Mål 8: Full internett og mobildekning.

Det må være et mål å få full dekning i Rakkestad, også utenfor sentrum.

Det er en klar sammenheng mellom internett/mobildekning og bedriftsutvikling, nyskaping, attraktivitet/tilflytting, men også fraflytting.

I sentrumsnære områder fungerer teknologien med fiber tilfredsstillende for mange. I denne næringsplanen snakkes det også selvsagt om næringsutvikling i landbruket. Mange driver allerede i dag næring fra gården. Her er imidlertid nett og mobildekningen ikke alltid tilfredsstillende. Det finnes i hovedsak to gode alternativer: Internett via radiobølger og via satellitt. Begge disse tilknytningsmåtene er trådløse og sender derfor signaler gjennom luften.

 

Tiltak

 

  1. En arbeidsgruppe bør kartlegge ny teknologi og innhente løsningsforslag  som gir bygda en moderne og stabil internett.
  2. Fortsatt legge press på de instanser og de myndigheter som har ansvaret for at vi har en dekningsgrad som er et moderne samfunn verdig, også i grisgrendte strøk.
  3. Lær av andre: Flere kommuner har dannet eget radiobølgenett for å øke beboernes tilgang til Internett. (Eks: I Ulvik i Hardanger har privatpersoner og bedrifter dannet spleiselag og gått for å bringe Internett til innbyggerne, som nå betaler mellom 280 og 480 kroner måneden for 1-3 Mbps forbindelse rett inn i stua.)