Tiltak til mål 1: oppdatert, nyskapende, moderne..

TILTAK til  mål 1: Å være en oppdatert, nyskapende, moderne og fremtidsrettet kommune.

ARRANGERT FELLES NÆRINGSTREFF NETTVERKSMØTE OM INNOVASJON I PRAKSIS

Felles næringstreff i samarbeid med Viken – et nettverk for olje og offshore industrien.Invitasjon: Rakkestad Næringsråd i samarbeid med Viken – Næringsutviklingstreff den 15 november – på Rudskogen Motorsportsenter

FLYPLASSUTVIKLING

Rakkestad Flyplass fra oven. Foto: Rakkestad Næringsråd
Rakkestad Flyplass fra oven.

FLYPLASS / UTVIKLING
I 2018 har vi arbeidet sammen med flyplassen, næringsdrivende og Rakkestad Kommune med å utarbeide en plan for presentasjon av vår småflyplass.

SE BROSJYREN

I mai var vi i samferdselsdepartementet for å informere og sikre at Rakkestad ikke ble uteglemt når planlegging og utredningsrabeidet for strategiene for utvikling av småflyvirksomheten i Norge skulle påbegynnes.

STATUS
Følgende alternativer er vurdert:
Etablering av ny flyplass på Krokstad i Sørum
Konsentrert innsats på Eggemoen i Hønefoss
Spredt innsats på Jarlsberg, Rakkestad og Rygge (JRR)

Overordnet har de blitt rangert som vist i tabellen under:

Rangeringen er i alle vesentlighet basert på disse faktorene:

Til grunn for vurderingene av JRR-alternativet ligger blant annet følgende:

Med tanke den permanente uforutsigbarheten og begrensningene på Rygge kunne man i prinsippet også tenke seg et alternativ der det kun satses på Jarlsberg og Rakkestad. Vi vurderer imidlertid at Rygge, med en betydelig mer attraktiv beliggenhet i forhold til Oslo, ikke kan utelukkes fra en spredt løsning. Rakkestad har imidlertid en viktig funksjon som en forsikring mot uforutsigbarheten på Rygge.

• JRR-alternativet er ventet å ha en permanent usikkerhet grunnet Forsvarets aktivitet på Rygge. Det er også forholdsvis lang reisetid til Jarlsberg og Rakkestad. Alternativet er derfor ventet å gi noe lavere aktivitet og lavere brukernytte enn de to konsentrasjonsløsningene.

Samfunnsnytten av Rakkestad Flyplass er uvurderlig for både rekreasjon, utdanning, næringsliv, sosial omgang, friluftsliv og sport. Rakkestad Flyplass er i dag tilhold for flere flyklubber, for selskapet Blom Aviation,  for flyskole , turbinmodellflygning, reparasjoner og service, samt  et moderne fagmiljø for droneteknologi.

 

 

Påmeldinger
No Registration form is selected.
(Click on the star on form card to select)
Please login to view this page.
Please login to view this page.
Please login to view this page.