Medlemsmøte i det NYE Næringshuset Rakkestad Næringsråd-Tema Sykemelding IA –

 Medlemsmøte  – IA verksted – sykefraværsoppfølging med NAV

Meld deg på til det første offisielle morgenmøtet i Næringslivets nye NÆRINGSHUS . Johs C Liens gate 5 (gamle «banken»)

Praktisk informasjon: Dato:  25 januar 2017

kl 09.00

Sted: Næringshuset i Rakkestad – Rakkestad Næringsråd
GRO MOMRAK fra NAV kommer som vanlig og informerer, veileder og svarer på spørsmål. Send din HR medarbeider til en nyttig formiddag!

Påmelding: rnr.pamelding@gmail.com

Her har du muligheten til å drøfte case og utfordringer, få svar på spørsmål i all sykefraværsoppfølging, sykemeldinger, lover og rettigheter. Ha gjerne en konkret problemstilling/utfordring vedrørende sykemelding, ansatte etc –

Spørsmål i forhold til opplegget kan rettes til rådgiver ved NAV Arbeidslivs senter Gro Momrak mob: 913 01 283 eller mail: gro.momrak@nav.no

Målgruppe: Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud, små bedrifter som ikke har egen HR /personalavdeling

Mange virksomheter har behov for mer kompetanse for å løse enkeltsaker tilknyttet sykefraværoppfølging.

I vanskelige situasjoner er det hensyn å ta både til menneskene som er involvert, men også til lover og regler. Et viktig område er også det forebyggende arbeidet. NAV Arbeidslivssenter ved Gro Momrak, NAV Rakkestad og Næringsrådet i Rakkestad har lyst til å gi bedrifter i Rakkestad et tilbud i forhold til oppfølging av sykmeldte.

Gjennom involvering hos bedriftene vil NAV Rakkestad yte en service til bedriftene. Det første tiltaket vil være å etablere et IA – verksted med Pernilles kjøkken som vertskap. Siden vil vertsrollen rullere mellom bedriftene og på den måten skaper vi sammen en møteplass hvor bedriftene treffes, sammen med rådgivere som har god kompetanse på dette området.

Mål:

Gjøre den enkelte leder /HR ansatte bedre i stand til å løse egne saker i egen virksomhet på en hensiktsmessig måte før det blir et fravær og hva gjør vi når fraværet er et faktum.

Eksempel på temaer vi kan ta opp kan være:

  • Kjennskap til inkluderende arbeidsliv, og hva det innebærer å være en IA-virksomhet for leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
  • Hvordan lykkes med systemrettet sykefraværoppfølging
  • Viktige tidspunkt i sykefraværoppfølgingen
  • Veiledning i forhold til enkeltsaker ute i virksomheten
  • Rettigheter og plikter for arbeidsgivere og ansatte
  • Hvor langt går arbeidsgivers plikt til tilretteleggingstiltak
  • Gradert sykmelding
  • Det DU brenner for akkurat nå i forhold til dette emnet