Best av 40 kontorer i Norge – JOBZONE ØSTFOLD

Jobzone Østfold best i klassen av 40 kontorer i Norge. Per Kristian Johansen, Eldin Franco og Tore Wiklund mottar her prisen i Lillehammer. Februar 2020.

Jobzone Østfold har vært nominert fem av seks ganger til «Årets kontor» i den landsdekkende Jobzone-kjeden. I år vant de endelig den gjeveste prisen.

-Vårt varemerke er nok antageligvis vårt gode humør, sider daglig leder Per Kristian Johansen, daglig leder i Jobzone Østfold.

– Og humøret ble ikke verre da vi vant. Kåringen foregikk på en stor kjedesamling på Lillehammer, og denne gang hadde vi virkelig grunn til å feire. Jobzone har over 40 kontorer over hele landet, og det ligger mye prestisje i denne kåringen.

Jobzone Østfold har kontorer i Askim som dekker indre Østfold og Rakkestad og i Fredrikstad, og Per Kristian har to gode kollegaer i Eldin Franco og Tore Wiklund.

– Når vi stadig blir nominert, betyr det at vi har fokus på det som teller mest i bemanningsbransjen, at vi er tett på kunder og medarbeidere, fokuserer på kvalitet – og behandler folk skikkelig, sier daglig leder Per Kristian Johansen i Jobzone Østfold.

-Vårt varemerke er nok antageligvis vårt gode humør, sider daglig leder Per Kristian Johansen, daglig leder i Jobzone Østfold.

JOBZONE ble startet av Rakkestadgutten Tom Rune Graarud.

Jobzone-konsernet

Jobzone-konsernet består av morselskapet Jobzone AS og datterselskapene Jobzone Norge AS, Jobzone Sverige AB, HR-huset AS, Podium AS, Insider Facility Services AS og Nordic care AS. De enkelte selskapene er spesialiserte innenfor hvert sitt felt, noe som gjør at konsernet samlet sett har bred kompetanse på alle aspekter innen personal, rekruttering, omstilling og service.

Selskapene

Jobzone Norge AS er Norges tredje største bemanningsselskap og driver virksomhet innen utleie og rekruttering i Norge. Jobzone har rundt 40 lokalkontorer spredt over hele landet. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Jobzone Sverige AB er et bemanningsselskap som driver virksomhet innen utleie og rekruttering i Sverige med hovedkontor i Stockholm.

HR Huset AS er en ledende aktør innen forvaltning av organisasjoners menneskelige ressurser. HR-huset fokuserer spesielt på omstilling og karriereutvikling, strategiske og operative HR-prosesser, samt leder- og medarbeiderutvikling.

Podium AS er leverandør av kurs til NAV med fokus på individuell oppfølging og karriereplanlegging. Podium er i dag lokalisert på over 35 kurssteder med ca. 150 konsulenter. Hver dag er ca. 1000 personer i omstilling ved hjelp av Podium.

Insider Facility Services AS er leverandør av tjenester innen miljø, renhold og kantine. Insider Facility Services har et sterkt kundeorientert fokus og høy kvalitetssikring. Insider er i dag lokalisert på 15 steder i Norge og har over 200 erfarne bransjemedarbeidere.

Nordic Care AS (tidligere BackUp Helse) er en nasjonal og toneangivende tjenesteleverandør innen Helse- og Omsorgssektoren, med hovedkontor i Oslo. Nordic Care er spesialister på formidling av personalressurser til både primær- og spesialisthelsetjenesten, hvorpå selskapet har rammeavtaler med over 100 kommuner og helseforetak i hele Norge. Utover generelle rekrutterings- og bemanningstjenester, har selskapet også et tydelig tjenestetilbud med oppdrag innen såkalte «vedtaksbaserte» tjenester (1:1/2:1- oppdrag i hjemmet eller på institusjon), samt hjemmehjelp og BPA.

Next Post

Østre linje kan åpne flere muligheter 

tor feb 6 , 2020
Det er mange av oss som de siste årene har […]
Jernbanelinja vår ved gml. teglverket - drømmen er at vi kan få bruke den igjen Foto: Helge Oliversen