Kategoriarkiv: Medlemsinfo

Lyst på FIBERNETT?

Lei av å ule i måneskinn ?Ønsker du deg fibernett?

En generell sammenligning til deg som ønsker å koble deg på fibernett i Rakkestad.

Det er mange bedrifter som allerede har lagt om til fiber i Rakkestad. På grunnlag av problemer hos et par av bedriftene som enda har vanlig bredbånd, har vi undersøkt muligheten for de som ikke er tilsluttet fiber enda.  Det er ikke mange tilbydere å velge i mellom enda men Næringsrådet har gjort henvendelse til Telenor (1), Viken (2), BroadNet(3) og Dataservice(4), som representerer et utvalg av både store og små, lokalt og nasjonalt.

Telenor: tilbyr fiber
Viken: tilbyr ikke enda her i området
BroadNet: Tilbyr SHDSL som skal være et godt alternativ til fiber. De kan levere fiber til Industrifeltet men sier til næringsrådet at det vil bli veldig mye dyrere på grunn av at det koster mye å grave og legge fiber der. De har i dag kunder på sentrumsiden av jernbanen som bruker fiber.
Dataservice (tidl. Halden Dataservice): tilbyr fiber og har flere kunder i Rakkestad allerede – tilbyr fibernett på Industrifeltet, Storgata, Televeien og i Isenområdet.

 

Først litt fakta om fiber og bredbånd. Hva er forskjellen: (Kilde: https://www.altibox.no/omaltibox/om-fiber/forskjell)

Bredbånd er definert som toveis kommunikasjonsnett som kan overføre ulike former for data som tekst, lyd og levende bilder, og som må kunne bære nye tjenester og tillate at mange bruker nettet samtidig. Dette betyr at bredbånd kan være både kabel, kobber og fiber, så fiber er en type bredbånd, ikke et forskjellig produkt.

 • Via fiberoptikk fraktes data som lys som gir høye hastigheter og minimal motstand
 • Fiber gir deg det raskeste bredbåndet.
 • Fiber gir deg symmetrisk bredbånd, det betyr at du får den samme opp- og nedlastningshastigheten
 • Har en bredbånd gjennom kobberkabelen er det linjen som setter kapasiteten for hva som kan leveres av båndbredde. Med fiber har kabelen ingen begrensning
 • -Med fiber kan du få bredbånd, tv og telefoni levert i én og samme linje. Alle får en dedikert linje som ikke vil bli påvirket av andres nettbruk – Fiber er klar til å ta i bruk morgendagens nettjenester

 Sammenstillingen etter å ha fått priseksempler fra tre leverandører er slik

NB: Kartleggingen er gjort 17 november 2015 og noen av prisene er basert på kampanjer akkurat nå – (og i Industriveien), slik at allerede eksisterende kunder, og fremtidige kunder kan oppleve forskjeller. Broadnett har fiberkunder i sentrum.

 Eks: Industrifelt/Ind.veien Tilbyder 1 Tilbyder 2 SHDSL Tilbyder 3   Differanse rimeligste to pr mnd
8 til 10 Mbit 1590 2509 990 600
20 Mbit 1790 1449 341
50 til 60 Mbit 1990 1949 41
 
Bindingstid 3 år 3 år 3 år  
Bruddgebyr 10000 JA -beregnes 10000  
Etablering 0 0 0  

 

Oppsummering:

Næringsrådet ønsker med dette å lette vurderingen for de bedriftene som gjenstår og ønsker seg fiber. Vi har for øvrig ikke ansvar eller forpliktelser i videre oppfølging eller avtaler og de undersøkelser som er gjort er på et generelt grunnlag, ei heller for de priser eller betingelser som her er oppgitt. Det står det helt fritt til bedriftene selv å avgjøre. Næringsrådet uttaler seg heller ikke om hvem som er den beste partneren men har forsøkt å kartlegge tilbydere for å gjøre det enklere for våre medlemmer å gå videre i prosessen. Vi garanterer heller ikke for priser eller avtaler. Ønskes nærmere informasjon om noen av tilbyderne som er Telenor, BroadNET og Dataservice, eller kontaktpersoner – ta kontakt med anja@rakkestadnaringsrad.no

Vi kan gjerne stå for videreformidling hvis det ønskes å gjøre ytterligere bestilling. Bare meld inn til meg om dere ønsker mer informasjon om fibernett – og evt fra hvem.

Med vennlig hilsen

Anja Aa Guerrera

Rakkestad Næringsråd

NB: Prisene er forslag innhentet med utgangspunkt i en adresse i Industriveien og er ikke å regne som et tilbud til alle adresses – bare som en pekepinn på hva prisene ligger på i dag (m. evt kampanjepriser mv)

Dette bør du få med deg

9 september – Sykefraværsoppfølging

Gjennom involvering hos bedriftene vil NAV Rakkestad yte en service til bedriftene. Det første tiltaket vil være å etablere et IA – verksted med Pernilles kjøkken som vertskap. Siden vil vertsrollen rullere mellom bedriftene og på den måten skaper vi sammen en møteplass hvor bedriftene treffes, sammen med rådgivere som har god kompetanse på dette området.

Mål:

Gjøre den enkelte leder /HR ansatte bedre i stand til å løse egne saker i egen virksomhet på en hensiktsmessig måte før det blir et fravær og hva gjør vi når fraværet er et faktum.

Eksempel på temaer vi kan ta opp kan være:

 • Kjennskap til inkluderende arbeidsliv, og hva det innebærer å være en IA-virksomhet for leder, tillitsvalgte, verneombud og ansatte.
 • Hvordan lykkes med systemrettet sykefraværsoppfølging
 • Viktige tidspunkt i sykefraværsoppfølgingen
 • Veiledning i forhold til enkeltsaker ute i virksomheten
 • Rettigheter og plikter for arbeidsgivere og ansatte
 • Hvor langt går arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 • Gradert sykmelding
 • Det DU brenner for akkurat nå i forhold til dette emnet

første møte tenk over hva er viktig for deg/dere at vi bidrar med for at du skal ha nytte av å møte på dette, og har du en konkret problemstilling/utfordring ta den med så kan vi bruke den som” Case” i gruppen

Spørsmål i forhold til opplegget kan rettes til rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Gro Momrak mob: 913 01 283 eller mail: gro.momrak@nav.no

Målgruppe: Ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud

 

Praktisk informasjon:
9 september 2015

kl. 1400 – 1600

Sted: Rakkestad Rådhus – kantina med Pernilles kjøkken som vertskap.

Fakturering på gang…

 AnjaKjære medlemmer. Tiden er straks inne for den årlige fakturaen.

Rakkestad Næringsråd vil takke medlemsbedriftene som har gjort det mulig å gjennomføre det arbeidet vi har gjort, og det vi står overfor. Vi er inne i en tid der det skjer mye i Rakkestad.

Nye utbyggere og gårdeiere finner sin plass etter hvert, og til tross for litt frem og tilbake synes det å bli en retning på utviklingen. Vi følger med så godt det lar seg gjøre og forsøker å legge til rette for god dialog mellom alle parter, både med næringsliv, butikkdrivende, politikere og administrasjon.

Det skjer mye innenfor etableringen i det «grønne skiftet». Det betyr ikke at det er mørketider for oljebransjen, men at det gir nye muligheter.

Det skal bygges og pusses opp i Rakkestad sentrum, noen gamle leietakere flytter ut og nye kommer inn. Det jobbes fortsatt med sentrumsplanen på politisk og administrativt hold, og Rakkestad Næringsråd er i godt på vei med arbeidet med strategisk næringsplan. Før utgangen av juni vil du finne en egen fane på våre hjemmesider der du kan følge med, og komme med innspill.

Næringsrådet har i løpet av perioden etter nyttår jobbet også for å bedre kontakten med andre kommuners næringsråd eller utviklere, vi har samarbeidet tett med blant annet NHO og fått mange nyttige næringspolitiske innspill som skal videre bringes til våre politikere nå i valgkamptiden.

På Rudskogen er det flere spennende prosjekter på gang, ikke minst planlegges det nye og spennende kontorarbeidsplasser/næringspark, og vi vil se en tilvekst av nye bedrifter.

Vi ser også at de to store prosjektene vi har arbeidet med for etablering i Rakkestad nå stadig beveger seg fremover. Et kompetansesenter for bruk av massivtre er nå i etableringsfasen – du kan lese litt mer om det her, og første nåløye er passert i søknaden til forskningsrådet om etablering av et forskningssenter for oppdrett av ferskvannsfisk med mere, i Rakkestad, i samarbeide med NMBU.

For øvrig finner du alltid årsrapporten og oppdaterte nyheter på både hjemmesider og FB.

Husk å melde til oss om ledige jobber i bedriften, andre nyheter dere vil dele og kom gjerne med ønsker om saker dere ønsker vi skal ta opp. Til høsten planlegges det blant annet et par frokostmøter med eierskifte/generasjonsskifte som tema, det blir i alle fall ett Excel kurs til, vi følger opp prosessen med lærlingefokuset og sammen med NAV har vi fått i stand et IA verksted som gjør det lettere for deg som bedrift å vite hva du skal gjøre når noen blir sykemeldte.  Vi håper å se de nye skiltene på Industrifeltet snart nå, og det samme på Rudskogen.

Våre hjemmesider er: www.rakkestadnæringsråd.no. Er det noe galt med din faktura kan du bare ta kontakt med meg. anja@rakkestadnaringsrad.no  – 90162516.

Med vennlig hilsen, Anja Guerrera Daglig leder, Rakkestad Næringsråd.