TILTAK MÅL: MILJØ

KLAGE TIL JERNBANEVERKET

Rakkestad Næringsråd
Storgata 3
1890 RAKKESTAD

www.rakkestadnæringsråd.no

 Til Jernbaneverket
Kundesenteret kundesenter@jbv.no                                                             Rakkestad 20.10.2016

(cc: Rakkestad Kommune v E.Jordet)

Henvendelsen gjelder: Området ved jernbaneovergangen i Rakkestad sentrum.


Rakkestad Næringspark Sentrum.

 

Anmodning om opprydning.

Vi ønsker med dette å gjøre oppmerksom på at området ved bommene i Rakkestad Sentrum bærer sterkt preg av forfall, forsøpling og ustelt vegetasjon. Dette er svært uheldig da området ligger akkurat i innkjøringen til både til sentrum, og til Rakkestad Næringspark Sentrum.

Vi ønsker at vår bygd, innkjøringen til sentrum, handelsgate og industriområder skal fremstå som pent og velstelt. Det er viktig for Rakkestads attraktivitet og trivsel.

Vi ber om en avklaring og en plan for opprydning av dette området som så vidt oss bekjent er Jernbaneverkets eiendom.

Se vedlagte bilder.

Ta gjerne kontakt med undertegnede ved spørsmål. Jeg imøteser Deres svar.

Med vennlig hilsen

Anja Guerrera
Daglig leder

Rakkestad Næringsråd

Tlf: 90162516

 

RAKKESTAD NÆRINGSRÅD har siden oppstarten i 2012 jobbet for å skape et sterkt nettverk blant bedriftene og samtidig fungere som et talerør mellom næringslivet og kommunen. Vi jobber også for å styrke samhandling og samarbeid på tvers av kommunegrenser. Vi jobber for saker som skal gagne vekst og utvikling av våre handels og industriområder. Næringsrådet har i dag 125 medlemmer.