Av næringslivet, for næringslivet . Arbeidet med næringsplanen i Rakkestad er i gang

I dag hadde vi dag nummer to i det innledende arbeidet i prosessen med næringsplanarbeidet for Rakkestad Kommune. Allerede er det mange som har involvert og engasjert seg. Tusen takk til dere.

Dette er bare begynnelsen.

Rakkestad skal blomstre
Rakkestad skal blomstre

Å lage en næringsplan som skal gagne, styrke næringslivet krever innsats, tro, mot og engasjement. Og det har vi i Rakkestad!

Å skape vekst i Rakkestad, stabilitet og ny utvikling krever nærhet til næringslivet, samarbeid, kommunikasjon mellom næringsliv og det politiske/administrasjon og fagfolk, samt åpenhet. Det vil vi i næringsrådet bidra til å skape.

Å skape Rakkestad til et naturlig handelssentrum og sterkt næringssentrum i Østfold krever at vi løfter blikket og slår oss på brystet (beskjedent men med stolthet). Det er ingen grunn til Rakkestad ikke kan utvikle seg til et sterkt område i vår region. Vi må våge å ha visjoner.

Du kan følge utviklingen i næringsplanarbeidet her. Vil du vite mer, eller vil DU delta så ikke nøl med å kontakte oss.

 

Hilsen Anja Guerrera

Daglig Leder Rakkestad Næringsråd

Next Post

Mjørud permitterer 22

ons feb 4 , 2015
I forbindelse med lave oljepriser og liten aktivitet i offshoremarkedet […]