Mål 2: Kompetanse til kommunen

Tiltak:

  • Årlig lærling/bedrifts speed-date, og konferanse om lærlingeordningen.
  • Ta inn lærlinger i både offentlig og private næringer.
  • Samarbeide med skolen om et opplegg der målet er at elever som går ut av tiende skal kjenne godt til Rakkestad sitt næringsliv og mulighetene for jobb.
  • Legge til rette for møteplass/grupper av voksne studenter/unge studenter der de kan drøfte fag, treffe næringslivet og være tett på erfaring og kunnskap.
  • Samarbeide med skolen om et opplegg der elevene som går ut av tiende skal kjenne godt til kommunens krav, behov og støttefunksjoner i næringslivet, blant annet for de som ønsker å starte opp et eget firma etter utdanning.
  • Sørge for god markedsføring av de tilbud som finnes i Rakkestad; allsidig handel og næringsliv, gode og nok barnehager, gode skoler, og gode boforhold.
  • Jobbe aktivt med å bedre kollektivtilbudet inn og ut av bygda. I byer og tettsteder legges det mer og mer opp til smarte og miljøvennlige løsninger.