Mål 14: Arbeidsinkludering

Nesten 3000 mennesker fra Rakkestad jobber i en lokal bedrift i hjemkommunen.

De aller fleste bedrifter ønsker et kvalitativt og forebyggende arbeide rundt arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. Det er viktig å holde sykemeldingsgraden nede, og det er viktig å ivareta både den sykemeldte og bedriften ved langtidssykemeldinger.  Forebyggende arbeid i bedrifter, og tiltak som gjøres for å hindre sykefravær og få folk tilbake til i jobb er viktig.

TILTAK

  1. Videreføre og utvikle samarbeidsprosjektet mellom næringsrådet og NAV om opplysning og støtte til bedrifter om inkluderende arbeidsliv.
  2. Støtte opp om NAV sin satsning på Markedsteam, som jobber aktivt både mot bedrifter og brukere.
  3. Sørge for å sette opp kurstilbud i HMS som kan samkjøres mellom bedriftene.
  4. Benytte de samarbeidsselskapene som kommunen er medeier i til å bli enda bedre.
  5. Informere og inspirere til bedriftsidrett.