TILTAK til mål 11: Utvikle Rakkestad Næringspark Rudskogen.

TILTAK: Utvikle Rakkestad Næringspark Rudskogen.

Aktiviteter; Nye skilt

TILTAK 1. UTFØRT:

April 2017.

Nye og fine skilt er satt opp i innkjøringen til Rudskogen. Skiltet er bekostet av firmaene som ligger på Rudskogen, og grunn/gravarbeider er bekostet av Rakkestad Kommune.