Mål 3 Kunnskap om virkemidler og teknologi

Skaffe kunnskap om virkemidler og øke kompetanse om moderne teknologi

Vi vil få et arbeidsliv i fundamental endring. Teknologi-revolusjonen kobler roboter, intelligente IKT-systemer, fysiske omgivelser og mennesker sammen på helt nye måter. Dette gir også muligheter for verdiskaping.

Den økte innvandringen og den kommende eldrebølgen vil øve press på arbeidsmarked og velferdsordninger.

De globale (og lokale) utfordringene, vil i stor grad finne løsninger i næringslivet. Det er næringslivet som må skape produktene og arbeidsplassene vi trenger fremover. Gjennom samarbeid med nytenkende og innovative bedrifter, sammen med representanter fra virkemiddelapparat og forskningsinstanser, skal vi øke egen kunnskap og inspirasjon om omstilling og utvikling

Tiltak

  1. Årlig samling for kommuneansatte og næringsliv med inviterte gjester som kan oppdatere oss på nyheter og ordninger i virkemiddelapparatet.
  2. For bedre samhandling og dialog mellom politikere og næringsliv, kan ordfører eller andre representanter fra kommunen når det er ønskelig være med på bedriftsbesøk sammen næringsrådet.

 

  1. Gjennom næringsrådet hente inn kompetanse og sette opp læringsarenaer for å bidra til å holde næringslivet oppdatert i den rivende utviklingen.
  2. Utvikle et «Næringslivets Hus» der bedrifter kan møtes, ta med kunder, og synliggjøre næringslivet for både besøkende, interesserte nyetablerere, skoler, kunder etc. Kurs og medlemsmøter for næringslivet kan arrangeres, og det kan være et naturlig treffpunkt mellom næringsliv og kommunens administrasjon/politikere for ny kunnskap og utvikling.

 

  1. Redusere avstanden mellom virkemiddelapparatet og bedriftene gjennom å arbeide for at søknadsprosedyrer og krav senkes, slik at de bedrifter som ønsker hjelp omstilling og utvikling lettere kan få støtte.

 

  1. Næringsrådet skal arbeide med en bransjeinndeling / ressursgrupper, slik at informasjon, relevante kurs og rådgivning kan spisses. Nettverksgruppene skal også bidra til å bygge relasjoner mellom medlemmene, øke kompetansen og innovasjonsevnen.