Mål 11: Utvikle Rakkestad Næringspark Rudskogen.

Rudskogen vil være i stor utvikling for industri og næring de neste årene. Dette sees også i nær sammenheng med næringsområdene i Sarpsborg Kommune. Infrastruktur som vann og avløp er viktig for den videre utvikling for Rudskogen, og disse investeringene har Rakkestad Kommune tatt høyde for i sine fremtidige planer.

 

  1. Infrastruktur vedrørende vann og avløp må prioriteres
  2. Rudskogen har det nasjonale motorsportsenteret og skal være arena for event og aktiviteter som markedsfører området og tilhørende områder
  3. Bedrifter og utviklere skal sørge for at Rudskogen fremstår som et pent og ryddig industrifelt.
  4. Markedsføre der en er i gang med prosjektering og salg av ca 200 – 400  mål industri/næringstomter, både ledige kontor og produksjonslokaler, og tomter.
  5. Oppstart av prosjektering tilførsel av vann og avløp til Rudskogen i nær fremtid.
  6. Bedre trafikksikkerheten særlig ved inn og utkjøring ved trafikkøya på Rudskogen. Dette skjer i en dialog med veimyndighetene. Her må det legges press på veimyndighetene.
  7. Sikre tilstrekkelig el og internett dekning
  8. Nye skilt
  9. Vedlikeholde veistandard

I alt er det pr 2016 i overkant av 200 arbeidsplasser på Rudskogen. De største bedriftene er leverandører/produsenter til energi/olje eller maritim sektor, i tillegg til frys/kjølebedriften Glacio AS og Rudskogen nasjonale motorsportsenter, samt NAF øvingsbaner. Her skal det skapes mange nye arbeidsplasser