MÅL 18: Utvikle god bygdeturisme

Det er et mål at vi skal synliggjøre de tilbud som finnes i dag av turmuligheter, opplevelser og overnatting i kommunen. Det er også en målsetting om at disse utvikles og settes i et system. Det er et mål å forsøke å få til samarbeid mellom ulike aktører for å vise frem hele kommunen, og bygge næring innenfor feltet.

 

Foto: Anja Guerrera

Tiltak

  1. Opprette portaler som digitale turistkontor der natur, turmuligheter, opplevelser, overnatting og matopplevelser fremkommer.
  2. Opprette QR koding til disse portalene/hjemmesidene slik at gjennomreisende raskt kan få en oversikt over tilbud og muligheter.
  3. Skape samarbeidsplasser der ulike aktører (for eksempel fra kunst, håndverk, gård og småbruk, matprodukter, naturbaserte aktiviteter og event, overnatting etc. kommer sammen.