Kategoriarkiv: Politisk

Nyttig skole- og næringsliv samarbeide i Rakkestad.

Skole og næringsliv – sammen om utdanningsvalg og entreprenørskapsfag i skolen. . Fra venstre Tone Glomsrud og elevene Iris, Celine, Sigrid og Andrine, rådgiver Hanne Ingebrigtsen(Rakkestad Ungdomsskole(bak), lærerstudent Fredrik Skjerven, Maria Hereid Kristiansen fra August Norge, Anders Johansen(Leder i Østfold Næringshage, Anja Guerrera i Rakkestad Næringsråd og lærerstudentene Espen Mooberg og Daniel Hoff fra Høyskolen i Østfold.

Flott innovasjonscamp med ungdomsskoleelevene

Som et ledd i samarbeidet mellom Rakkestad Næringsråd og ungdomsskolen i Rakkestad Kommune ble det arrangert Innovasjonscamp i Næringshuset («gamle banken»)

Av Anja Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Ved Rakkestad ungdomsskole får alle elevene drive Elevbedrift. Elevene starter, driver og avvikler sine egne bedrifter med skolens lærere og andre eksterne personer som veiledere.

Næringshuset i Rakkestad er en arena for sambruk mellom blant annet næringsliv, skole og kommune med formålet å være en møteplass for utvikling og nettverksbygging. Det er Næringslivet og medlemsbedriftene i næringsrådet i Rakkestad som sammen med kommunen står bak fremtidstenkning, skole, utdanningsvalg, oppfølging av lærlinger og steds/næringsutvikling.

Den 10 oktober 2017 var nesten 100 elever på niende klassetrinn i Rakkestad tilstede i næringshuset for presentere sin forretningside, og å få tilbakemeldinger fra en jury sammensatt av næringsliv og skole.

Oppgaven elevene hadde fått var: «Lag et produkt eller en tjeneste som skal føre til aktivitet i kommunen». De 23 gruppene fikk til sammen syv minutter til å fremføre sin presentasjon, inkludert påfølgende evaluering fra en komite bestående av representanter fra bedrifter og skole.

Elevene hadde jobbet i en treukers periode med hvert sitt prosjekt som spant fra aktiviteter for eldre, til lek og hygge for barn og familier. Elevene ble vurdert på følgende punkter

  • Selve tjenesten/produktet
  • Ide
  • Fremføring
  • Gjennomførbarhet

Lærerstudentene Fredrik Skjerven, Daniel Hoff og Espen Moberg fra HIØ har igjennom om en tre ukers periode ledet elevene gjennom den forberedende prosessen.

-Vi ble overrasket over hvor bra opplegget ble, og vi er veldig glade for å ha fått være med på et slikt samarbeid mellom skole og næringslivet, sier lærerstudentene fornøyd.

Studentene er utplassert som ledd i utdanningsopplegget ved HIØ, men allerede har det positive møtet resultert i at en av dem er registrert som vikar i Rakkestad.

Studentene mener at dette er en flott måte å jobbe med fag som entreprenørskap, forberedelse til utdanningsvalg og arbeidsliv på.

-Det var kjempegøy å se hvordan elevene presenterte seg, og hvordan de fikk tilbakemeldinger de kunne vokse videre på, sier de.

Wiktoria, Damian, Sivert, Jeanette og Eline fra klasse 9C hadde en strålende ide om hvordan bygdas allerede eksisterende aktiviteter og organisasjoner kunne få bedre rekruttering gjennom et opplegg som skulle synliggjøre tilbudene på en morsom og effektiv måte. Det nye Næringshuset fungerer flott til slike arrangement, og elevene synes det er stas å komme litt ut fra skolens områder.

Strålende omdømme

Skolene i Rakkestad har et meget godt omdømme, noe både skolen selv, og lærerstudentene tror kommer av at Rakkestad Kommune helt klart prioriterer skolen.

– Skolen bevilger midler til både teknologisk utstyr og høyt kompetente lærere, det er nok mye av årsaken, sier Hanne Ingebrigtsen som er rådgiver på ungdomsskolen ved Rakkestad.

– Det er flott at kommune og politikere setter pedagogisk entreprenørskap på timeplanen, mener Tone Helstad Glomsrud, som er entreprenørskapslærer ved ungdomsskolen.

Komiteen fra næringslivet var hentet inn gjennom Rakkestad Næringsråd og besto av Maria Hereid Kristiansen fra August Norge AS, og Anders Johansen som i flere år har vært i Idun Rakkestad, men som nylig har overtatt som leder i Østfold Næringshage, samt Hanne Ingebrigtsen rådgiver fra skolen og Anja Guerrera, leder i næringsrådet.

Representantene fra næringslivet Maria Hereid Kristiansen og Anders Johansen fra henholdsvis August Norge  AS og Næringshagen Østfold er svært positive til et slikt samarbeide;

-Det er fantastisk moro å se engasjert og kreativ ungdom, og det er viktigere enn noen gang å jobbe fra et tidlig tidspunkt med å inspirere de unge til å ta rett utdannelse, knytte tidlige kontakter til næringslivet, og til å tilegne seg den rette kompetansen og ta den med hjem til bedriftene i bygda, eller til egne bedrifter, i fremtiden.

Elevbedrift og IC bidrar til kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom skole, utdanning og næringsliv. Det var tydelig gjennom elevenes presentasjoner at de har forståelse for prosessen, og evner å se både detaljene og det store bildet i et prosjekt. Dette var engasjerte og kreative ungdommer. Innovasjonscampen opplevde jeg som utelukkende positiv fordi det var et samspill mellom elever, lærere, studenter og næringsliv. Dette var en inspirerende dag og jeg satte stor pris på å få bli med, sier Maria Hereid Kristiansen i August Norge AS.

Fornøyde lærere, bedrifter og lærerstudenter. Fra venstre Tone Glomsrud og Hanne Ingrebrigtsen(begge fra Rakkestad Ungdomsskole), Maria Hereid Kristiansen fra August Norge, Øyvind Eriksen (Rakkestad Ungdomsskole), Anders Johansen(Leder i Østfold Næringshage, og de tre studentene Espen Mooberg, Fredrik Schjerven og Daniel Hoff fra Høyskolen i Østfold.

 

 

 

Det er ikke noe nytt at Rakkestad Ungdomsskole leder an i arbeidet med entreprenørskap. I 2015 mottok de den europeiske prisen TES Award for sin innsats. LES SAKEN HER

 

Enstemming formannskap: Eiendomsskatten på næringseiendom senkes

Eiendomsskatt på næringseiendom skal nedover.

Eiendomsskatt på næringsbygg ned fra 5,25 til 4.75 promille

Rakkestad Næringsråd er fornøyde med at retningen på eiendomsbeskatningen på næringsbygg går i riktig retning. Formannskapet behandlet i går torsdag 12.11 rådmannens forslag til budsjett, med innstillinger fra råd og utvalg.

Der ble Lars Kristian Holøs Pettersen (KRF) sitt forslag om å senke eiendomsskatt  enstemmig vedtatt.

 AnjaHelene Guerrera
Næringsrådet er fornøyde med at eiendomsskatt på næring går ned.

 

 AnjaHelene Guerrera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapets behandling, og innstillingen kan leses i dette dokumentet: Formannskapets innstilling – Budsjett 2016 og Handlings- og økonomiplan 2016-2019.pdf

150000 til forskjønning i sentrum

Formannskapet vedtok også enstemmig forslaget om å bevilge 150 000 kroner til Signalprosjektet. Signalprosjektet skal forskjønne sentrum og handelsområdene. Blant annet er den nye parken, de fargerike stolene i sentrum og veggmaleriet er den del av denne satsingen som skal være med å gjøre Rakkestad til et attraktivt handelssentrum og en god møteplass for våre innbyggere.

 AnjaHelene Guerrera
150000 til Signalprosjektet. Dette veggmaleriet er en del av Signalprosjektets arbeid.

 AnjaHelene Guerrera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÆRINGSSATNING PÅ LANDBUK

 AnjaHelene Guerrera

KILDE: Samlet saksfremstilling BUDSJETT 2016 OG HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

BAKGRUNN EIENDOMSSKATT

I 2012 vedtok kommunestyret å innføre eiendomsskatt i Rakkestad kommune for å opprettholde og styrke kommunens tjenester. Eiendomsskatten skrives ut for alle faste eiendommer, samt næring, verk og bruk. For å kunne opprettholde og styrke kommunes tjenester i tiden framover har kommunestyret innsett at eiendomsskatt er nødvendig for å møte kommunens økonomiske utfordringer. Samtidig er det en målsetning fortsatt å utføre de kommunale tjenester så økonomisk effektivt som mulig, slik at belastningen for de som må svare eiendomsskatt kan holdes på et så lavt nivå som mulig.

 

Varaordfører i morgenmøtedialog med handel og service!

 AnjaHelene Guerrera
Lars Kristian Holøs Pettersen- varaordfører i Rakkestad

Stemningen i «gangene» og i det nye formannskapet er rene feststemningen, sa varaordfører fornøyd i dag under frokostmøtet med handel og servicenæringen.

Anja Aa Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

Lars Kristian Holøs Pettersen tror at dét kan ha sammenheng med at det nå er en forutsigbarhet de neste fire årene, etter noen litt vriene prosesser i siste periode. Varaordføreren tok oss igjennom noen av de utfordringer og temaer som var på dagsordenen nå. Det er for tiden mye tid som går med til å løse flyktningkrisen.

– Det er slik at det er nærmest fritt frem for private tilbydere å anskaffe seg husvære og fylle opp med flykninger. Det er ikke slik at politikerne bestemmer hvor mange som kommer, sier Pettersen som sier at det gir noen utfordringer og tar en del tid å håndtere skikkelig. Allikevel tok varaordfører seg tid til to timer med næringslivet i dag morges.

Rakkestad Næringsråd var svært glade for at varaordfører kunne møte representanter for handel og servicenæringen  i uformelle omgivelser på Kringla bakeri.

Dialog, bekjentskap, trygghet og tilgjengelighet er viktige suksessfaktorer i ethvert samarbeid. På dagsordenen i dag sto blant annet situasjonene i sentrum, Rudskogen, næringsutvikling, julemarked og forberedelser samt innspill om hvordan anbudsspesifikasjonene kan utarbeides fra kommunens side for at det gir bedre muligheter for lokale tilbydere som skal levere varer og tjenester til det offentlige.

Her kan du lese om KRAVSPESIFIKIASJON – fra DIFI

Kravspesifikasjonen er beskrivelsen til markedet av hvilket behov som skal tilfredsstilles og hvilke mål og resultater som skal nås. I tillegg finner du som inviterer til anbud, og du som skal levere mye nyttig informasjon her på disse sidene

Innspill til Isen

 AnjaHelene Guerrera
Får støtte for boligutbygging, men mener handelen skal foregå i Storgata.

I forbindelse med planene om bygging av handelslokaler og/eller boliger på Isen området i Rakkestad sentrum har det kommet innspill fra både fylkesmannen, fylkeskommunen og veivesenet.

Anja Aa Guerrera/Rakkestad Næringsråd

Varaordfører Lars Kristian Holøs Pettersen som gjestet oss under frokostmøtet med handelsbedriftene i dag 30/10 sier at det er lite sannsynlig at det skjer noe i nærmeste fremtid og at innspillene går på det som har vært drøftet i saken tidligere; nemlig at det er ønskelig med flere boliger i sentrum, og at handelen skal foregå i selve Storgata.

I følge R-A sier Vidar Sølvskudt’ at :

Offentlige myndigheter er ikke i mot planen, men er premissgivende for innholdet. Det jobbes med en helt ny løsning for å svare på politikernes ønsker for området.

Kristine Høie i handelsstanden i Rakkestad er glad for at handelsdrivende i gata er tatt på alvor.

Her kan du lese nyhetssaken i R-A i dag 30/10-2015

«Ordførere for tre»

 Anja
Østfoldordførere har fått stafettpinnen av Ellen Solbrække

(Rakkestad, 16. juni 2015)

Ordfører Ellen Solbrække (AP) i Rakkestad kommune lanserte i dag initiativet «Ordførere for tre», for alle ordførerne i Østfold fylke. – Hensikten er at alle ordførerne i fylket skal ta ledelsen i en nasjonal stafettaksjon, og forplikte seg til å jobbe for å bruke tre som materiale i alle bolig- og eiendomsprosjekter, sa hun.

 

Rakkestad kommune har som målsetting at oppføring av kommunale bygg skal skje innen bærekraftige rammer og med fornybare råstoffer. I kommunestyret 11. juni i år ble det vedtatt at bygg i kommunens regi alltid skal vurderes utført i massivtre eller reisverk av trematerialer, og at dette skal fremgå av anbudsgrunnlaget.
Det grønne skiftet krever av oss politikere at vi handler nå, og at vi bidrar på områder hvor vi har komparative fortrinn. Rakkestad kommune er en betydelig skogkommune. Skogene i kommunen genererer hvert år verdier i størrelsesorden 25 til 40 millioner kroner. Selv om det er en betydelig treforedlingsindustri i vårt nærmiljø forsvinner det meste av tømmeret som ubehandlet råvare ut av fylket og ut av landet, sa Solbrække.

Ønsker å posisjonere Østfold
Under lanseringen sa Solbrække at det skjer veldig mye både innenfor det offentlige og i det private markedet når det gjelder bruk av tre i bygg.

Økt bruk av tre i bygg gir Østfold muligheten til å posisjonere seg for det grønne skiftet på en måte som vil gi økt næringsutvikling i fylket. Men da må vi som kommuner bli bedre til å etterspørre tre som byggemateriale, og bli bedre bestillere med riktig kunnskap og kompetanse, sa hun.

Skal lage kompetansesenter

Siv Jacobsen, medlem av Fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune fortalte at det er vedtatt at fylkeskommunen i samarbeid med Rakkestad kommune skal etablere et kompetansesenter for massivtre.

Dette er en oppfølging av vårt tidligere engasjement i saken, sa hun. Fylkestinget har allerede vedtatt at alle nybygg skal vurderes bygget i tre. I tillegg skal vi bruke egen innkjøpsmakt til næringsutvikling, verdiskaping og leverandørutvikling.

Muligheten til å benytte seg av kompetansesenteret skal fjerne usikkerheten i administrasjonen og øke politikernes mulighet til å velge tre, sa Jacobsen. Fylkesordfører Haabeth støtter opp med å si at målet er å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi skal bygge flere boliger, sykehjem og studenthus, men med færre ressurser. Derfor er det naturlig at Østfold posisjonerer seg når det gjelder økt bruk av massivtre, sa Haabeth. Flere bygg i massivtre er allerede oppført, men det er rom for mer forskning og det finnes midler til utprøving og forskning blant annet av kombinasjon av byggematerialer i tre og betong, sa Ole Haabeth, fylkesordfører. Målet er fremover å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi trenger flere boliger, sykehjem og studenthus som skal bygges – med færre ressurser i en tid med økt forbruk – Flere bygg i massivtre er allerede oppført, men det er rom for mer forskning og det finnes midler til utprøving og forskning blant annet av kombinasjon av byggematerialer i tre og betong, sa Ole Haabeth, fylkesordfører. Målet er fremover å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi trenger flere boliger, sykehjem og studenthus som skal bygges – med færre ressurser i en tid med økt forbruk. – Flere bygg i massivtre er allerede oppført, men det er rom for mer forskning og det finnes midler til utprøving og forskning blant annet av kombinasjon av byggematerialer i tre og betong, sa Ole Haabeth, fylkesordfører. Målet er fremover å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi trenger flere boliger, sykehjem og studenthus som skal bygges – med færre ressurser i en tid med økt forbruk. – Flere bygg i massivtre er allerede oppført, men det er rom for mer forskning og det finnes midler til utprøving og forskning blant annet av kombinasjon av byggematerialer i tre og betong, sa Ole Haabeth, fylkesordfører. Målet er fremover å øke kompetansen hos bestillere i en tid der vi trenger flere boliger, sykehjem og studenthus som skal bygges – med færre ressurser i en tid med økt forbruk.

Forprosjektet for etablering av et kompetansesenter i Rakkestad kommune har til sammen 520000 kroner. Dette er, i tillegg til kommunens egenandel, midler fra fylkesmannen, fylkeskommunen samt Innovasjon Norge. Senteret skal tilføre kommuner og fylkeskommuner innkjøpskompetanse i forhold til regler om offentlige anskaffelser, som gjør det trygt å velge tre som eneste alternativ i et prosjekt.

 

Fylkesordføreren støtter initiativet

Fylkesordfører Ole Haabeth sa videre at han håpet den gode oppslutningen på møtet ga et signal om at flere kommuner i både fylket og ellers i landet vil gjøre tilsvarende vedtak som Rakkestad.

– Rakkestad fortjener honnør for initiativet. Det er modig, konkret og fremtidsrettet. De globale klimautfordringene utfordrer oss allerede til å tenke nytt, og hvordan vi praktisk kan bidra til reduserte klimautslipp. Og klimatoppmøtet i desember i år vil med all sannsynlighet utfordre oss som politikere til å gjennomføre ytterligere tiltak. Østfold er et skogfylke og vi har både kunnskap og erfaringer fra denne industrien som med vår hjelp kan videreutvikles til å gi ny bærekraftig næringsvirksomhet.

 

For nærmere informasjon, kontakt:

Ordfører Ellen Solbrække,  Rakkestad kommune

Telefon 69 22 55 00 / 47 68 82 90

E-post: ellen.solbraekke@rakkestad.kommune.no

 

Medlem av fylkesutvalget, Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune

Telefon: 69 11 75 51 / 48 26 70 61

E-post: sivjac@ostfoldfk.no

 

Fylkesordfører Ole Haabeth

Telefon: 69 11 74 08 / 90 85 87 08

E-post: olehaa@ostfoldfk.no