Mål 18: Å inspirere til utvikling

Rakkestad kommune skal være innovativ og ta ansvar for å få opp verdiskapingskurven.

 

TILTAK

En gang pr år skal vi gi en oppmerksomhet til en bedrift eller person som har utmerket i en eller flere av punktene under. En eller flere av prisene kan gis. Dette er for å sette lys på de gode initiativene, de nye ideene og det å våge å tenke annerledes.

 

Miljøprisen.

Formålet med prisen er å honorere en ekstra innsats for å fremme miljøet i Rakkestad. Det kan være tiltak for å gjøre bygda og sentrum hyggeligere, penere, renere og mer attraktiv. Det kan også innebære miljøvennlig energibruk i Rakkestad.
Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen kan deles ut til privatboliger, forretningsgårder, gårdsanlegg, offentlige bygninger eller andre bygninger som bidrar til forskjønning og utvikling i Rakkestad.
Utviklingsprisen

Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling eller positivitet i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping.