Mål 1: Nyskapende, moderne og fremtidsrettet.

Det er et mål å være en oppdatert, moderne og fremtidsrettet kommune, som både søker ny kunnskap og samtidig spiller på tradisjoner og stolthet.

 

Tiltak

  • Nye bygg og anlegg skal utføres i moderne og miljøvennlige materialer og med energisparende teknologi.
  • Bedrifter i bransjer innenfor bygg og anlegg, skal minst en gang i året inviteres med bransjemøte med kommunen for gjensidig oppdatering om nytt regelverk, nye metoder og nye materialer etc.
  • Sikre at det er fremført tilstrekkelig med vann, avløp og energi til eksisterende næringsområder.
  • Sørge for handlingsplaner for utbedring, utvikling og vedlikehold av næringsområder.
  • Sørge for attraktive næringsområder, et rent og miljøvennlig sentrum, gode boligområder med godt vedlikehold og god infrastruktur.
  • Tilgjengelig rådgivning og hjelp fra næringsrådet samt tilrettelegging fra kommunen.
  • Markedsføre «Etablererservice» som er en tjeneste for gründere gjennom Næringshagen Østfold, lokalisert i Rakkestad.
  • Kommunen bør tilstrebe å informere i så god tid som mulig ved endring av satser og avgifter