Anleggsgartnernæring i Østfold sammen om læreplass-garantien

 Gjester RNR

Mange av våre unge får sin yrkesutdannelse rundt omkring i Østfold og de er avhengige av å få en læreplass etter endt skolegang. Det har blant annet Anleggsgartnernæringen tatt ansvar for. I dag møttes de i Rakkestad.

Et av tiltakene for å få flest mulig ut i læreplass er at Myndighetene og partene i arbeidslivet har forpliktet seg til å jobbe sammen for å skaffe flere læreplasser.

14.mars 2016 signerte regjeringen og partene i arbeidslivet en ny samfunnskontrakt. Målet er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass. Partene i den nye samfunnskontrakten forplikter seg til å møtes årlig for å diskutere status og videre tiltak. I tillegg skal det etableres en nasjonal ressursgruppe. Et annet viktig grep er mer lokal innsats i arbeidet med å skaffe læreplasser.

Kilde: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/samfunnskontrakt-for-flere-lareplasser/

LOKAL OPPFØLGING AV ANLEGGSGARTNER BRANSJEN

Rakkestad 5.2.2020.

Rakkestad var i dag vertskap for en spennende samling av aktører/bedrifter som står bak læreplass-garantien i Anleggsgartner faget på Kalnes videregående skole.
Rekruttering, markedsføring, faglig innhold og kvalitet var noe av det som var på dagsorden.

Det er i alt åtte firmaer som sammen med Kalnes Videregående skole skal skrive Samfunnskontrakten og garanterer læreplass til de som kvalifiserer til det. (Lite fravær etc)

Dette er kanskje noe som flere bransjer kan gjøre. Vi ønsker de lykke til videre med viktig rekrutteringsarbeid i Den Grønne Byggebransjen.

Samfunnskontrakt Anleggsgartner faget 

 • Kalnes Videregående skole
 • Park og Anlegg AS
 • Grimsrud AS
 • Råde Landskap AS
 • Lindhaugen AS
 • RS Anleggsgartnerservice AS
 • Tore Rafoss AS
 • Maskin og Utemiljø AS
 • Erik Kolsrud AS

  Læreplass garantien ble underskrevet i 2019.
  -Vi har mer enn nok læreplasser, vi jobber for å få flere søkere og lærlinger til vårt fag. Og dette møtet var for å utvikle dette arbeidet og synligheten videre, sier Tore D Carlsen i Maskin og Utemiljø AS.

Next Post

Best av 40 kontorer i Norge - JOBZONE ØSTFOLD

tor feb 6 , 2020
Jobzone Østfold har vært nominert fem av seks ganger til […]