Mål 4: Stimulere til økt entreprenørskap

Målet er å øke antall bedriftsetableringer, samt bidra til at det etableres flere levedyktige bedrifter i Østfold. En stor del av arbeidet med næringsutvikling handler om å hjelpe gründere i gang med sin forretningsidé.

 

Tiltak

 

  1. Etablererservice Østfold gir kurs og rådgiving til de som starter egen virksomhet i Østfold.
  2. Mulighet for kurs og gratis rådgivning knyttet til etablering av egen virksomhet.
  3. Hjelp for å gjøre overgangen fra idé til realisering så enkel og kort som mulig.