TILTAK til mål 9: Byggesak.. B&A

TILTAK: Rask behandlingstid i byggesaker

1)

15 september 2015: Bransjemøte/dialogmøte mellom Kommunen og Bygg og anleggsbransjen