Mål 15: Arbeidsintegrering

Rakkestad skal gjenspeile mangfoldet i arbeidsmarkedet, og vi skal åpne for å inkludere våre nye innbyggere, uansett etnisitet. Mange med innvandrerbakgrunn møter stengte dører når de søker jobb, og utsettes for fordommer og diskriminering.

Vi skal jobbe for enda bedre arbeidstrening og samfunnsdeltakelse til innvandrere, slik at de enklere kan få tilgang til arbeidsmarkedet og samfunnet vi lever i.

Når innvandrere får innpass i arbeidslivet får kanskje arbeidsgiveren verdifull internasjonal erfaring og kompetanse tilbake. Dette er noe både arbeidsgivere, deltakere og samfunnet som helhet tjener på.

TILTAK

  1. Innvandrere skal få arbeidserfaring og muligheten til å vise hva de kan.
  2. Gjennom arbeidet med integrering gis bedriftene mulighet til å få motiverte og kvalifiserte ansatte.
  3. Gi god informasjon til bedriftene om arbeidsintegrering.
  4. Få flest mulig ut i arbeidstrening, språktrening, og til slutt arbeid og felleskap.
  5. Opprette et prosjekt, med blant annet NAV som samarbeidspartner, der vi kartlegger behov og muligheter.
  6. Legge til rette for relevant arbeidspraksis.
  7. Tema på næringsfrokost: bevisstgjøring og synliggjøring av verdier og gevinster for lokalsamfunnet.
  8. Løfte aktuelle problemstillinger inn i Integreringsrådet i Rakkestad.