Mål 7: Bedre markedsføring

Sammen skal vi markedsføre Rakkestad sentrum som en attraktiv landsby som fremhever kvalitetene i en landbrukskommune

Markedsførerens hverdag har uten tvil blitt mer kompleks. Å vite hvordan man skal benytte seg av moderne teknologi, internett, netthandel etc., er vanskelig. Å måle effekten av markedsføringen er også vanskelig. Resultatet er ofte at det settes feil mål, noe som kan medføre at bedriftene arbeider med å forbedre feil tall.

 

Tiltak

  1. Gjennom å hente inn kompetanse og sette opp læringsarenaer for dette skal vi bli bedre!
  2. Framsnakk handelen og butikkene
  3. Tør å prøve ut nye ideer
  4. Samarbeid med hverandre om gode event
  5. Fortsatt gi gode innspill og tips til vår lokalavis. Den er viktig for stedsutvikling, markedsføring, debatt og kommunikasjon.
  6. Signalprosjektet: videreføre arbeidet som bidrar til forskjønning og sosiale møteplasser