Mål 6: Styrke handelen i Rakkestad.

Vi skal jobbe for å finne vår identitet, og vi skal fremheve de positive og de sterke sidene, og jobbe med de sider som må forbedres.

Rakkestad er en typisk landsby/bygdesenter med kvaliteter som er annerledes enn i byene. Et godt og trygt miljø, mindre skoler, nok barnehager, trygge veier, et hyggelig handelssentrum med gode utvalg. Dette er kvaliteter og særpreg vi skal jobbe for å synliggjøre, snarere enn å påpeke hva vi mangler i forhold til de store byene.

 

TILTAK

 1. Kartlegge og avklare innbyggeres og besøkendes behov ved spørreundersøkelser, markedsundersøkelser etc., slik at vi jobber i riktig retning. Hvorfor drar noen ut av bygda for å handle, hva kan vi gjøre for å kunder hit?
 2. Inspirere både handelsdrivende og kunder til å fram snakke bygdas sterke sider og sentrum. Utvikle en kultur der vi er stolte av det vi har.
 3. Fortsatt gratis parkering.
 4. Holde et rent og ryddig sentrum og ære det arbeid som legges ned i forskjønning.
 5. Årlig pris til den bedriften/butikken eller personen som utmerker seg i arbeidet for et hyggelig sentrumsmiljø, eller markedsføring og fremheving av Rakkestad/Degernes
 6. Skape aktiviteter i sentrum og hagene, for eksempel kunstnerpark i Oscars Hage, matboder og torghandel, markeder og temadager.
 7. Finne nye muligheter i det voksende lokale matmarkedet som fremhever Rakkestad som en landbrukskommune kjent for sin gode matproduksjon
 8. Inspirere og gi kunnskap om handelsutvikling.
 9. Sammen med samarbeidspartnere som Svinesunds komiteen (som Rakkestad er medlem av), kan vi jobbe med bygdeutvikling.
 10. Medlemskap i Norsk Sentrumsutvikling
 11. Være åpne for forslag og innspill fra utviklere og entreprenører.