Årsmøte i Rakkestad Næringsråd 13 mars 2018

Varsel om årsmøte

Dato: 13 mars 2018 – 

STED; Fru Blom

Tid: 19:00

Adresse: Storgata, Rakkestad

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle RNR årsmelding 2017 – presentasjon av årsplan/årshjul 2018
  5. Behandle RNR regnskap i revidert stand – 2017
  6. Behandle innkomne forslag og saker (ingen pr fristens utløp)
  7. Vedta RNR budsjett – 2018
  8. Valg

 

 

 

For Styret

Rakkestad Næringsråd

 

 

Anja Aa Guerrera
Daglig Leder

 

14 februar 2018