Budsjett 2014 – Handlings og økonomiplan 2014-2017

Rakkestad Kommune vedtok før jul en økonomi og handlingsplan som skal vare frem til 2017.

– Både Rakkestad kommune og kommunesektoren som en helhet er i en krevende økonomisk situasjon – fordi pensjonsutgiftene øker sterkt og det er større utfordringer på barnehage-, skole-, familie- og det regulære helse- og omsorgsområdet. Når regnskapene gjøres opp om tre – fire måneder, ser rådmannen ikke bort fra at mange kommuner må bokføre betydelige underskudd. Dette kan bli tilfelle også i Rakkestad kommune.

– Rådmannen setter i verk en rekke tiltak for å finansiere kommunens utgifter i 2014 og 2014 – 2017 og du finner hele planen/ budsjettet her

 

 

Next Post

Årsmeldingen 2014

man jan 12 , 2015
Rakkestad Næringsråd har hatt et aktivt år i 2014. Både […]