Referat fra årsmøtet 13 mars 2018

 Referat fra årsmøte

 

Dato: 13 mars 2018

Sted: Fru Blom, Rakkestad

Tid: 19.00

Meldt frafall; Knut Lyngstad, Stian Emberland, Christine Høie og Ole Torp. De øvrige styremedlemmene var tilstede sammen med ca. 8 medlemsbedrifter representert

SAKSLISTE

 1. De stemmeberettigede ble godkjent
 2. Innkallingen, sakliste og forretningsorden ble godkjent
 3. Anja Guerrera ble valgt til møteleder, sekretær.

Stine Marie Bjørnstad og Nils Skaarer ble valgt til å underskrive protokollen.

 1. RNR årsmelding 2017 – og presentasjon av årshjul 2018 ble gjennomgått av daglig leder
 2. RNR regnskap i revidert stand – 2017 ble gjennomgått. Godkjent, ingen spørsmål/kommentarer
 3. Det var ingen innkommende saker
 4. RNR budsjett – 2018. Vedtatt

 

 1. Valg. Valgkomiteen besto av Tommy Kirkeng og Fredrik Haaby. Det var ingen som ønsket å gå ut av styret og det sittende styret er gjenvalgt; For Rakkestad og Degernes Bondelag går Hans Oskar Gudim som ny representant. For Rakkestad Handelsstand går Steinar Finnestad inn som representant, en plass som deles med Christine Høie. Knut D Lyngstad, Marius Finpå og Maria Hereid Kristiansen var ikke på valg. Styret i Rakkestad Næringsråd består således i 2018 av:
 2. Odd Arvid Bjørnstad
 3. Stine Marie Bjørnstad
 4. Stian Emberland
 5. Richard Aaserud
 6. Ole E Torp
 7. Karianne Hauge
 8. Marie Rognerud Fried
 9. Christine Høie (Steinar Finnestad, Rakkestad Handelsstand.
 10. Knut D Lyngstad
 11. Marius Finpå
 12. Maria Hereid Kristiansen

 

Protokollen underskrives

 

_______________                      _______________

Stine M Bjørnstad                   Nils Skaarer

Brønnøysundregistrene oppdateres med Steinar Finnestad og Hans Oskar Gudim.

 

RAKKESTAD, tirsdag 20. mars 2018
referent
Anja Guerrera

Daglig leder, Rakkestad Næringsråd