Følg utviklingen

 Les om tiltak og fremdrift i vårt arbeide.
Målene under er fra Rakkestad sin strategiske næringsplan. Under målene skrives fortløpende inn de tiltak, møter eller aktiviteter som gjøres

Mål 1: Å være en oppdatert, nyskapende, moderne og fremtidsrettet kommune.
 Samarbeid med andre som også jobber med næringsutvikling: 15 November felles næringstreff i samarbeid med Viken – et nettverk for olje og offshore industrien.

Invitasjon: Rakkestad Næringsråd i samarbeid med Viken – Næringsutviklingstreff den 15 november – på Rudskogen Motorsportsenter

file:///C:/Users/Anja/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/15A8ZIG0/Invitasjon%20Rudskogen.pdf

15 desember 2016
BESØK og frokostmøte Sophie Maartmann Moe fra VIRKE
Hva er status i Norge og norsk handel i dag, og hvilke trender vil prege fremtidens arbeidsmarked? Ny teknologi endrer verdikjeder, kundeatferd, arbeidsmetoder og forretningsmodeller. Formelle relasjoner og tilknytningsformer i arbeidslivet forandres, markedsendringer skjer raskere og kravene til kompetanse endres.
 – Kan man være innovativ uten å øke kostnadene?
– Hva skal til for å lykkes?

Mål 2: Kompetanse til kommunen

1)RE-SERTIFISERINGSKURS VARME ARBEIDER
DATO: Kurset deles over to kvelder: 29 november og 6 desember

STED; Rakkestad Næringsråd
Klokkeslett: 17.00 – 21.00

2) Lederskolen RAKKESTAD – Samarbeid med AOF,  16 JANUAR 2017
PRIS: Medlemmer av Rakkestad Næringsråd:  29.000 (normal pris:   30 900)

3) 15 desember 2016: Frokostmøte med VIRKE Sophie Martmann-Moe – om handelsutvikling

Mål 3: Skaffe kunnskap om virkemidler og øke kompetanse om moderne teknologi

Mål 4: Stimulere til økt entreprenørskap

Mål 5: Fullverdig tilbud på kollektivtransport

Mål 6: Styrke handelen i Rakkestad.

15 desember2016: FROKOSTMØTE
TEMA: Hva er status i Norge og norsk handel i dag, og hvilke trender vil prege fremtidens arbeidsmarked?
Spranget inn i et nytt paradigme
Vi lever i en spesiell tid. Noen vil si at næringsliv og arbeidsliv står overfor et paradigmeskifte. Ny teknologi endrer verdikjeder, kundeatferd, arbeidsmetoder og forretningsmodeller. Formelle relasjoner og tilknytningsformer i arbeidslivet forandres, markedsendringer skjer raskere og kravene til kompetanse endres.
 – Kan man være innovativ uten å øke kostnadene?
– Hva skal til for å lykkes?

Sophie Maartmann- Moe fra VIRKE kommer

Her er litt om våre utfordringer:

Vi har en handlegate som «alle» vil ha, og den er variert og rikholdig. Alt fra vinmonopol til landbruksvarer, klær, cafeer, interiør etc. Men, omkvedet er det samme;   «Hvis folk vil fortsette å ha den må de jo handle her, ikke reise til nabokommuner, Sverige eller kjøpesentra»

Hvordan kan vi endre denne holdningen til heller å tenke noe produktivt og nytt?

Muligheter;

  • Vi ligger i midt i Østfold
  • Næringsliv og handel har godt rykte – særlig for god service
  • Rakkestad er gode på mat – spesielt kjøtt (Brdr Ringstad)
  • Biltrafikken går fortsatt gjennom sentrum, vi har ikke gågate eller kjøpesenter (det kan vel kanskje være både fordel og ulemper i det?)

 

Mål 7: Bedre markedsføring.

Mål 8: Full internett og mobildekning.

 

Mål 9: Rask behandlingstid i byggesaker
15 september 2015: Bransjemøte/dialogmøte mellom Kommunen og Bygg og anleggsbransjen

Mål 10: Fortetting av sentrum/boliger.

Mål 11: Utvikle Rakkestad Næringspark Rudskogen.
Nye skilt
7 desember 2016

Etter samtale med Espen Jordet den 7 desember bekrefter jeg herved til Rudskogen Næringspark at grunnarbeidene i fb med oppsetting av det skiltet som bedriftene selv bekoster, dekkes av kommunen. Dette er bidrag fra kommunen på lik linje som bidraget som ble gitt til Rakkestad Næringspark Sentrum på kroner 15 000 i fb med nytt skilt der.

Avtalen med Espen Jordet er at dere enten kan få kommunen til å utføre arbeidene, eller at noen andre gjør det men at det betales av kommunen. Jeg regner med at dette kan utføres innenfor rammen likelydende som det Rakkestad Næringspark sentrum fikk.

Jeg har den oppfatning av at skiltet skal settes opp akkurat midt i delet mellom veien til bilbanen og veien opp til Slåttland og Mjørud. Der kan en koble seg på kommunens strømkabel – til lyssetting om ønskelig, dette har jeg også drøftet med Espen Jordet.

Med vennlig hilsen Anja Aa. Guerrera
Daglig leder

Mål 12: Utvikle Rakkestad Næringspark Sentrum

MØTE:


Mål 13: Miljø

Mål 14: Arbeidsinkludering

Mål 15: Arbeidsintegrering

Rakkestad Næringsråd sitter i Integreringsrådet og skal på kurs i desember 2016

Mange kommuner har nå bosatt flyktninger, og ulike etater, næringsliv og organisasjoner er involvert i lokalsamfunnets integreringsarbeid. Samhandling, systematikk og langsiktighet er viktige faktorer for å utvikle en god integreringsprosess.

Målgruppen for seminaret er aktører innen offentlige etater; barnehager, skoler, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, helse, samt næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

  • Seminaret setter fokus på:
  • innføring i sentrale arbeidsmåter som vektlegges i VI-modellen
  • samordne ressurser og tilbud for å styrke den lokale inkluderingskompetansen
  • utvikle et helhetlig, systematisk og langsiktig planarbeid for integreringsarbeidet
  • opplæring i bruk av INCLUDE – et kvalitetsutviklingsverktøy for prosjektstyring

Mål 16: Se verdiene i å være en landbrukskommune

8 desember 2016.
Daglig Leder anja Guerrera i næringsrådet møtte til orientering i Rakkestad og Degernes Bondelag. Tema er videre samarbeid og hvordan styrke samhandling og næringsutviklingsarbeid også i landbruksnæringen.

Mål 17: Utvikling og nyskaping i landbruket

MÅL 18: Utvikle god bygdeturisme

Mål 18: Å inspirere til utvikling