Kategoriarkiv: DET SKJER

BIO CONTROL TIL RUDSKOGEN NÆRINGSPARK

 Gjester RNR

 

Rudskogen Næringspark har en sentral beliggenhet lokalisert midt i Østfold med kort vei til samtlige byer i Østfold, nærhet til både E6 og E18 og kun 8 mils avstand fra Oslo.

«Vi gleder oss til å videreutvikle BioControl med nye fasiliteter på Rudskogen Næringspark», sier daglig leder Signe Marie Jahren.

Hun har etter flere år med solid utdannelse i utlandet kommet hjem og overtatt som andre generasjons daglige leder i det innovative selskapet.

BioControl skaper teknologi for biologi med et fokus på høy-teknologiske produkter for husdyrbruket. «Våre produkter gir kunden kontroll, er arbeidsbesparende, kostnadssparende, og gir bonden redskaper som hjelper til å overleve i en matindustri som stadig stiller høyere krav. Det er vårt gode samarbeid med bønder som hjelper oss til å skape den riktige teknologien. Med den nye eiendommen kan vi gi våre ansatte et inspirerende og trygt arbeidsmiljø hvor de kan videreutvikle seg og være stolte av hva de gjør» forteller hun.
PRESSEMELDING 05.11.2018

Knut Stubberud og Sigurd Slåttland er glade for å få BioControl med på laget sammen med de andre virksomhetene på næringsparken. «BioControl passer godt inn med de teknologibedriftene som allerede er etablert på Rudskogen Næringspark. Her er det rom for å skape ytterligere synergier» sier Sigurd Slåttland som er daglig leder for Slåttland Mek Industri og Rudskogen Tomter.

«Det er god interesse for næringsområdet og prisene her er svært konkurransedyktige. Mange er opptatt av å ligge langs E6, men på dette området er man strategisk godt plassert med relativt kort kjøretid både til E6 og E18 og sammen med flere andre svært spennende industrier som man kan lese om på næringsområdets hjemmeside rudskogenpark.no» ser Eivind Westby som har oppdraget med å markedsføre området i regi av Borg Eiendomsmegling.

Slåttland Group med ordretilgang på ½ milliard

Slåttland Group har sikret ordre for over 500 millioner for de neste 2 årene.
– Vi går inn i andre halvår 2018 med stor optimisme for framtida, sier Sigurd Slåttland, CEO i Slåttland AS.

 

«Det er fortsatt viktig i disse «digitale tider» at folk i bransjen snakker med hverandre for å finne de beste løsningene»
Sigurd Slåttland.

Slåttland har i over 30 år, vært leverandør til olje & gass og marinemarkedet og har satset sterkt på høy kompetanse med digitalisering og ny teknologi, har lykkes med denne satsingen som har bidratt til en meget god ordreinngang i 2018 og 2019
Med dette sikrer man stabile arbeidsplasser og stor verdiskapning i Slåttland Group. Ordretilgangen er spredt på både Norge og datterselskap i Vietnam.

 Gjester RNR

Med bakgrunn i et langsiktig arbeide sammen med kunder i disse markedene, har dette resultert i gode samarbeidsrelasjoner og leveringsavtaler, og man har sammen klart å finne effektive
løsninger

Det er fortsatt viktig i disse «digitale tider» at folk i bransjen snakker med hverandre for å finne de beste løsningene, sier CEO, Sigurd A Slåttland.

Det er stor optimisme i norsk industri for tiden, og mulighetene er mange ved å benytte verdifull kompetanse sammen med ny teknologi. Dette gir rom for utvikling generelt samt til nyskaping og innovasjon sammen med viktig drahjelp fra virkemiddelapparatet.

Det er fortsatt mulig å være utstyrsleverandør i Norge, men man må legge om kursen noe i forhold til måter og metoder. Samarbeidsrelasjoner vil bli mer viktig enn noen gang for å være effektiv og konkurransedyktig, sier Sigurd Slåttland.

For mer informasjon kontakt :
Sigurd Slåttland – 90880149

 Gjester RNR

Nyttig skole- og næringsliv samarbeide i Rakkestad.

Skole og næringsliv – sammen om utdanningsvalg og entreprenørskapsfag i skolen. . Fra venstre Tone Glomsrud og elevene Iris, Celine, Sigrid og Andrine, rådgiver Hanne Ingebrigtsen(Rakkestad Ungdomsskole(bak), lærerstudent Fredrik Skjerven, Maria Hereid Kristiansen fra August Norge, Anders Johansen(Leder i Østfold Næringshage, Anja Guerrera i Rakkestad Næringsråd og lærerstudentene Espen Mooberg og Daniel Hoff fra Høyskolen i Østfold.

Flott innovasjonscamp med ungdomsskoleelevene

Som et ledd i samarbeidet mellom Rakkestad Næringsråd og ungdomsskolen i Rakkestad Kommune ble det arrangert Innovasjonscamp i Næringshuset («gamle banken»)

Av Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Ved Rakkestad ungdomsskole får alle elevene drive Elevbedrift. Elevene starter, driver og avvikler sine egne bedrifter med skolens lærere og andre eksterne personer som veiledere.

Næringshuset i Rakkestad er en arena for sambruk mellom blant annet næringsliv, skole og kommune med formålet å være en møteplass for utvikling og nettverksbygging. Det er Næringslivet og medlemsbedriftene i næringsrådet i Rakkestad som sammen med kommunen står bak fremtidstenkning, skole, utdanningsvalg, oppfølging av lærlinger og steds/næringsutvikling.

Den 10 oktober 2017 var nesten 100 elever på niende klassetrinn i Rakkestad tilstede i næringshuset for presentere sin forretningside, og å få tilbakemeldinger fra en jury sammensatt av næringsliv og skole.

Oppgaven elevene hadde fått var: «Lag et produkt eller en tjeneste som skal føre til aktivitet i kommunen». De 23 gruppene fikk til sammen syv minutter til å fremføre sin presentasjon, inkludert påfølgende evaluering fra en komite bestående av representanter fra bedrifter og skole.

Elevene hadde jobbet i en treukers periode med hvert sitt prosjekt som spant fra aktiviteter for eldre, til lek og hygge for barn og familier. Elevene ble vurdert på følgende punkter

 • Selve tjenesten/produktet
 • Ide
 • Fremføring
 • Gjennomførbarhet

Lærerstudentene Fredrik Skjerven, Daniel Hoff og Espen Moberg fra HIØ har igjennom om en tre ukers periode ledet elevene gjennom den forberedende prosessen.

-Vi ble overrasket over hvor bra opplegget ble, og vi er veldig glade for å ha fått være med på et slikt samarbeid mellom skole og næringslivet, sier lærerstudentene fornøyd.

Studentene er utplassert som ledd i utdanningsopplegget ved HIØ, men allerede har det positive møtet resultert i at en av dem er registrert som vikar i Rakkestad.

Studentene mener at dette er en flott måte å jobbe med fag som entreprenørskap, forberedelse til utdanningsvalg og arbeidsliv på.

-Det var kjempegøy å se hvordan elevene presenterte seg, og hvordan de fikk tilbakemeldinger de kunne vokse videre på, sier de.

Wiktoria, Damian, Sivert, Jeanette og Eline fra klasse 9C hadde en strålende ide om hvordan bygdas allerede eksisterende aktiviteter og organisasjoner kunne få bedre rekruttering gjennom et opplegg som skulle synliggjøre tilbudene på en morsom og effektiv måte. Det nye Næringshuset fungerer flott til slike arrangement, og elevene synes det er stas å komme litt ut fra skolens områder.

Strålende omdømme

Skolene i Rakkestad har et meget godt omdømme, noe både skolen selv, og lærerstudentene tror kommer av at Rakkestad Kommune helt klart prioriterer skolen.

– Skolen bevilger midler til både teknologisk utstyr og høyt kompetente lærere, det er nok mye av årsaken, sier Hanne Ingebrigtsen som er rådgiver på ungdomsskolen ved Rakkestad.

– Det er flott at kommune og politikere setter pedagogisk entreprenørskap på timeplanen, mener Tone Helstad Glomsrud, som er entreprenørskapslærer ved ungdomsskolen.

Komiteen fra næringslivet var hentet inn gjennom Rakkestad Næringsråd og besto av Maria Hereid Kristiansen fra August Norge AS, og Anders Johansen som i flere år har vært i Idun Rakkestad, men som nylig har overtatt som leder i Østfold Næringshage, samt Hanne Ingebrigtsen rådgiver fra skolen og Anja Guerrera, leder i næringsrådet.

Representantene fra næringslivet Maria Hereid Kristiansen og Anders Johansen fra henholdsvis August Norge  AS og Næringshagen Østfold er svært positive til et slikt samarbeide;

-Det er fantastisk moro å se engasjert og kreativ ungdom, og det er viktigere enn noen gang å jobbe fra et tidlig tidspunkt med å inspirere de unge til å ta rett utdannelse, knytte tidlige kontakter til næringslivet, og til å tilegne seg den rette kompetansen og ta den med hjem til bedriftene i bygda, eller til egne bedrifter, i fremtiden.

Elevbedrift og IC bidrar til kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom skole, utdanning og næringsliv. Det var tydelig gjennom elevenes presentasjoner at de har forståelse for prosessen, og evner å se både detaljene og det store bildet i et prosjekt. Dette var engasjerte og kreative ungdommer. Innovasjonscampen opplevde jeg som utelukkende positiv fordi det var et samspill mellom elever, lærere, studenter og næringsliv. Dette var en inspirerende dag og jeg satte stor pris på å få bli med, sier Maria Hereid Kristiansen i August Norge AS.

Fornøyde lærere, bedrifter og lærerstudenter. Fra venstre Tone Glomsrud og Hanne Ingrebrigtsen(begge fra Rakkestad Ungdomsskole), Maria Hereid Kristiansen fra August Norge, Øyvind Eriksen (Rakkestad Ungdomsskole), Anders Johansen(Leder i Østfold Næringshage, og de tre studentene Espen Mooberg, Fredrik Schjerven og Daniel Hoff fra Høyskolen i Østfold.

 

 

 

Det er ikke noe nytt at Rakkestad Ungdomsskole leder an i arbeidet med entreprenørskap. I 2015 mottok de den europeiske prisen TES Award for sin innsats. LES SAKEN HER

 

Åpning av nytt kjølelager på Nortura Rakkestad Eggpakkeri

Hjørnestensbedriften Nortura Rakkestad åpnet i dag det nye lageret i Industriveien 3 i Rakkestad. Med 1 million egg inn om dagen, og 16 tonn egg egg i året, forstår en det at dette var kjærkomment.
Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd 22 september 2017

Daglig leder Roger Dramstad var glad for å kunne åpne de nye lokalene. Nortura har i dag 22 årsverk og må gå like knirkefritt som en klokke. Med 1 million egg som skal inn eller ut av lageret hver dag, og med 110 produsenter i 11 fylker i Sør-Norge som skal ha eggene sine ut til kundene kreves det en logistikk og plass nok.

RSH Eiendom kunne i dag den 22 september overlevere til utleier et helt nytt og moderne kjølelager, med tilhørende rom for trucker, lading og andre oppgaver. Det er utleier Ole Anders Holmsen som i dag kan overlevere nybygget, på avtalt dato. Det siste kjøleaggregatet kom fra utlandet denne uka, og asfalten på utsiden ble lagt ferdig i går.

Honnør til arbeiderne

Arbeidere og representanter fra firmaene som har vært med å bygge var invitert til åpningen, alle stolte og glade over ferdigstilt bygg. Metacon har stått for stålkonstruksjonene, og flere andre Rakkestadfirma har vært med på byggingen, Rakkestad Tre og Betong har utført betongarbeidene, BT Røsrsystem for montering av kjølesystementet levert fra et Mossefirma. Caverion har hatt det elektriske og Messa har stått for taktekking og isolering.

Flere Rakkestadfirma har levert varer og tjenester til bygget.
Arild Husefjell – innkjøpssjef i Nortura kan nå glede seg sammen med Ole A Holmsen i RSH Eiendom over fortsatt mange år som leietakere. (Alle foto: Rakkestad Næringsråd/Anja)
Ordfører Ellen Solbrække var selvsagt også på åpningen. Hun er glad for at bedrifter utvikler seg og vokser i Rakkestad. Her i samtale med Norturas representant Arild Husefjell.
Roger Dramstad, fabrikksjef og Jon Ådalen, kommunalsjef i samtale om nybygg og utvikling.

–Vi har hatt en flott vekst, sier fabrikksjef Roger Dramstad i Nortura Eggpakkeri Rakkestad som er kåret til Nordens mest effektive eggpakkeri.

Her står vii kaldlageret og ser inn på den neste avdelingen av bygget. I dag ble det brukt til en åpnningsfest, og arbeidere, kommunerepresentanter ved ordfører og kommunalsjef, ansatte og Norturarepresentant var tilstede.

Effektiv bygging

Arbeidene på det nye bygget startet i begynnelsen av april og står altså nå ferdig 22 september.

– Jeg er veldig stolt av at vi har satt opp et så fint bygg på så kort tid, sier Ole Anders Holmsen i RSH Eiendom.

– Det er takket være de gode firmaene og håndtverkerne vi har hatt med oss, sier han til næringsrådet.

FAKTA: NORTURA EGGPAKKERI RAKKESTAD

 AnjaHelene Guerrera

Nortura har 33 produksjonssteder fordelt på 13 fylker rundt om i landet. På enkelte av produksjonsstedene har vi spesialisert oss på én type kjøtt, på andre tar vi hånd om flere.

Slakting, skjæring, videreforedling og pakking for distribusjon er kjernen i det som skjer. I tillegg gjør vi pakking av egg og videreforedling av egg til eggprodukter. Hvor mye av alt dette som skjer på ett og samme produksjonsanlegg varierer. I de senere årene har vi samlet like prosesser på samme anlegg, slik at driften blir mer lønnsom.
Felles for produksjonsstedene er gode rutiner for å sikre dyrevelferd, mattrygghet og optimale arbeidsforhold for de ansatte. Og sist, men ikke minst, fagfolk som er stolte av håndverket sitt.

RAKKESTAD EGGPAKKERI HJEMMESIDER

Stor mulighet for kremmerånd

Mulighet for kremmer åpner seg i Rakkestad.

En elektronikkforretning er nok det eneste vi mangler i vår rikholdige handlegate, og nå har Odd Arvid Bjørnstad og Vidar Mellegård åpnet opp for muligheten til å få en av de store kjedebutikkene inn i lokalene i Storgata.

For at de skal lykkes i å få en etablering her er det viktig å få en egnet driver, sier Odd Arvid Bjørnstad til Rakkestad Næringsråd.
Han forteller at det i følge kjeden selv, basert på innbyggertall i Rakkestad, er det definitiv liv laga for den rette
personer med god kremmerånd.

I følge beregninger brukes det hvert år 5100.- kroner pr innbygger på elektroniske varer.

Regnestykket kan du jo ta selv, Rakkestad har nesten 8100 innbyggere. Alt fra babycallapparater til
husholdningsapparater , data- og spilleutstyr, samt mobiltelefoner kjøper vi altså i ganske store mengder hvert år.
For rakstinger vil det være flott å kunne handle også dette lokalt.

 AnjaHelene Guerrera
Hjørnebutikk i Rakkestad. Den flotte sentrumsgården har mulighet til å se en elektronikkbutikk flytte inn. Alt som mangler er den rette driveren.

Det er lokalene i Storgata, Sentrumsbygget, som Bjørnstad kjøpte tidligere i år som nå kan gjøres om til flotte og
moderne lokaler.
Leietakerne i dag, Retro og Liten og Stor flytter inn i nye, flotte lokaler i Rakkestad og Bjørnstad står klar til å tilrettelegge for ny drift.
I samarbeid med kjeden og en interessert driver kan lokalene klargjøres og pusses opp etter skreddersøm.

Nå vil de bare ha den rette driveren på plass.

– Jeg er sikker på at det finnes en riktig person til dette spennende konseptet, gjerne her fra Rakkestad, og som er den fødte kremmer, sier Bjørnstad.

Kanskje det er deg?

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte Odd Arvid Bjørnstad direkte på post@bjornstad-bygg.no

 

Ta lederskolen i Rakkestad

Rakkestad Næringsråd i samarbeid med AOF.

LEDERSKOLEN

i RAKKESTAD.

For første gang setter AOF  opp egen klasse i Indre Østfold – i samarbeid med Rakkestad Næringsråd
Lederskolen er en praktisk rettet utdanning med vekt på relasjons-ledelse

Nå er påmeldingene begynt å komme.

 • Start 16 januar
 • Studiet går mandager fra 1700-2100 
 • Studiet er på 80 timer og er ferdig høsten 2017
 • Undervisning 1 dag PR uke.

Forelesing legges ut på IT Learning  før hver gang og det er en individuell og en gruppe prosjekt oppgave i løpet av kurset 

Lederskolen er en praktisk rettet utdanning med vekt på relasjons-ledelse

Mål med studiet:

Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å * bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø * skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder * bidra til et inkluderende arbeidsliv * forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i teamet og bedriftens økonomiske resultater Kurset tar for seg følgende: * Grunnleggende lederforståelse * Ledelse i et HMS perspektiv * Ledelse i endring * Ledelse og økonomi

UNDERVISNINGEN SKJER I RAKKESTAD PÅ KVELDSTID

NÅR: Mandager fra 16 JANUAR 2017

PRIS: Medlemmer av Rakkestad Næringsråd:  29.000 (normal pris:   30 900)

 • Ekstra rabatt kan tilbys ved flere deltakere fra samme bedrift  – ta kontakt for tilbud
  Enkelte LO medlemmer kan søke kr. 17.000,- i stipend i LOs utdanningsfond.
  Noen forbund har egne stipendordninger. Kontakt ditt forbund.

Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trengs både kunnskap og erfaring.

Vi må skaffe oss teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene vi oppnår. Når vi gjør dette sammen med andre, får vi også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss. Det er dette Lederskolen handler om.
Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder.

Etter ett års studieinnsats på Lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

KONTAKT, PÅMELDING, SPØRSMÅL:

Anja@rakkestadnaringsrad.no
Tlf: 90 16 25 16

eller

Øistein Pettersen
Salgs og Markedsleder
AOF Østfold
00 47 90 12 53 68
00 47 69 13 04 10
e – post : oistein.pettersen@aof.no

 

 

Attraktivt. Markedsførende. Sosialt. Inspirerende

Berit Nordstrand holdt et forrykende foredrag om kroppen vår og hva den trenger i det daglige kostholdet og trening

På vei til jobben i dag registrerte jeg  en syklende dame med kurven rett og slett bugnende av grønne saker – antakelig økologiske. Det skulle ikke forundre meg om hun var en av de trehundreogfemtién damene som var tilhører til Berit Nordstrands foredrag i Rakkestad Kulturhus i går kveld. 

Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd
Foredraget var Nordstrands premiere på temaet – «12 år yngre på 12 uker». En seanse hun gjennomførte på en forrykende måte.
Hennes engasjement og kunnskap var livgivende, fantastisk rett og slett – og helsebringende for bygdas innbyggere. Heretter er det er nok mange menn og barn som nå får ting de ikke «liker» servert, uten at de merker det engang, med håp om at alt fra kulemager, ADHD, ekstra fett og slappe hjerneceller får omkamp!
Hundrevis av kjøpesterke og kostbevisste damer – bra for mange!

Ringvirkningene og «butikk te butikk» igjen…

Kraftverket Mjørudfossen hadde klart å sette opp et arrangement der hundrevis av damer med åpen lommebok og rett i målgruppa til utstillerne, oversvømte lokalene. Noen utstillere som var på plass for høste av arrangementet solgte unna sunne meltyper av urkorn, honning fra bier som bor i Rakkestad, og treningstilbud på Family, –  til bordene var tomme.
Samtidig som jeg  i dag tidlig merker meg at damen på sykkel kommer fra retning Rema, ja da må jeg jo innom matbutikken.  Der registrerer jeg at Rema i Rakkestad i dag har satset friskt på (enda et forsøk) på økologiske matvarer. Et hel liten avdeling helt for seg selv i frukt og grønt avdelingen.
For noen etterlengtet – til og med en grunn –  til ikke å reise ut av Rakkestad for å handle.
– Vi håper at det slår til denne gangen og det er et håp om at at foredraget i går faktisk bringer nye kunder, sier daglig leder til meg i dag tidlig.
Rema kunne forøvrig melde at en hel «avdeling» økologiske meierivarer på vei fra leverandøren. Bra, bra, bra.
 
Arrangementet er enda et eksempel på «butikk te butikk» som fungerer. Aktører som samarbeider og spiller på hverandre, skaper interesse og engasjement, og bidrar til opplysning og endring i god folkehelseånd.
Det er attraktivt for bygda vår det!
Bra jobba Kraftverket!
Bra publikum!
Og jeg må si fantastisk morsom og inspirerende Berit Nordstrand, tusen takk! 
Nyttige linker til lokale matsider / terning / oppskrifter og produkter
 
Urmel – fra Trøgstad – gamle kornsorter til matlaging
Fru Timian – massevis av supre og sunne oppskrifter av vår lokale matblogger
 AnjaHelene Guerrera
Hele Kraftverket samlet – med fyrverkeriet Berit Nordstrand

Frokosttreff for butikk-servicenæring 30 oktober

 AnjaHelene Guerrera
Frokosttreff på Kringla 30 okt

Rakkestad Næringsråd inviterer servicenæringen til frokosttreff på Kringla den 30 oktober 2015.

Julemarkedet nærmer seg, et nytt år nærmer seg og vi har sikkert mange tanker og erfaringer å dele- ikke minst er det godt å bare få snakket litt om løst og fast. Hvordan er stemningen og businessen i gata vår? Hva er nytt fra politisk hold? Hva skal til for at vi skal bli enda bedre i Rakkestad. Fra 08.00 og så lenge du har tid før du må åpne.

Driver du verksted, bilverksted, klesbutikk, frisør eller annet innenfor servicenæringen – er du hjertelig velkommen. Det er ikke alle det passer for  – men vi inviterer også  ordfører,  varaordfører og politikere for en god prat

Kom for morgenkaffe og hyggelig samvær – ta vare på naboen og nettverket.

Rakkestad Næringsråd spanderer kaffe og verdens beste Kringla bakst!

Fint om du sender meg en liten påmelding -da kan jeg jo holde av det største bordet 🙂 KLIKK HER om du har lyst til å komme.

Hilsen Anja

 AnjaHelene Guerrera
Frokosttreff på Kringla 30 okt

Utfordring og utfordring, sa Fru Blom som har allergi mot mistrivsel.

Little Aspen Furniture Factory

Langt ute på et jorde et sted mellom Rakkestad og Halden i (med fare for å fornærme noen) mindre kjente Degernes ligger en liten fabrikk. Eller Factory som det heter på engelsk. For det er litt lurt å si noe å engelsk skal en drive butikk – og dessuten skal en ikke kimse av en Blom i Degernes.

– Jeg tenkte at hvis jeg skriver noe på engelsk så legger kanskje noen «der ute» merke til oss også, fortalte Stine «Fru Blom» Bjørnstad da 35 delegater fra landbruksdepartementet var på besøk hos gründerbedriften og gården i dag.

 FRU BLOM - little Aspen Furniture Factory. Adresse: DEGERNES i Rakkestad
AV: Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

 

 Anja
Stine Bjørnstad; mistrivselallergiker

Og at noen har lagt merke til Stine Bjørnstad og Fru Blom er garantert sikkert! Stine har overtatt gården som har vært i familien i mange generasjoner. Nå drives både business og gårdsbruk og sakte men sikkert bygger Stine opp en drøm. Sammen med kjæresten som tilfeldigvis «happends to be»  møbelsnekker, eller finsnekker. De jobber sammen og lever sammen – og har en enkel regel; de snakker aldri om vedlikehold av tak og vegger på gårdens åtte bygninger etter et visst klokkeslett om kvelden…

Fru Blom baderomsbenk

– For meg er det viktig at gården også driftes, at skogen utnyttes og at vi holder ved like kulturarven. Fru Blom leverer i dag møbler og innredning til butikker, barer, showrom, restauranter og private hjem. Sveisearbeider gjøres her i bygda, far kjører tømmer og kjæresten hjelper til i produksjonen. En mann er leid inn og arbeider flere dager i uka fra et verksted i Halden.

Skal bedriften klare å utvikle seg var det nå viktig å få de nye lokalene på plass
– Her blir det jo lovlig å ha ansatte, forteller Stine som ikke kunne tilby den gamle og kalde låven som arbeidsplass til andre henne selv.

Nøkkelen til suksess

– Jeg tenker nøye over alt, jeg er allergisk mot å ikke trives,  jeg synes bunnlinja er viktigere enn omsetning og jeg tar alltid mine egne valg og står for dem, sier Fru Blom.

35 imponerte delegater fra landbruksdepartementet på besøk i dag 10 september 2015

Denne bedriften viser at det er mulig å få til noe ute på bygda, hittil i år ligger omsetningen på rundt 7-800 000, i hele fjor var den på ca 900 000.- og det synes frøken Bjørnstad er passe fart i sakene.

Hun skal jo ha tid til å tenke, trives og blomstre.
Landbruksdepartementet satte pris på  denne «kick starten» på dagen og fikk med seg mange nyttige tanker og kunnskap hjem til skrivebordet.

Det store spørsmålet fra departementet var; – Hva er dine største utfordringer?

– Utfordringer og utfordringer, Fru Blom – jeg har ikke utfordringer – bare arbeidsoppgaver, var svaret fra den energiske og lett filosofiske gründeren!

Næringsrådet er både stolte og svært imponerte over denne bedriften og håper den kan være til inspirasjon for mange flere som ønsker å få til noe på gården sin.

Stine Fru Blom har sesongbutikk i veslestua – fire markeder i året, og folk kommer langveisfra.

Program for Jakt og friluftsmessa i Rakkestad

Rakkestad med Jakt og friluftsmesse

Nå braker det snart løs med den første jakt og friluftsmessa i Rakkestad.

Jakt,fiske og friluftsmesse 2015

 

I Rakkestadhallen blir det en jakt, fiske og friluftsmesse lørdag 5 og søndag 6. september 2015

Det vil være en messe med salg, aktiviteter og matopplevelser.

Her er programmet

 

Vi håper denne hallen kan bli brukt til både idrett og andre kulturaktiviteter. Vår intensjon er at hallen skal bli et samlingspunkt og at den skal være åpen for ALLE kommunens innbyggere. Rakkestadhallene eies av de 4  idrettslagene i Rakkestad kommune Oshaug IL, Østbygda IL, Degernes IL og Rakkestad IF.

Hallen inneholder, kafe, eget rom for Småturn/basisrom, amfi med 100 sitteplasser, 4 klassebaser + grupperom til bruk for Rakkestad Ungdomsskole.

Nøkkeltall for flerbrukshallen:

Hallflate 2 400 m2

Klassebaser 620 m2

Fellesarealer/garderober 1 080 m2
Totalareal for hallen 4 100 m2