Tiltak til mål 1: oppdatert, nyskapende, moderne..

TILTAK til  mål 1: Å være en oppdatert, nyskapende, moderne og fremtidsrettet kommune.

1)

15 November
Felles næringstreff i samarbeid med Viken – et nettverk for olje og offshore industrien.Invitasjon: Rakkestad Næringsråd i samarbeid med Viken – Næringsutviklingstreff den 15 november – på Rudskogen Motorsportsenter

Samarbeid med andre som også jobber med næringsutvikling:

file:///C:/Users/Anja/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/15A8ZIG0/Invitasjon%20Rudskogen.pdf