Kategoriarkiv: RAKKESTAD NÆRINGSNYTT

Fra forvaltning til forretning. Rakkestad Energi AS i endring.

Gammelt kraftverk i Buerbakkene. Foto; Anja Guerrera/ RNr

 «Endelig, efter 3 måneders venting kom det elektriske lys til Rakkestad Stasjon og utover bygden torsdag ettermiddag den 6 februar. Det er allerede naad et langt stykke ut i Degernæs, til Østre Rakkestad, til Ytterskogen og til Os. (

Rakkestad avis 11 februar 1913)

_______________________________________________________________

Den norske energibransjen har i flere år stått foran endringer, og det vil den fortsatt gjøre i årene som kommer. Rakkestad Energi AS, har fulgt med i utviklingen helt siden 1913, og nå er de inne i en ny prosess.

Av Anja Aa Guerrera/ Rakkestad Næringsråd

 

Ny retning for Rakkestad Energi

 Fra forvaltning til forretning

Energibransjen og  Rakkestad Energi har vært igjennom mange endringsprosesser i årene som har gått, på godt og vondt. Av og til kommer endringer av behov og etterspørsel, andre ganger er det politisk trykk, globale føringer, samt krav til omstilling som gjør seg gjeldende. I forbindelse med politiske føringer startet en ny prosess for  Rakkestad Energi for noen år siden. Samtidig med  en styrket global klimainnsats, skjer det en rask teknologiutvikling, og det gis sterke politiske føringer som gjør at energibransjen må omstille seg for en fremtid der alt skjer i et svært raskt tempo.

-Vi har allikevel skyndet oss langsomt, og var allerede for ti år siden klar på at det måtte endringer til lokalt for å gå fra «forvaltning til forretning», sier adm.dir Olaf Vik.  Rakkestad Energiverk endret da (i 2009), navn fra Rakkestad Energiverk AS,  til Rakkestad Energi AS.

-Den største endringen var allikevel at vi måtte tenke marked ogverdiskaping fremfor monopol, og at det måtte jobbes frem nye forretningsmodeller, mener Olaf Vik, som de siste 12 år har vært administrerende direktør i Rakkestad Energi AS.

«Tilførsel av elektrisitet, linjeoppføring og vedlikehold var de fremste forretningsområdene i 1913, men installasjon hos husstander og bedrifter vokste etterhvert til viktige inntektskilder.»

(Fra boken 100 år med kraft og vekst, Rakkestad Energi)

Selskapsmessig skille – ett selskap blir til to

– I kraftbransjen skjer det nå en prosess hvor kunden i større grad overtar makten, og da blir det  viktigere å utvikle gode løsninger og tjenester tilpasset kundenes behov og utviklingen i markedet. For Rakkestad Energi sin del betyr dette et selskapsmessig skille.

-Vi har frist frem til 2021 med å skille marked og monopol helt fra hverandre, sier Vik.

Selskapet skal oppnå dette ved at det etableres et nytt, eget selskap, som skal ivareta og utvikle den forretningsmessige delen gjennom å tilby nye produkter og tjenester. På den andre siden skal driften av distribusjonsnettet, tilfredsstillelse av lokale behov for næringsvekst og utvikling, tilsyn mm., skilles i et annet selskap. De to selskapene skal derimot ha et felles styre, og samme eiere.

Konserndannelse blir et resultat.

 

«Et viktig prinsipp i reguleringen av kraftsystemet er skillet mellom monopolvirksomhet og virksomhet som egner seg for konkurranse».

(Fra Energifakta Norge)

 

Administrerende direktør Olaf Vik (tv), og Markedssjef Olav Heen Bakke skal ta Rakkestad Energi gjennom en solid omstillings- og utviklingsprosess

Ny markedssjef

Som et ledd i denne prosessen ansatte nylig Rakkestad Energi Olav Heen Bakke som markedssjef. Olav skal stå for utvikling av det nye selskapets nyeste forretningsområder, og ivareta og styrke det etablerte. Dette vil si produkter og tjenester rundt smarte løsninger til hjem og næringsliv, samt produkter og tjenester som varmepumpeinstallasjon, nye energivennlige løsninger der gamle oljefyrte anlegg skal byttes ut, samt utvikling innenfor solenergi. Når det nye selskapet er på plass vil Olav bli Daglig leder i dette selskapet.

– Det er mye å jobbe med. Vi skal både kapitalisere opp selskapet, utvikle nye områder, og samtidig ivareta mennesker, miljø og forretningsdrift. Da trengte vi en markedsmann som Olav, forklarer Vik.

Solcelleteknologi

Teknologien innen solceller er også i stadig (og rask) utvikling, slik at både virkningsgraden og kostnaden har gått i riktig retning, ifølge energiselskapet.

– Dette har medført at interessen for å kunne bli delvis selvforsynt med strøm, øker også i Rakkestad. Rakkestad Energi vil derfor i nær fremtid kunne levere solcelleanlegg til kunder i Rakkestad primært, men også i andre områder i tilknytning til prosjekter som gjennomføres på bolig- og næringsbygg, sier Olav Heen Bakke

-Vi kan også tilby en SolSpot strømavtale der vi kjøper overskuddsstrøm som kundene ikke benytter selv. Alle kunder i Rakkestad har allerede fått installert nye automatiske strømmålerne, slik at anlegget dermed er forberedt på å kunne utvides med et solcelleanlegg. De nye AMS-målerne registrerer forbruket og overskuddet du selger ut på strømnettet, og avregner dette mot strømregningen, forklarer Heen Bakke

-Vi er i ferd med å inngå avtaler med leverandører som leverer fleksible og solide løsninger tilpasset norske forhold. Vi har spesielt lagt vekt på at det skal benyttes festebraketter som tåler tilstrekkelig snølast om vinteren og holde taket tett for vanninntrengning. Vi sikrer også at solcelleanleggene blir monteres av kvalifiserte montører, som har de riktige forutsetningene for å kunne installere solcelleanlegg, sier Heen Bakke.

Forretningsmuligheter

«Det var en begivenhet av rang og det vil vistnok bli benyttet i stor utstrekning, baade til lys og Drivkraft. Om et kan komme til videre benyttelse i husholdninger er vel et fremtidsspørsmål»

(R-A anno 1913)

Smarte hjem med HITCH

Det var nok neppe noen som i 1913 hadde tenkt seg at elektrisitetsverket kunne tilby fjernstyrte løsninger. Nå kan du forsikre deg om at du låste døra før du dro på ferie, at lys og varme ikke sto på unødig, og at komfyren hjemme hos mor og far er slått av.

Dette er fullt mulig i dag. Ved hjelp av ny teknologi blir det enklere å leve litt mer miljøvennlig, og litt tryggere. Du kan ha bedre kontroll over strømforbruket ved at lys skrur seg av og på automatisk når du går inn i boden, eller på kjøkkenet. Du kan ha toveis kommunikasjon med foreldrehjemmet, skru av og på lys selv om du er bortreist, eller skru av kaffetrakteren hjemme, dersom du tror du glemte det en travel morgen. Du kan også få beskjed når barna er kommet hjem, eller når håndverkeren eller vaskehjelpen låser seg inn.

 Gjester RNR
Smarte hjem

Disse, og mange andre muligheter finnes innenfor en stadig voksende teknologi. Rakkestad Energi har valgt å satse på dette området og er i dag partnere i  HITCH. I dag finnes det mer enn 100 smarte enheter som sensorer, kameraer, værstasjoner, musikkanlegg, vaskemaskiner, lyspærer og smartplugger som virker med Hitch.

– Hitch er utviklet i samarbeid med Deutsche Telekom og er et spennende satsningsområde for energiselskapet, og vi jobber med løsninger der kunden kan få bakt inn systemet via strømregningen, forteller Olaf Vik.

 HER KAN DU SE FILM

Fristen for å gjennomføre omstillingen er av regjeringen satt til 2021, og Rakkestad Energi jobber kontinuerlig med prosessen.

– Vi har stor tro på vår nye satsning og selskapsmodell, avslutter Olaf Vik til Rakkestad Næringsråd.

Har du spørsmål om saken kan du ta kontakt direkte med markedssjef Olav Heen Bakke, eller adm.direktør Olaf Vik hos Rakkestad Energi.

«Fallende kostnader for klimavennlige energiteknologier, og økt bruk av IKT, vil over tid endre energimarkedene. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi, vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag».

(Sitat fra regjeringens stortingsmld.om energipolitikk)

.FAKTA

 • Solceller kan benyttes på privatboliger, men også innen landbruk og industri vil man kunne få god utbytte av egenprodusert strøm. Privatkunder har mulighet til å søke om støtte fra Enova ved installasjon av solcelleanlegg.
 • Rakkestad Energi AS er et nettselskap. Nettvirksomheten omfatter ca. 4400 målepunkter innenfor kommunen. I tillegg har vi en betydelig installasjonsvirksomhet. Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, har til sammen 34 ansatte og en totalomsetning på nærmere 100 millioner kroner.
 • Rakkestad Energi har også montører i Ringstad Elektro ble kjøpt i 2010. Et selskap med prosjekter blant annet i Asker, Oslo, Follo og Bærum. Daglig 10 til 12 montører på jobb, i tillegg til montørene i Rakkestad som i stor grad har lokale jobber med mye vedlikehold, utvidelser og noe arbeide på nye boligfelt.
 • Rakkestad Energi har sertifiserte varmepumpeinstallatører. Rundt 800 varmepumper solgt i Rakkestad.
 • Eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Hafslund Nett AS med 33%
 • Rakkestad Energi er delt inn i fire forretningsområder, installasjon, nett, strømsalg og salg av varmepumper.
 • Rakkestad Energi står for drifting og vedlikehold av strømnettet i kommunen, som omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde.
 • Installasjonsavdelineg utfører tjenester til industri, landbruk, offentlig og private aktører, i og utenfor Rakkestad.
 • Strømsalg er et lokalt tilbud i konkurranse med andre nasjonale kraftleverandører.

·       Alle nettselskap er ifølge Tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg og utstyr innenfor sitt forsyningsområde. Det formelle navnet på denne tilsynsenheten er Det Lokale Eltilsyn (DLE) og er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet. DLE utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 Gjester RNR
Smart teknologi for tryggere hjem

 

«Fallende kostnader for klimavennlige energiteknologier, og økt bruk av IKT, vil over tid endre energimarkedene. Utviklingen av lokale produksjonsteknologier og batterier, smarte styringssystemer og mer effektiv bruk av energi, vil til sammen påvirke energisystemet på en måte det er vanskelig å forutse i dag».

(Sitat fra regjeringens stortingsmld.om energipolitikk)

Hva er Paris-avtalen?

Paris-avtalen er den første rettslig bindende klimaavtalen med reell deltakelse fra alle land. Avtalen vil bidra til økt innsats for utslippsreduksjoner, og forsterke arbeidet med klimatilpasning. Dette vil også påvirke utviklingen på energiområdet.

 

Sentralvaskeriet i Rakkestad hedret som arbeids-og inkluderingsbedrift

I forbindelse med DELTAGRUPPENS 50 års jubilum som ble behørig feiret i Askim i dag, ble det gode samarbeidet med næringslivet hedret.

Av Anja Guerrera, Rakkestad Næringsråd

Coverfoto; Nina, Monica og Jens Petter var alle stolte av å kunne feire Deltagruppens 50 års jubileum i dag.

Deltagruppen AS er en arbeids- og inkluderingsbedrift i Østfold og kunne i dag feire 50 års jubileum i Askim. Samarbeidet med næringslivet er viktig for å lykkes, og både Skiptvetbedriften Norsk Dekor og Sarpsborg kommune fikk Deltaprisen. En av bedriftene var fra Rakkestad, nemlig Sentralvaskeriet i Rakkestad som ble hedret for godt samarbeid med Deltagruppen AS i arbeidet med å hjelpe folk tilbake i jobb.

Sentralvaskeriet i Rakkestad, her ved Thomas Lindahl,  ble også hedret litt ekstra for samarbeidet i prosjektet «Ringer i Vannet, et av Deltagruppens mange prosjekter. Her er Lindahl på scenen med NHOs representant med diplom og hilsen fra selveste Kristin Skogen Lund .

-Dette var en overraskelse, sa produksjonssjef, og personalsjef, 
Thomas Lindahl  fra Sentralvaskeriet Rakkestad.

-Jeg trodde jeg skulle hit til en en jubileumsmarkering, men at vi skulle få så mye oppmerksomhet var jeg ikke forberedt på, sier han og er selvsagt glad for prisen som han mottar på vegne av Sentralvaskeriet i Rakkestad.

Du kan se det her: UTDELINGEN, THOMAS FRA SENTRALVASKERIET MOTTAR PRISEN

 

 Anja

Det er visse kriterier som skal oppfylles for å få prisen.

 • Bedriften må vise samfunnsansvar
 • Bedriften må tilby god hospiteringsplass/arbeidstrening
 • Det må være godt samarbeid mellom Deltagruppen AS og bedriften

 

Ingjerd Schou (Representant nr 2 for Østfold, 2013 – 2017, H),  holdt tale i anledning 50 års jubileet. Hun er styreformann i Deltagruppen AS og er stolt av det inkluderings- og integreringsarbeidet Deltagruppen står for.
Ingjerd Schou (Representant nr 2 for Østfold, 2013 – 2017, H) og styreformann i Deltagruppen AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentralvaskeriet fikk også  pris for sin deltakelse i «Ringer i vannet» prosjektet. «Ringer i vannet» (et NHO prosjekt), er bare ett av mange prosjekter Deltagruppen leder i arbeidet med å få folk ut i aktivitet, arbeidstrening og jobb.

Se film: SENTRALVASKERIET RAKKESTAD FÅR ROSENDE OMTALE (OG DIPLOM FRA KRISTIN SKOGEN LUND), FOR SITT ENGASJEMENT SOM ARBEIDS- OG INKLUDERINGSBEDRIFT I RINGER I VANNET PROSJEKTET/NHO

 

Hva er Ringer i Vannet?

 • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
 • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
 • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
 • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
 • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Rakkestad Næringsråd gratulerer med 50 års jubileet til Deltagruppen AS

Rakkestad Næringsnytt september 2015 – utg 1

 Anja
Hvem jobber svart? – Alle? – Trygdede og sykemeldte? – Pensjonister? – Arbeids-immigranter? Hvor mange velferdsgoder snytes felleskapet og samfunnet for?

Arbeid mot svart arbeid og sosial dumping

Næringsrådet har siden mars 2015 vært involvert i prosjektet sammen med Sarpsborg Næringsforening, Rakkestad Næringsråd, Rakkestad Kommune, Politiet, Arbeidstilsynet, Skatt Øst, Kemnerkontoret, Hvaler Næringsforum, Fredrikstad Næringsforening. Hvert år unndras flere millioner skattekroner på grunn av svart arbeid. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Holdningsskapende arbeid blant forbrukere og arbeidere/bedrifter er muligens en vei å gå.

Rakkestad Næringsråd har i dag vært i møte med politiet i Rakkestad for å drøfte lokale tiltak og holdningsskapende arbeid rundt temaet. Vi fortsetter samtidig arbeidet i samarbeid med flere andre kommuners næringsråd og bedrifter, skatt/politi/ NAV og arbeidstilsyn.

– Folk må tørre å si i fra, sier politimesteren i Rakkestad

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt i regi av Sarpsborg Næringsforening.

Holdninger må endres.

Kan vi ha som ambisjon å endre holdninger rundt svart arbeid i løpet av 2 år?

 

Hva er konsekvensen av å kjøpe varer eller tjenester svart?

Når noen velger å ikke betale skatt og avgift, vil samfunnet får mindre å rutte med. Det blir mindre penger til veier, skoler, sykehus og andre viktige element som skal til for at samfunnet vårt skal fungere godt…..MER om dette her 

 Anja

 AnjaLEDIGE STILLINGER I RAKKESTAD

 

 

 

 Anja

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

 AnjaIdun industrier

Visste du at…

Bakeri og konditori er viktig produktområde for Idun Industri AS Bakeri og konditori er det største produktområdet hos Idun Industri AS, med over 50 % av den totale omsetning.

 

 

 

 Kraftverket Mjørudfossen AS

Visste du at:

Til sammen besitter de kompetansen til 4 sykepleiere hvor to av disse har videreutdannelse i psykiatri. NLP og CTI coach, jordmor, familieterapi bred ledererfaring fra ulike felt, yogainstruktør, kompetanse på litteratur og tekst, samt arbeide med barn og unge. Nå jobber de med mange prosjekter både felles og hver for seg.

 

 

 AnjaRakkestad Optikk

 Visste du at:

Christian har over 20 års erfaring som optiker og har en mastergrad i optometri. Å ta vare på andres viktigste sanseorgan er en tillitssak.

 

 Anja

  DUGNADSÅND

En stor gjeng stilte opp da LUK prosjektet og Næringsrådet inviterte Handelsstanden til dugnad i gata før Bilens dag!
Tusen takk til dere som stilte opp – dette betyr mye for samhold, stolthet og engasjement i bygda vår.

Så fint ble det:


  Anja

 AnjaSKILTPROSJEKTET – et samarbeid mellom næringsliv og kommunen

Kommunen bidrar med penger og med grunnarbeider. Les saken HER

 

 

 

 

 Anja

 

 Anja
Helle Flesjå
Tar skjeen i egne hender og søker selv!

 KREATIV OG MODIG

Ved å ta en tur oppom Næringsrådet tenkte Helle at hun ville ha muligheten til å komme i kontakt med næringslivet i Rakkestad – og kanskje få en jobb her. Helle er nylig innflyttet til bygda.

Helle har Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur men søker jobb i Rakkestad – egentlig innenfor hva som helst. LES MER

 

 

 

 

 

 Anja

 

 1500 besøkende på Villmarksmessa

Rakkestad i september 2015

– Det er bare å kjøre på, sier daglig leder Odd Egil Lien i Rakkestadhallene AS.

I år var det et stort potensiale for besøkende da messa falt samme helg som et stort Rudskogen-arrangement. Været var dårlig og mange kunne nok ha funnet veien inn om det hadde vært skiltet bedre fra veien.

– Vi manglet penger til skilting, sier Odd Egil Lien som håper på bedre budsjetter neste år.

Næringsrådet synes det er bra med gode messer og markeder i Rakkestad og håper at tradisjonen utvikler seg.
Her kan du se opptaket gjort av R-A TV fra messa

 

 Anja

Matprodusenter i Rakkestad; forén dere rundt drift, markedsføring og kommersialisering.

IMAG3670Internasjonal handel med mat øker, det samme gjør fusjoner i matindustrien over landegrensene. Samtidig øker interessen for lokal matproduksjon, sporbarhet og økologi i verdikjeder.  Hvordan er mulighetene for å skape en bærekraftig matproduksjon og distribusjon lokalt?

Rakkestad Næringsråd var den 24/9 invitert til å snakke om temaet i møte nummer to i rekken av en samling lokale mat og opplevelsesprodusenter i forbindelse med Guldkornsatsning i fylket. LES MER OM GULDKORN HER.

Undersøkelser viser at det er tilleggsnæringer i landbruket som sliter mest med lønnsomheten. Kanskje er det fordi det er et behov for felleskapstenkning, bedre nettverk, økt kompetanse innenfor drift, økonomiplanlegging og markedsføring?

På møtet ble det stiftet en arbeidsgruppe som skal jobbe med å utvikle muligheter for lokale produsenter. Et godt eksempel på samhandling er EVENTYRSMAK.

Les mer om møtet her. Er dette noe du er interessert i å være med på videre – ta kontakt! Anja@rakkestadnaringsrad.no

 Anja Anja Anja

 

 Anja

 

Spent og spent, Fru Blom… Venter på bussen og en hel delegasjon fra Landbruks og Matdepartementet

Utfordring og utfordring, sa Fru Blom som har allergi mot mistrivsel.

Fru Blom Design vokser

Langt ute på et jorde et sted mellom Rakkestad og Halden i (med fare for å fornærme noen) mindre kjente Degernes ligger en liten fabrikk. Eller Factory som det heter på engelsk. For det er litt lurt å si noe å engelsk skal en drive butikk – og dessuten skal en ikke kimse av en Blom i Degernes.

Nytt verksted hus Fru Blom Design i Degernes

 

 

 

 

 

 

– Jeg tenkte at hvis jeg skriver noe på engelsk så legger kanskje noen «der ute» merke til oss også, fortalte Stine «Fru Blom» Bjørnstad da 35 delegater fra landbruksdepartementet var på besøk hos gründerbedriften og gården i dag.

LES HELE SAKEN

 Fru Blom Design

 

 

 Anja

Ny lærling ferdig faglært hos Bjørnstad Bygg

 Anja
Unge Sondre Raddum var ganske nervøs da nemda kom. Fagprøven skulle avlegges og orden, nøyaktighet i ferdiglevert arbeid og faglighet blir studert med lupe. Fremtiden står og faller med nemdas avgjørelse, i alle fall føles det slik for en ung lærling. Foto; Anja, RNR

Yrke: Tømrer!

Sondre Raddum søkte seg til Bjørnstad Bygg AS i Rakkestad da læretiden skulle gjennomføres. Og her blir han gjerne værende. Nå har han tatt fagprøven.

Les saken her

 

 Bjørnstad Bygg

 

 

 Anja

 Lærling hos M&M – frisør

M&M frisør med ny lærling. Både Marianne og lærling Linda Anette jubler. – Vi tror vi har fått en dyktig lærling, sier Marianne I M&M frisørsalong i storgata i Rakkestad. Linda Anette er fra Askim og etter et forsøk på å være lærling i Oslo, falt valget til slutt allikevel på Rakkestad.

– Nå vet jeg at jeg har valgt riktig yrke, men det tok meg 5 år med videregående. Det kunne vært bedre informasjon I 10 klasse, det kunne hjulpet meg raskere til rett yrkesvalg og arbeid, sier hun. Vi ønsker Linda Anette hjertelig velkommen til Rakkestad, og M&M som aktiv og samfunnsbevisst lærlingebedrift.

 Anja

 

 Anja
Kort&Godt er godkjent som lærlingebedrift
 Anja
Daglig leder og innehaver Ida er fornøyd med å være godkjent lærebedrift.

Lærling hos Kort&Godt – frisør

Innehaver Ida Guerrera er fornøyd med at salongen Kort&Godt i Storgata i Rakkestad, er godkjent som lærebedrift og har i dag en lærling ansatt i salongen.

LES MER (artikkel RA)

LES MER OM : Hvordan bli lærebedrift?

 

 

 Anja

 Anja
Endelig Freddan på BYE KROA!

Lønningspils? After work ? Treffe gode venner? Arbeidskolleger?

«ENDELIG FREDDAN» på BYE KROA

HVER FREDAG FRA KL 15.00.-18.00.
VI SETTER OPP EN PIZZA OG PASTA BUFFET TIL DERE SOM STÅR KLAR FRA 15.00.
Pizza i flere varianter, salat, dressing, pizzasaus, rømmedressing.
Pasta med 3 forskjellige sauser
PS: Vi har Wi Fi til deg som ikke greier å ta helgen helt…
Raymond er en av Rakkestads ildsjeler

Sees vi? 

Raymond Elverhøy er Bye Kroa – pådriver og ildsjel. Dessuten lager han sin egen pizzadeig.

En møteplass for næringsliv

 

 

 

 

 Anja

 Rakkestad MECA med flere nyansettelser og nytt karosseriverksted.

Erik Haugaard i Rakkestad Autosenter AS, MECA er fornøyd med to nye lærlinger og to andre ansatte.

Med til sammen fire nye medarbeidere går de høsten og vinteren velskodd i møte. For det er travelt om dagen, forteller Erik. LES SAKEN HER

 

 Anja

 AnjaFremtidens arbeidskraft – næringslivets ansvar

Dine barn, dine barnebarn eller naboens unger, søte små og med fremtiden foran seg. Vi ser for oss med stolthet og håp hva de skal bli, og hvem har ikke hørt om en litentass som skal bli gravemaskinfører, eller syvåringen som stadig imponerer med kakebaking eller middag til familien – sånt blir det jo kokk ut av? Hvem skal ta vare på bestemor på aldershjemmet? Ufaglærte eller faglærte? Når våre barn dropper ut av skolen – hva da?

LES SAKEN HER

 

 Anja

Bra konsept – både for miljøet, din bedrift og for Totalretur.

GENIALT konsept, bra for miljøet – arbeidsbesparende for bedriftene

Kim Strømsholm er i disse dager rundt og besøker bedrifter i Rakkestad.

For 20 kroner i måneden – ja du hørte riktig, kan du og alle dine ansatte hive returplast, flasker og glass i en egen papp»container» som dere får tilkjørt. Den blir så tømt med jevne mellomrom – til Totalretur sin fortjeneste selvsagt. Arbeidsbesparende for bedriften, og arbeidsplasser i Totalretur – OG ikke minst; godt for miljøet. Kim har også fått anerkjennelse fra blant annet Innovasjon Norge for konseptet. Du treffer Totalretur og Kim på:  Mobil: 40 23 15 13

SE MER HER

 

 

 

 

 Anja

HUSK Kurs og aktiviteter hos Næringsrådet:

WORD KURS – Store Dokumenter

1 oktober for kommunen: 11 påmeldte

2 oktober; for andre medlemmer i Næringsrådet, 2 påmeldte : PÅMELDING

 

Det nye skiltet i Rakkestad Næringspark Sentrum

Rakkestad Næringsråd ønsker en flott helg – og TIPS oss om næringsnytt eller inviter oss på bedriftsbesøk!

 

 

Hilsen

Anja Guerrera

Daglig leder, Rakkestad Næringsråd

 Anja
Anja Guerrera er daglig leder i Rakkestad Næringsråd