Åpning av nytt kjølelager på Nortura Rakkestad Eggpakkeri

Hjørnestensbedriften Nortura Rakkestad åpnet i dag det nye lageret i Industriveien 3 i Rakkestad. Med 1 million egg inn om dagen, og 16 tonn egg egg i året, forstår en det at dette var kjærkomment.
Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd 22 september 2017

Daglig leder Roger Dramstad var glad for å kunne åpne de nye lokalene. Nortura har i dag 22 årsverk og må gå like knirkefritt som en klokke. Med 1 million egg som skal inn eller ut av lageret hver dag, og med 110 produsenter i 11 fylker i Sør-Norge som skal ha eggene sine ut til kundene kreves det en logistikk og plass nok.

RSH Eiendom kunne i dag den 22 september overlevere til utleier et helt nytt og moderne kjølelager, med tilhørende rom for trucker, lading og andre oppgaver. Det er utleier Ole Anders Holmsen som i dag kan overlevere nybygget, på avtalt dato. Det siste kjøleaggregatet kom fra utlandet denne uka, og asfalten på utsiden ble lagt ferdig i går.

Honnør til arbeiderne

Arbeidere og representanter fra firmaene som har vært med å bygge var invitert til åpningen, alle stolte og glade over ferdigstilt bygg. Metacon har stått for stålkonstruksjonene, og flere andre Rakkestadfirma har vært med på byggingen, Rakkestad Tre og Betong har utført betongarbeidene, BT Røsrsystem for montering av kjølesystementet levert fra et Mossefirma. Caverion har hatt det elektriske og Messa har stått for taktekking og isolering.

Flere Rakkestadfirma har levert varer og tjenester til bygget.
Arild Husefjell – innkjøpssjef i Nortura kan nå glede seg sammen med Ole A Holmsen i RSH Eiendom over fortsatt mange år som leietakere. (Alle foto: Rakkestad Næringsråd/Anja)
Ordfører Ellen Solbrække var selvsagt også på åpningen. Hun er glad for at bedrifter utvikler seg og vokser i Rakkestad. Her i samtale med Norturas representant Arild Husefjell.
Roger Dramstad, fabrikksjef og Jon Ådalen, kommunalsjef i samtale om nybygg og utvikling.

–Vi har hatt en flott vekst, sier fabrikksjef Roger Dramstad i Nortura Eggpakkeri Rakkestad som er kåret til Nordens mest effektive eggpakkeri.

Her står vii kaldlageret og ser inn på den neste avdelingen av bygget. I dag ble det brukt til en åpnningsfest, og arbeidere, kommunerepresentanter ved ordfører og kommunalsjef, ansatte og Norturarepresentant var tilstede.

Effektiv bygging

Arbeidene på det nye bygget startet i begynnelsen av april og står altså nå ferdig 22 september.

– Jeg er veldig stolt av at vi har satt opp et så fint bygg på så kort tid, sier Ole Anders Holmsen i RSH Eiendom.

– Det er takket være de gode firmaene og håndtverkerne vi har hatt med oss, sier han til næringsrådet.

FAKTA: NORTURA EGGPAKKERI RAKKESTAD

 AnjaHelene Guerrera

Nortura har 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker rundt om i landet. På enkelte av produksjonsstedene har vi spesialisert oss på én type kjøtt, på andre tar vi hånd om flere.

Slakting, skjæring, videreforedling og pakking for distribusjon er kjernen i det som skjer. I tillegg gjør vi pakking av egg og videreforedling av egg til eggprodukter. Hvor mye av alt dette som skjer på ett og samme produksjonsanlegg varierer. I de senere årene har vi samlet like prosesser på samme anlegg, slik at driften blir mer lønnsom.
Felles for produksjonsstedene er gode rutiner for å sikre dyrevelferd, mattrygghet og optimale arbeidsforhold for de ansatte. Og sist, men ikke minst, fagfolk som er stolte av håndverket sitt.

RAKKESTAD EGGPAKKERI HJEMMESIDER

Next Post

Nyttig skole- og næringsliv samarbeide i Rakkestad.

man okt 16 , 2017
Flott innovasjonscamp med ungdomsskoleelevene Som et ledd i samarbeidet mellom […]