Tiltak til mål 15: Arbeidsintegrering

Tiltak: Arbeidsintegrering

Rakkestad Næringsråd sitter i Integreringsrådet

1) Næringsrådet på kurs 1 desember 2016

Mange kommuner har nå bosatt flyktninger, og ulike etater, næringsliv og organisasjoner er involvert i lokalsamfunnets integreringsarbeid. Samhandling, systematikk og langsiktighet er viktige faktorer for å utvikle en god integreringsprosess.

Målgruppen for seminaret er aktører innen offentlige etater; barnehager, skoler, flyktningkonsulenter, NAV, barnevern, helse, samt næringsliv, lag og organisasjoner, politikere m.fl.

  • Seminaret setter fokus på:
  • innføring i sentrale arbeidsmåter som vektlegges i VI-modellen
  • samordne ressurser og tilbud for å styrke den lokale inkluderingskompetansen
  • utvikle et helhetlig, systematisk og langsiktig planarbeid for integreringsarbeidet
  • opplæring i bruk av INCLUDE – et kvalitetsutviklingsverktøy for prosjektstyring