske metaller, fasemaskiner for rør og plate, rørbøyemaskiner, aksialvifter ATEX / EX godkjente for ventilering og tilførsel luft til Sveisehabitat, undervannsverktøy med mer.
Å yte en høy servicegrad er en selvfølge. Vi jobber mye mot Offshore og det profesjonelle mekaniske marked, og både kompetanse, leveringsdyktighet og tilgjengelighet er høyt prioritert.
Ansatte: 5. Driftsinntekter 2016:11 397′ NOK

WEB: http://www.hr-maskin.no

 

Olje og Gassenteret
Olje og Gassenteret AS ble etablert i 2001, og er et heleid datterselskap av Rakkestad Sogneselskap SA. De leverer fyringsolje, parafin, diesel og smøreolje til privat- og næringskunder hovedsaklig i Østfold. I tillegg leverer de LPG på bulk til kunder på Østlandet.
Ansatte : 8 Driftsinntekter 2016:74 424′ NOK

WEB: http://www.oljeoggassenteret.no/

 

_________________________________

 

 

 

 

 

 

10ende klassenes Rollemodelldag

Som et ledd i samarbeidet mellom skole og næringsliv, og spesielt med tanke på å arbeidet å hjelpe de som nå går i tiende klasse til å velge riktig utdanning, arrangeres det hvert år en «Rollemodelldag» av skolen. I år er det første gang at skolen og Rakkestad Næringsråd står sammen om dette.

 

Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Rundt 50 ungdommer skal få treffe representanter fra næringslivet i Rakkestad og få en dag til inspirasjon og ettertanke. I tillegg kommer reprensetanter både fra fylkeskommunen og opplæringskontoret.

Denne dagen er også et tiltak som vil føye seg inn under de aktiviteter som gjøres for å nå målet i næringsplanen om å få kompetanse til(bake) til bygda og sørge for at ungdommen kjenner næringslivet i hjembygda. I tillegg tror vi at dette også generer gode ambassadører for bygda vår.

Under kan du se hvilket program ungdommen skal igjennom den 12 januar. Det er jo ikke tid eller rom til å ta inn alle, men næringsrådet vil i tillegg til bedriftene som besøker oss, gi elevene et godt innblikk i vårt rike næringsliv og mulighetene i Rakkestad.

Rollemodelldagen fredag 12 januar 2018

Baker, snekker, elektriker, kokk, frisør, helsearbeider, sveiser eller ingeniør – valgene er mange og det er viktig at ungdommen som skal velge utdannelse kjenner næringslivet og mulighetene i bygda. Foto: KineJensen.com

Rakkestad Ungdomsskole
og Rakkestad Næringsråd

 

 

 

 

Foredrag og innlegg
8.30-9.15 Mysen vgs. og Service og samferdsel

9.20-10.00 BYGGEBRANSJEN: Erik Boger fra Boger Bygg AS og Jørgen Kobro, Opplæringskontoret

Byggebransjen trenger mange fagarbeidere I fremtiden og det er avgjørende med et fagbrev/svennebrev i dag hvis man ønsker seg en karriere innen tekniske fag. Boger Bygg er en av flere solide rakkestadbedrifter innenfor bygg og anleggsbransjen og ble Gasellebedrift i 2017. De tar imot lærlinger og trenger flere faglærte til sin bedrift i fremtiden!

 

10.10- 10.40: Østfold Fylkeskommune – “Yrkesfag – mange muligheter” v. rådgiver Gry Sørlie og Marte Edvardsen, Opplæringsavdelingen, seksjon for opplæring i skole og bedrift

 

10.40 Elevene går til Næringshuset der de kan spise matpakken sin før programmet fortsetter:

NB: HOS NÆRINGSRÅDET I Johs C Liens gate 5
Ca 11.00 – 11.30 Elevene spiser matpakken sin og finner seg en plass.

 

11.30-12.00

Helse og omsorgsarbeider, sykepleie og institusjonskjøkkenfag er tre viktige fagområder i vår kommune som hele tiden skal ha topp kompetanse på området. Ved sykepleier Marius Andersen, hjelpepleier/ omsorgsarbeider Marianne og leder/kokk Borgild Strekerud, Skautun Sykehjem Rakkestad Kommune

 

12.00-12.30

Slåttland Mekaniske Industri er en bedrift som leverer til olje, off/onshore og marin sektor,  De omsetter for mer enn 100 millioner årlig og har mere enn 40 ansatte innefor mekanisk industri, ingeniørfag, sveis og platearbeidere. De har også en avdeling I Vietnam. Dette er en bedrift som har klart seg igjennom en tøff oljekrise, sammen med også Mjørud som er en stor bedrift på Rudskogen. Bare på Rudskogen Industriområde er det nærmere 250 arbeidsplasser. Ved HR sjef Håvard Larsson

SE FILM

 

12.30-Pause

 

12.45-13.00
Rakkestad vil ha DEG tilbake etter endt utdanning!

Hvilke bedrifter og bransjer finnes egentlig I Rakkestad, og hva skal til for at DU flytter tilbake etter endt utdanning?. Ved Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

13.15-13.35

Frisørfag og skjønnhet/hudpleiefag

Ved Sidsel Brøntorp og Anita Jacobsen fra S.P.A hud og hårdesign I Rakkestad.

Frisørbransjen kan være tøff og det er mange som har en drøm om å starte selv. S.P.A er en skjønnhets/frisørsalong som I 2016 var på Gasellelisten – det vil si at de har doblet omsetningen på 4 år. Hør om suksessen.

 

13.35-14.00

Stedsutvikling, kompetanse og utdanning er viktig for Rakkestad. Hvordan jobber næringsrådet og hva kan vi gjøre for deg etter at du er ferdig på ungdomsskolen? Ved Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

 

Kommunen forlenger samarbeidet – se kommunestyrets behandling her.


SE SAKEN


 Gjester RNR
Gjester RNR

RAKKESTAD NÆRINGSRÅD – 2018 – 2021

Vedlegg:

1 – Årsrapport for 2016.

2 – Rapport/status pr. 2017.

Saken gjelder

Eksisterende avtale mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd (2013 – 2017) utløper 31.12.2017.

Kommunestyret tar i denne saken stilling til om avtalen skal forlenges til 31.12.2021.

Bakgrunn

Rakkestad Næringsråd ble etablert fra 2013 av næringslivet i kommunen.

Det har følgende hovedfunksjoner:

 • En lokal interesseorganisasjon for næringslivet.
 • Et talerør for næringslivet overfor Rakkestad kommune.
 • Et bindeledd mellom Rakkestad kommune og næringslivet og lokalsamfunnet i næringsrelaterte spørsmål og saker.
 • En deltaker og aktør for næringslivet, kommunen og lokalsamfunnet i aktuelle samfunnsmessige spørsmål og saker.

Om både hovedarbeidsområder/prioriterte arbeidsområder vises til vedlagte årsrapport for 2016 og rapport/status pr. 2017.

Rådmannen har ikke særskilte kommentarer til innholdet i disse rapportene.

Rakkestad kommunes prioriteringer overfor og samarbeid med Rakkestad Næringsråd skjer i hovedsak i regi av ordfører.

Finansiering

Rakkestad Næringsråd er i 2017 finansiert som følger:

Kontingenter, kr. 240 000
Kurs og undervisning – oppdrag, « 100 000
Partnerbedrifter, « 50 000
Tilskudd fra Rakkestad kommune, « 357 000
Sum, kr. 747 000

 

Rakkestad Næringsråd disponerer dessuten de tidligere «DnB – lokalene» i Bankgården Rakkestad – som det betaler kr. 15 000 for på årsbasis inklusive fellesutgifter.

Næringsrådet ordner renhold av arealene selv.

Rakkestad Næringsråds betydning for kommunen

Rakkestad kommune har selv for små ressurser på plan- og samfunnssiden – en problem-stilling det for tiden arbeides med – og som sådan fyller Rakkestad Næringsråd en viktig utadrettet rolle mot næringsliv og lokalsamfunn også for kommunen. Som hovedinntrykk fungerer det etter sitt formål for kommunen isolert og for det sivile samfunnet. Særlig har ordføreren – som er delaktig i å trekke opp hovedarbeidsområdene, prioritere tiltak og er utøvende sammen med daglig leder – hatt en stor nytte av Næringsrådet i sin virksomhet.

Av disse grunner er det uttalt sterke ønsker om å forlenge samarbeidsavtalen mellom Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd med fire år (1.1.2018 – 31.12.2021).

Som det går fram av rapport/status pr. 2017 favner Næringsrådet bredt:

 • Dialog – Rakkestad Næringsråd – Rakkestad kommune – det sivile samfunn.
 • Markedsføring.
 • Omdømmebygging.
 • Temamøter.
 • Bransjemøter.
 • Næringsplan.
 • Skole – næringslivssamarbeid.
 • NAV – Næringsrådssamarbeid.
 • Bedriftsbesøk koordinert med ordfører.
 • Samferdsel – pendling.
 • Påvirkning og involvering.

Dette er uttrykk for en relativt omfattende aktivitet.

Ramme for en ny avtale

Rakkestad kommune – ordfører Ellen Solbrække og rådmann Alf Thode Skog – og Rakkestad Næringsråd – styreleder Odd-Arvid Bjørnstad og daglig leder Anja Guerrera – hadde tidligere i høst et møte i sammenheng med en forlengelse av samarbeidsavtalen.

Følgende konklusjoner ble fattet:

 • Rakkestad kommune og Rakkestad Næringsråd bør forlenge eksisterende avtale slik at den utløper 31.12.2021.

 

 • Et arbeidsutvalg av Rakkestad formannskap og styret i Rakkestad Næringsråd prioriterer hovedarbeidsområder og tiltak for Næringsrådet i 2018 – 2021.

 

 • For Rakkestad Næringsråd er økonomi en begrensende faktor for aktivitet og resultater.
 • Rakkestad kommune bør heve sitt tilskudd til Rakkestad Næringsråd til kr. 400 000 pr. år fra 1.1.2018 som indeksreguleres med kommunal deflator fra et år og til det neste.

Rådmannens vurderinger

Rådmannen stiller seg bak saken som den er framstilt foran.

Rakkestad kommune finansierer fortsatt tilskudd til Rakkestad Næringsråd av disposisjons-fondet i 2018 – 2021.

En avtale som inneholder hovedarbeidsområder og tiltak for Rakkestad Næringsråd 2018 – 2021 legges fram for formannskapet i januar 2018.

Rådmannens forslag til vedtak

Rakkestad kommunestyre vedtar å forlenge samarbeidsavtalen med Rakkestad Næringsråd til 31.12.2021.

En avtale som inneholder hovedarbeidsområder og tiltak for Rakkestad Næringsråd 2018 – 2021 legges fram for formannskapet i januar 2018.

Økonomisk ramme for avtalen er på kr. 400 000 p.a. – som indeksreguleres med kommunal deflator første gang 1.1.2019.

 

 Gjester RNR
Gjester RNR