TILTAK Mål 3 (pkt 5): Virkemiddelapparat

WorkShop for forskning, innovasjon og utvikling

INSPIRIA SCIENCE CENTER

I næringsplanens målsetning er et av mål/tiltak å skape større nærhet og samspill mellom virkemiddelapparat og bedrifter.

Punkt 5. Redusere avstanden mellom virkemiddelapparatet og bedriftene gjennom å arbeide for at søknadsprosedyrer og krav senkes, slik at de bedrifter som ønsker hjelp omstilling
og utvikling lettere kan få støtte.

Østfold Fylkeskommune, Østfoldforskning, en rekke bedrifter og næringslivsorganisasjoner var i dag samlet til workshop der hensikten var å beskrive de viktigste utfordringene, og de største fortrinnene, vi har i vårt fylke. Dette arbeidet skal igjen være med på  å danne en FOUI (Forskning, utvikling og innovasjon) plan som skal ut på høring i vinter.

For å sikre at tid og ressurser i dette arbeidet nyttes effektivt, har fylkeskommunen tatt initiativ til å jobbe sammen med næringslivet for å avdekke  de viktigste utfordringene – og mulighetene i nærings- og bedriftsutviklingsarbeidet.

Det var helt tydelige tankere fra næringslivet om hvordan knytte bånd og øke tilgjengeligheten mellom bedrifter og virkemiddelapparatet.

Dagen i dag var bare den første samlingen, og vi vet at dette arbeidet kommer til å fortsette med full styrke til vi har funnet en riktig og god måte å jobbe på.

 

FØLG MED:

Rakkestad Næringsråd skal fortsette å være med på dette arbeidet (som for øvrig  er en av delstrategiene til Næringsriket Østfold).

Vi synes det er flott at næringslivet selv kan være med på å jobbe med de direkte tiltakene og strategiene som skal til for å skape arbeidsplassvekst.

Her kommer det derfor oppdateringer etter hvert som arbeidet med dette samarbeidsprosjektet skrider frem.

 

Flere bedrifter slapp til med tydelige tanker om behov og metode for utvikling

 

Sigurd Slåttland& co med tanker rundt innovasjon.
Steina Normann fra Østfold Fylkeskommune har tatt initiativ til å involvere næringslivet i videre planarbeid for FoUI (forskning, utvikling og innovasjon).