Mål 12: Utvikle Rakkestad Næringspark Sentrum

Næringsområdet skal tiltrekke seg flere bedrifter, og være så attraktivt at bedrifter ikke flytter.

I dag har området et fortrinn av å huse mange bedrifter, noe som er attraktivt både for de som er der i dag, og for nye bedrifter som ønsker å ligge i Rakkestad. Skal man oppnå vekst og ivareta eksisterende næring må det et felles løft til for å øke attraktiviteten.

TILTAK

  1. Bedre og penere skilting
  2. Bedring av veistandard, asfaltering
  3. Flere grønne lunger og beplantning
  4. Mer synlig og attraktiv innfartsportal
  5. Felles markedsføring av hele området både for å trekke til seg leietaker, og kunder.
  6. Samkjøring av bedriftskurs og sertifiseringer