Mål 9: Rask behandlingstid i byggesaker

Kommunen ønsker å fremstå som en attraktiv oppdragsgiver til bygg og anleggsbransjen. Forutsigbarhet, gode rutiner og kunnskap om hverandre, gir en effektiv saksbehandling, rettferdig utvelgelse og sikre anbudsrutiner.

Tiltak

 

  1. Kommunen må Informere og ha dialog og kunnskap rundt hva som skal til for at behandlingstid på byggesøknader er minimal.
  2. Kommunen må formidle kunnskap og tilgjengelig informasjon om hvilke kriterier som gjelder for tre ukers behandlingstid for byggesøknader
  3. Det må være tydelighet på hvilke krav kommunen setter til aktørene som brukes. (HMS, erfaring, godkjent lærling bedrift, økonomi osv.)
  4. Det skal holdes årlige dialogmøter mellom bransjen og kommunens tekniske etat/saksbehandlere.